This page in English

Social Impact Lab 2022: Vattendans ska hjälpa personer med flerfunktionsnedsättning

Porträtt av Lars-Olov Lundqvist, André Frank och Marie Materne.

Vattendans kan öka både den fysiska och psykiska hälsan hos personer med flerfunktionsnedsättning. André Frank (i mitten) utvecklar metoden tillsammans med Lars-Olov Lundqvist och Marie Matérne.

André Frank är legitimerad sjukgymnast och arbetar sedan 1994 på habiliteringen vid Region Örebro län. Han har de senaste åren ingått i ett forskarteam som utvärderar effekten av en ny intervention som kallas för SVAN (strukturerad vattendans-intervention). Målgruppen är personer med flerfunktionsnedsättning, en relativt liten målgrupp men som har omfattande behov av hjälp i alla vardagliga aktiviteter. Idén handlar om att ge dessa personer tillgång till rörelse och interaktion genom dans, och på så vis främja den fysiska och psykiska hälsan. I sitt Social Impact Lab-projekt samarbetar André Frank med Lars-Olov Lundqvist och Marie Matérne, som är forskningshandledare vid Universitetssjukvårdens forskningscentrum.

Social Impact Lab

André Frank är legitimerad sjukgymnast med en kandidatexamen i fysioterapi. Kliniskt verksam inom habiliteringen vid Region Örebro län och med lång erfarenhet av behandling av personer med flerfunktionsnedsättning och bassängträning.

Han forskar om en ny bassäng-intervention och dess effekter på personer med flerfunktionsnedsättning. Medförfattare på flertalet manus och publicerade artiklar i SVAN-projektet.

Vilken samhällsutmaning vill du tackla med din idé?
– Att kunna förbättra förutsättningarna för framför allt personer med flerfunktionsnedsättning att ta del av anpassade hälsobefrämjande aktiviteter, men också för andra grupper med olika typer av funktionsnedsättningar som kan ha nytta av SVAN (strukturerad vattendans-intervention). Personer med en flerfunktionsnedsättning har begränsad tillgång till fysiska aktiviteter. De kan inte föra sin egen talan och riskerar att inte bli prioriterade när det handlar om utveckling av olika insatser och aktiviteter. 

Berätta om din idé!
– Min erfarenhet av bassängträning och av en aktivitet som kallas Liggande dans låg till grund för min och en kollegas idé om den nya interventionen SVAN. Idén fångades upp av verksamhetsutvecklare Marie Matérne, vilket ledde vidare till att ett forskningsprojekt startades för att utvärdera interventionen på ett vetenskapligt sätt genom en randomiserad multi-center-studie. Lars-Olov Lundqvist är huvudansvarig för projektet. Tillsammans med Marie, Lars-Olov och Anna Duberg startades forskningsprojektet 2017. Syftet var att prova idén om SVAN med personer med flerfunktionsnedsättning och undersöka effekten på utfallsmått som stress, välbefinnande, och interaktion förutom mer traditionellt fysioterapeutiska mått som spasticitet och smärta. Under interventionen har alltså olika data samlats in i form av subjektiva skattningar och objektiva mätningar. SVAN är en hälsobefrämjande metod för målgruppen som också ger rörelseglädje och social samvaro i grupp.

Hur kan din idé komma till nytta i samhället? 
– Med utgångspunkt i att SVAN indikerar positiva effekter för deltagarna så hoppas jag kunna utveckla metoden vidare, och implementera den i flera habiliteringsverksamheter i Sverige. Jag tror att samverkan med andra aktörer i samhället är en viktig faktor för att hitta strategier för implementering även utanför hälso- och sjukvården. Då kan SVAN komma till nytta på lång sikt och bidra i både sjukvård och friskvård. Personer med flerfunktionsnedsättning drabbas av flera hälsoproblem och kräver mycket vårdinsatser. Om SVAN kan hjälpa dem att bibehålla hälsa och funktion så är det värdefullt på flera plan och kan ge vården resurser till andra insatser.  

Hur kom det sig att du sökte dig till Social Impact Lab?
– Jag blev uppmuntrad av forskarteamet och såg själv en möjlighet att få tid avsatt för att utveckla SVAN i en innovativ miljö. Det passar bra i tid eftersom vi nu har analyserat delar av data från interventionen och har hunnit publicera några forskningsartiklar.

Vad ser du för nytta med att vara med i Social Impact Lab?
– Att få nya infallsvinklar på SVAN-projektet och få stöd i att utveckla och implementera metoden. 

Vill du veta mer? Kontakta André Frank.

Läs mer om Social Impact Lab här.