This page in English

Lars-Olov Lundqvist

Tjänstetitel: Adjungerad professor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Lars-Olov Lundqvist

Om Lars-Olov Lundqvist

Lars-Olov har en bakgrund som universitetslektor i psykologi vid Örebro universitet. Därifrån gick han 2001 till en tjänst som forskningsledare och därefter forskningschef på Habiliteringens forskningscentrum vid Region Örebro län.  

Sedan 2015 är Lars-Olov Lundqvist är forskningshandledare vid Universitetssjukvårdens forskningscentrum vid Region Örebro län. För närvarande driver han forskning inom tre överlappande forskningsområden: Funktionshinder och hälsa, kvalitet i psykiatrisk vård och emotionell kommunikation och emotionell reglering.

Forskningen om funktionshinder och hälsa handlar om bland annat om personer med cerebral pares, autismspektrumtillstånd, intellektuella funktionsnedsättningar, förvärvad hjärnskada, syn- och hörselnedsättningar och diabetes. Forskningen bedrivs tillsammans med doktorander och forskare kopplade till Habilitering och hjälpmedel vid Region Örebro län och Institutet för Handikappvetenskap, knutet till universiteten i Örebro och Linköping samt högskolan i Jönköping.

Forskningen har det övergripande syftet att bidra till att ge personer med funktionsnedsättning en bättre livssituation och inkluderar barn, vuxna och äldre med olika funktionsnedsättningar.

Forskningen om kvalitet i psykiatrisk vård görs tillsammans med professor Agneta Schröder vid Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Örebro, och syftar till att utveckla och utvärdera instrument för mätning av kvalitet i psykiatrisk vård. Instrumenten är anpassade för olika psykiatriska verksamheter och kan bland annat användas för nationella och internationella jämförelser.

Vi vill identifiera förbättringsområden och mäta effekter av åtgärder som görs för att förbättra kvaliteten. Vi samarbetar med patientorganisationer och med internationella forskare från bland annat de nordiska länderna, Spanien, Frankrike, Storbritannien, Brasilien, Indonesien, Taiwan, Thailand och Australien

Syftet med forskningen om emotionell kommunikation och emotionell reglering är att identifiera individuella skillnader i mottaglighet för andras uttryck för känslor, och hur dessa är kopplade till andra psykologiska faktorer som livskvalitet och hälsa. Det kan till exempel vara hos personer med autismspektrumtillstånd.

Andra frågor handlar om hur känslor förmedlas med kroppsspråk och röstläge och hur musik används för att reglera känslor, bland annat hos ungdomar med intellektuella funktionsnedsättningar. Forskningen bedrivs huvudsakligen i samarbete med andra forskare i Europa och USA.

Forskning om funktionshinder är ett litet område. Som adjungerad professor i handikappvetenskap får jag nu möjligheten att knyta forskning som bedrivs inom Region Örebro län närmare den forskning som sker vid Örebro universitet och Institutet för handikappvetenskap. Det känns mycket stimulerande och gör att vi nu ytterligare kan vidga och fördjupa denna forskning inom regionen.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Sanchez-Balcells, S. , Lluch-Canut, M. , Domínguez Del Campo, M. , Moreno-Poyato, A. R. , Tomás-Jiménez, M. , Lundqvist, L. , Schröder, A. , Puig-Llobet, M. & et al. (2021). A Spanish adaptation of the Quality in Psychiatric Care-Inpatient (QPC-IP) instrument: Psychometric properties and factor structure. BMC Nursing, 20 (1).
Granlund, M. , Imms, C. , King, G. , Andersson, A. K. , Augustine, L. , Brooks, R. , Danielsson, H. , Gothilander, J. & et al. (2021). Definitions and Operationalization of Mental Health Problems, Wellbeing and Participation Constructs in Children with NDD: Distinctions and Clarifications. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18 (4).
Lin, E. C. , Hsiao, F. , Schröder, A. , Lundqvist, L. , Chao, H. , Lee, S. , Hung, T. , Lu, M. & et al. (2021). Factors influencing patient-perceived quality of care in psychiatric hospitals in Taiwan. Archives of Psychiatric Nursing, 35 (1), 9-16.
Aass, L. K. , Moen, Ø. L. , Skundberg-Kletthagen, H. , Lundqvist, L. & Schröder, A. (2021). Family support and quality of community mental health care: Perspectives from families living with mental illness. Journal of Clinical Nursing.
Moen, Ø. L. , Skundberg-Kletthagen, H. , Lundqvist, L. , Gonzalez, M. T. & Schröder, A. (2021). The Relationships between Health Professionals' Perceived Quality of Care, Family Involvement and Sense of Coherence in Community Mental Health Services. Issues in Mental Health Nursing, 42 (6), 581-590.
Sanchez-Balcells, S. , Lundqvist, L. , Roldán-Merino, J. , Lluch-Canut, M. , Callarisa Roca, M. , Rodríguez Zunino, N. , Tomás-Jiménez, M. , Schröder, A. & et al. (2020). A Spanish adaptation of the Quality in Psychiatric Care – Inpatient Staff (QPC-IPS) instrument: Psychometric properties and factor structure. Anales del Sistema Sanitario de Navarra, 43 (3), 307-321.
Jarl, G. , Tranberg, R. , Johansson, U. , Alnemo, J. & Lundqvist, L. (2020). Predictors of adherence to wearing therapeutic footwear among people with diabetes. Journal of Foot and Ankle Research, 13 (1).
Lundqvist, L. , Hultqvist, J. , Granvik, E. , Minton, L. & Ahlström, G. (2020). Psychometric properties of the Neuropsychiatric Inventory for adults with intellectual disability. JARID: Journal of applied research in intellectual disabilities, 33 (6), 1210-1220.
Lundqvist, L. , Suryani, -. , Hermiati, D. , Sutini, T. & Schröder, A. (2019). A psychometric evaluation of the Indonesian version of the Quality in Psychiatric Care-Inpatient Staff (QPC-IPS) instrument. Asian Journal of Psychiatry, 46, 29-33.
Brunt, D. , Schröder, A. , Lundqvist, L. & Rask, M. (2019). Residents' Perceptions of Quality in Supported Housing for People with Psychiatric Disabilities. Issues in Mental Health Nursing, 40 (8), 697-705.
Zetterlund, C. , Lundqvist, L. & Richter, H. O. (2019). Visual, musculoskeletal and balance symptoms in individuals with visual impairment. Clinical and experimental optometry, 102 (1), 63-69.
Schröder, A. & Lundqvist, L. (2019). What patients think about quality of psychiatric care in different countries. European psychiatry, 56, S373-S373.
Lobenius Palmér, K. , Sjöqvist, B. , Hurtig-Wennlöf, A. & Lundqvist, L. (2018). Accelerometer-Assessed Physical Activity and Sedentary Time in Youth With Disabilities. Adapted Physical Activity Quarterly, 35 (1), 1-19.
Lundqvist, L. , Ivarsson, A. , Rask, M. , Brunt, D. & Schröder, A. (2018). The attendees' view of quality in community-based day centre services for people with psychiatric disabilities. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 25 (3), 162-171.
Matérne, M. , Lundqvist, L. & Strandberg, T. (2017). Opportunities and barriers for successful return to work after acquired brain injury: A patient perspective. Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, 56 (1), 125-134.
Lundqvist, L. , Rask, M. , David, B. & Schröder, A. (2017). Quality in community-based day center services for people with psychiatric disabilities from the attendees' perspective. European psychiatry, 41 (Suppl.), S790-S790.
Rask, M. , Schröder, A. , Lundqvist, L. , Ivarsson, A. & Brunt, D. (2017). Residents' View of Quality in Ordinary Housing with Housing Support for People With Psychiatric Disabilities. Issues in Mental Health Nursing, 38 (2), 132-138.
Domkin, D. , Richter, H. O. , Zetterlund, C. & Lundqvist, L. (2016). Effect of reduced visual acuity on precision of two-dimensional tracing movements. Journal of Optometry, 9 (2), 93-101.
Lundqvist, L. , Rask, M. , Brunt, D. , Ivarsson, A. & Schröder, A. (2016). Measuring quality in community based housing support: the QPC-H instrument. International Journal of Health Care Quality Assurance, 29 (3), 267-275.
Schröder, A. , Lorentzen, K. , Riiskjaer, E. & Lundqvist, L. (2016). Patients' views of the quality of Danish forensic psychiatric inpatient care. Journal of Forensic Psychiatry & Psychology, 27 (4), 551-568.
Edvinsson, S. E. & Lundqvist, L. (2016). Prevalence of orofacial dysfunction in cerebral palsy and its association with gross motor function and manual ability. Developmental Medicine & Child Neurology, 58 (4), 385-394.
Lundqvist, L. , Ivarsson, A. , Brunt, D. , Rask, M. & Schröder, A. (2016). Quality of community-based day centre services for people with psychiatric disabilities: psychometric properties of the Quality in Psychiatric Care - Daily Activities (QPC-DA). Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 23 (2), 91-96.
Lundqvist, L. , Zetterlund, C. & Richter, H. O. (2016). Reliability and Validity of the Visual, Musculoskeletal, and Balance Complaints Questionnaire. Optometry and Vision Science, 93 (9), 1147-1157.
Matérne, M. , Lundqvist, L. & Strandberg, T. (2016). Successful return to work after acquired brain injury: opportunities and barriers from a patient perspective. Brain Injury, 30 (5-6), 516-516.
Matérne, M. , Lundqvist, L. & Strandberg, T. (2016). Support Persons' Perceptions of Giving Vocational Rehabilitation Support to Clients With Acquired Brain Injury in Sweden. Journal of Social Work in Disability & Rehabilitation, 15 (3-4), 351-369.
Lundqvist, L. & Schröder, A. (2015). Patient and staff views of quality in forensic psychiatric inpatient care. Journal of Forensic Nursing, 11 (1), 51-58.
Lundqvist, L. , Lorentzen, K. , Riiskjaer, E. & Schröder, A. (2014). A Danish adaptation of the quality in psychiatric care-forensic in-patient questionnaire: psychometric properties and factor structure. Journal of Forensic Nursing, 10 (3), 168-174.
Lundqvist, L. , Zetterlund, C. & Richter, H. O. (2014). Effects of Feldenkrais Method on Chronic Neck/Scapular Pain in People With Visual Impairment: A Randomized Controlled Trial With One-Year Follow-Up. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 95 (9), 1656-1661.
Lundqvist, L. (2014). Factors predicting social dysfunction in people with autism: a multiple mediation model approach. JARID: Journal of applied research in intellectual disabilities, 27 (4), 326-326.
Lo Coco, A. , Ingoglia, S. & Lundqvist, L. (2014). The assessment of susceptibility to emotional contagion: a contribution to the Italian adaptation of the emotional contagion scale. Journal of nonverbal behavior, 38 (1), 67-87.
Lundqvist, L. , Ahlström, G. , Wilde-Larsson, B. & Schröder, A. (2012). The patient's view of quality in psychiatric outpatient care. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 19 (7), 629-637.
Richter, H. O. , Zetterlund, C. & Lundqvist, L. (2011). Eye-neck interactions triggered by visually deficient computer work. Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, 39 (1), 67-78.
Schröder, A. , Ahlström, G. , Wilde Larsson, B. & Lundqvist, L. (2011). Psychometric properties of the Quality in Psychiatric Care: Out-Patient (QPC-OP) instrument. International Journal of Mental Health Nursing, 20 (6), 445-453.
Schröder, A. , Wilde Larsson, B. , Ahlström, G. & Lundqvist, L. (2010). Psychometric properties of the instrument quality in psychiatric care and descriptions of quality of care among in-patients. International Journal of Health Care Quality Assurance, 23 (6), 554-570.
Lundqvist, L. , Andersson, G. & Viding, J. (2009). Effects of vibroacoustic music on challenging behaviors in individuals with autism and developmental disabilities. Research in Autism Spectrum Disorders, 3 (2), 390-400.
Lundqvist, L. , Carlsson, F. , Hilmersson, P. & Juslin, P. N. (2009). Emotional responses to music: experience, expression, and physiology. Psychology of Music, 37 (1), 61-90.
Lundqvist, L. & Ahlström, G. (2006). Psychometric evaluation of the Ways of Coping Questionnaire as applied to clinical and nonclinical groups. Journal of Psychosomatic Research, 60 (5), 485-93.

Artiklar, forskningsöversikter

Kapitel i böcker, del av antologier

Matérne, M. , Lundqvist, L. & Strandberg, T. (2018). Support Persons’ Perceptions of Giving Vocational Rehabilitation Support to Clients With Acquired Brain Injury in Sweden: . I: Grahame K. Simpson, Francis K. Yuen, Contemporary Perspectives on Social Work in Acquired Brain Injury (ss. 183-201). . Routledge.
Juslin, P. N. , Liljeström, S. , Västfjäll, D. & Lundqvist, L. (2010). How does music evoke emotions?: Exploring the underlying mechanisms. I: Patrik N. Juslin, John Sloboda, Handbook of music and emotion: theory, research, and applications (ss. 605-642). Oxford: Oxford University Press.

Konferensbidrag

Jarl, G. , Tranberg, R. , Johansson, U. , Alnemo, J. & Lundqvist, L. (2020). Predictors of therapeutic footwear adherence among people with diabetes. Konferensbidrag vid Diabetic Foot Study Group (DFSG) virtual meeting 2020, September 18-19, 2020..
Alnemo, J. , Tranberg, R. , Lundqvist, L. & Jarl, G. (2019). Are the left and right limbs unequally affected by diabetic foot complications?. I: 8th International symposium on diabetic foot Abstract book. Konferensbidrag vid 8th Internationel Conference of the Diabetic foot, Haag, Netherlands, 22-25 May, 2019 (ss. 140-140).
Alnemo, J. , Tranberg, R. , Lundqvist, L. & Jarl, G. (2019). Are the left and right limbs unequally affected by diabetic foot complications?. Konferensbidrag vid EWMA 2019 - European Wound Management Association, Gothenburg, Sweden, 5-7 June, 2019.
Alnemo, J. , Lundqvist, L. , Tranberg, R. & Jarl, G. (2019). Attitudes and attributes of women and men using therapeutic shoes for diabetic foot complications. I: 8th International symposium on diabetic foot Absttaract book. Konferensbidrag vid 8th International conference ot the Diabetic Foot, Hague, Netherlands, May 22-25, 2019 (ss. 117-117).
Arnell, S. , Jerlinder, K. & Lundqvist, L. (2019). Participation in physical activities among adolescents with an Autism Spectrum Disorder: experiences from a parental perspective. Konferensbidrag vid 31st EACD Conference, Paris, France, May 23-25, 2019..
Lundqvist, L. , Matérne, M. & Strandberg, T. (2019). Risk markers for not returning to work among people with acquired brain injury. Konferensbidrag vid 9th International Conference on Social Work in Health and Mental Health: Shaping the future. Promoting human rights and social perspectives in health and mental health, York, UK, July 22-26, 2019.
Jarl, G. & Lundqvist, L. (2019). Understanding patients: a process perspective on diabetic foot disease. I: 8th International symposium on diabetic foot Abstract book. Konferensbidrag vid 8th International Symposium on the Diabetic Foot, Hague, Netherlands, May 22-25, 2019 (ss. 134-134).
Granberg, A. , Matérne, M. , Lundqvist, L. & Duberg, A. (2019). What hinders and enables implementation of research results in healthcare?. I: Book of abstracts Nobel Day's Festivities 2019. Konferensbidrag vid Nobel Day's Festivities 2019, Örebro, Sweden, 9 December, 2019. Örebro University.
Lindner, H. Y. , Lilienthal, A. , Karlsson, G. & Lundqvist, L. (2018). Eye gaze technology to gain access to cognitive processes in individuals with profound intellectual and physical disabilities (PIPD). Konferensbidrag vid Nobel Day Festivities, Örebro University, Örebro, Sweden December 10, 2018.
Schröder, A. & Lundqvist, L. (2018). International Comparison: A focus on Quality in Pschiatric Care. Konferensbidrag vid Innlandets forskningskonferanse for helse- og sosialfag 2018, Gjøvik, Norway, 27 September, 2018.
Schröder, A. & Lundqvist, L. (2018). International Comparison: A focus on Quality in Psychiatric Care. Konferensbidrag vid Horatio Congress 2018, Tórshavn, Faroe Islands, 10-12 May, 2018.
Schröder, A. & Lundqvist, L. (2018). International comparisons of patients and staff views of quality in psychiatric care with the instrument QPC. Konferensbidrag vid Forskningens och utvecklingens dag, universitetsssjukhuset, Örebro, Sweden, 12, april, 2018.
Schröder, A. & Lundqvist, L. (2018). Patients' and staff's experiences of quality of psychiatric care: An international comparison. Konferensbidrag vid World summit on Psychiatry and Mental health nursing, Los Angeles, California, USA, 26-27 November, 2018.
Lundqvist, L. (2017). Comparing quality of forensic psychiatric care in Denmark and Sweden. Konferensbidrag vid International Association of Forensic Mental Health Services (IAFMHS 2017), Split, Croatia, June 13-15, 2017.
Schröder, A. & Lundqvist, L. (2017). International comparisons of patients and staff views of quality in psychiatric care with the QPC instrument. Konferensbidrag vid International Association of Forensic Mental Health Services (IAFMHS 2017), Split, Croatia, June 13-15, 2017.
Arnell, S. , Jerlinder, K. & Lundqvist, L. (2017). Participation in physical activities: a multilevel challenge for adolescents with autism spectrum disorders. Konferensbidrag vid 29th European Academy of Childhood Disability Annual Meeting (EACD 2017), "Steps into the future", Amsterdam, The Netherlands, May 17-20, 2017.
Matérne, M. , Lundqvist, L. & Strandberg, T. (2017). Successful return to work after acquired brain injury: support person’s perception of supporting. Konferensbidrag vid Nordic Network on Disability Research 14th Research Conference(NNDR 2016), Örebro, Sweden, May 3-5, 2017.
Matérne, M. , Lundqvist, L. & Strandberg, T. (2017). Successful return to work after acquired brain injury: support persons’ perception of supporting. Konferensbidrag vid Nobel Festivities, Örebro, Sweden, 7 december, 2017,.
Matérne, M. , Strandberg, T. & Lundqvist, L. (2015). Opportunities and barriers for successful return to work after acquired brain injury: A client perspective. Konferensbidrag vid Nordic Network on Disability Research 13th Research Conference(NNDR 2015), Bergen, Norway, May 6-8, 2015.
Matérne, M. , Strandberg, T. & Lundqvist, L. (2015). Patients experiences of opportunities and barriers for successful return to work after acquired brain injury. Konferensbidrag vid Nobel Festivities 2015, Örebro, Sweden, 10 December, 2015.
Lobenius Palmér, K. , Sjöqvist Nätterlund, B. , Lundqvist, L. & Hurtig Wennlöf, A. (2012). How physically active are youth with disabilities compared to youth without disabilities?. Konferensbidrag vid 4th International Congress on Physical Activity and Public Health.
Edvinsson, S. & Lundqvist, L. (2012). Reliability of the Nordic orofacial test: screening in children and youth with cerebral palsy. Konferensbidrag vid 4th International Cerebral Palsy Conference, Pisa, Italy, 10-13 October 2012.
Richter, H. , Zetterlund, C. & Lundqvist, L. (2010). Eye-neck interactions triggered by gaze control during visually deficient computer work conditions probed by path analysis. Konferensbidrag vid NES2010.
Schröder, A. , Ahlström, G. , Wilde Larsson, B. & Lundqvist, L. (2010). Quality in psychiatric care: from theoretical concepts to a new measuring instrument based on patient's own experiences. Konferensbidrag vid 10th Annual Conference of the International Association of Forensic Mental Health Services.

Manuskript