Social Impact Lab 2022: Vill underlätta hälsosamma matval i butiken

Porträtt av Marleen Lentjes.

Det är vanligt att vi människor köper, lagar och äter ungefär samma mat som vi är vana vid. Om vi gör ett ohälsosamt val i butiken, blir det också svårare att äta hälsosamt när vi är hemma. Marleen Lentjes idé är att utveckla en kulturellt anpassad kostutbildning för att göra det lättare att välja hälsosamt redan i matbutiken och äta bättre.

Marleen Lentjes är nutritionsepidemiolog vid Institutionen för medicinska vetenskaper på Örebro universitet. Hon forskar om sambandet mellan matvanor och hälsa och är särskilt intresserad av hälsofrämjande livsstilsvanor, såsom livsmedelsval. Vem har inte varit i en supermarknad och tänkt: ”Så mycket! Hur ska jag välja?”. För den som kommit till Sverige från ett land med en helt annorlunda matkultur, kan mathandlingen vara ännu mer komplicerad.

Social Impact Lab

Marleen Lentjes är nutritionsepidemiolog vid Institutionen för medicinska vetenskaper på Örebro universitet och arbetar som biträdande lektor. Hon arbetar med Mat i Sverige, en valideringsstudie i form av en matenkät, som genomförs för att ta hänsyn till den kulturella mångfalden av matvanor som finns i Sverige i dag. Hon är även involverad i utvecklingen av Föd(d)a i Örebro, en födelsekohort om matvanor och barnutveckling.

Vilken samhällsutmaning vill du tackla med din idé?
– Mat är en viktig del av vår identitet. När man flyttar till ett annat land, tar man med sig matvanorna från sitt hemland och går igenom en process som på engelska kallas ”dietary acculturation”. Det innebär att man ändrar de livsmedel man äter på grund av det nya landet och dess kultur. Det är till exempel vanligt att man väljer bort livsmedel som man inte känner igen, eller undviker vissa livsmedel eftersom man är osäker på om de passar inom religionens riktlinjer. Därtill är det även vanligt att man slutar köpa vissa produkter för att de är dyrare i det nya landet. Billigare matvaror i det nya landet, som tyvärr ofta är ultraprocessade, kan ersätta hälsosamma traditionella produkter eller maträtter. Sammantaget leder detta till förändrade matvanor som kan få hälsokonsekvenser.

– Att lämna sitt hemland är en vändpunkt i livet, som leder till sociala, psykologiska, finansiella och kulturella förändringar. I den kontexten är det inte lätt att förstå allt man ser i matbutiken, därför behövs ett stöd för att välja mer hälsosam mat och undvika ohälsa i framtiden.

Berätta om din idé!
– Det finns ett otroligt stort utbud av matprodukter i matbutikerna i dag. Etiketter kan vara förvirrande, med mängder av logotyper och text. Det kan vara svårt att välja och oftast har vi inte så mycket tid att jämföra olika produkter när vi handlar. Vi köper ofta det vi har köpt förut, eller det som vi har hört talas om. Vi kanske inte alltid är medvetna om vilka hälsokonsekvenser våra val kan få. Genom projektet ”Supermarknad världsresa” vill jag ge kulturellt anpassad information om hälsosam mat på en plats där man faktiskt har möjlighet att fatta beslut om sin mat – i matbutiken. För om vi har valt ohälsosam mat i butiken, blir det svårare att äta hälsosamt när vi väl kommer hem. Genom att lära sig mer om hur man gör ett bra matval i butiken, kan man skapa ett hem där ett hälsosamt val av mat faktiskt är det lättaste valet. Det kan påverka hela familjen positivt. Idén om ’Supermarknad världsresa’ är baserad på ’Supermarknad safari’, en resurs som har skapats av forskningsinstitutet Pharos i Nederländerna och som jag vill vidareutveckla.

Hur kom det sig att du sökte dig till Social Impact Lab?
– Just nu arbetar jag med Mat i Sverige, en studie där vi inventerar matvanor i tre olika befolkningsgrupper inom Örebro län: kvinnor födda i Sverige, Syrien eller Irak och Somalia.  Under studien har vi träffat flera mammor som gärna vill lära sig mer om hälsosam mat. Då tänkte jag att det skulle vara bra om vi kunde dela med oss av varandras matkulturer och samtidigt öka vår kostkunskap om något som påverkar oss alla varje dag: att äta.

Vad ser du för nytta med att vara med i Social Impact Lab?
– Jag ser fram emot att utveckla min idé till något som är väl förberett, baserat på nutritionskunskap och som kan ansluta till andra initiativ som redan finns i samhället och Örebro kommun. Det är bra att diskutera idén i Social Impact Lab-gruppen för att få fler idéer om hur ’Supermarknad världsresa’ kommer att se ut och vem som kan dra nytta av det. Jag ser fram emot att jobba i ett hälsofrämjande projekt och träffa nya personer inom det här området.

Läs mer om Social Impact Lab här.

Marleen Lentjes

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

Profilsida: Marleen Lentjes

E-post: bWFyaWEubGVudGplcztvcnUuc2U=

Telefon: 019 303932

Rum: X4305

Marleen Lentjes