Social Impact Lab 2023: Ska hjälpa framtidens teknikföretag att bli mer socialt hållbara

Porträtt av Dag Balkmar och Anne-Charlott Callerstig.

Många traditionellt mansdominerade branscher behöver rekrytera bredare, bli mer innovativa och arbeta mer med social hållbarhet. Ofta vet de dock inte hur. Det är något som genusforskarna Dag Balkmar och Anne-Charlott Callerstig vill förändra.

Anne-Charlott Callerstig och Dag Balkmar är båda genusforskare som undervisar och forskar vid Institutionen för humaniora, utbildnings och samhällsvetenskap. Deras projekt handlar om social hållbarhet i traditionellt mansdominerade teknikbranscher.

Social Impact Lab

Anne-Charlott Callerstig är forskare vid Institutionen för humaniora, utbildnings och samhällsvetenskap. Hon forskar kring det praktiska arbetet med att implementera jämställdhets- och likabehandlingsmålsättningar i organisationer, ofta med en interaktiv ansats med syftet att främja samverkan genom utvecklingsinriktad följeforskning. 

Dag Balkmar är lektor vid Institutionen för humaniora, utbildnings och samhällsvetenskap. Hans forskning spänner över flera fält, från forskning om genus och mobilitet, till interaktiv forskning om innovationsförmåga i lastbilsbranschen.

Vilken samhällsutmaning vill ni tackla med er idé?
– Teknikbranschen står i dag inför omfattande utmaningar. Det behövs en snabb men samtidigt lönsam omställning till en mer miljömässigt hållbar produktion för att främja miljöinnovationer inom teknikområdet. Samtidigt tenderar sociala perspektiv på hållbarhet att marginaliseras, vilket riskerar göra omställningsarbetet mindre effektivt. Här visar forskningen tydligt hur ett arbete med att skapa mer inkluderande innovationsprocesser och arbetsplatser ökar förmågan att ta till sig ny teknik och arbetssätt som kan effektivisera verksamheter​, attrahera och behålla rätt kompetens och främja en bra arbetsmiljö. Nyttan är allt från ökad säkerhet och minskad ohälsa och förbättrad innovationsförmåga. Det här kan bidra till nya affärsmöjligheter​ – men också det motsatta - frånvaron av sociala perspektiv riskerar att skapa sämre omställningsmöjligheter samt spä på, eller skapa nya, sociala problem.

Berätta om er idé!
– Många traditionellt mansdominerade branscher och organisationer behöver rekrytera bredare, bli mer innovativa och arbeta mer med social hållbarhet, men vet inte hur. Vi ser hur vi kan stödja förändringsprocesser utifrån den kunskap som vi fått i vår forskning och utifrån den stora bredd av företag och frågor som vi arbetat med. Bara för att nämna några exempel; Hur kan vi designa lastbilar som bättre passar nästa generations förare?  Varför det viktigt att arbeta med jämställdhet vid en cirkulär grus- och massahantering? Vilka sociala perspektiv kan integreras i en framtida elvägsomställning? Vi är övertygade om att vi - med hjälp av den kunskap som vi har fått om effektiva processer och angreppsätt, verktyg för lärande och utveckling – kan bli en del av omställningsarbetet. Målet att göra social hållbarhet en självklarhet i traditionellt mansdominerade branscher. 

Hur kan er idé komma till nytta i samhället? 
– Nyttan ligger i att öka förmågan att främja sociala hållbarhetsfrågor, med målet att göra social hållbarhet till en självklarhet i traditionellt mansdominerade branscher.

Hur kom det sig att ni sökte dig till Social Impact Lab?
– Vi har jobbat med jämställdhets-, likabehandlings- och inkluderingsfrågor i många år nu och ser Social Impact Lab som nästa steg vi kan ta.

Vad ser ni för nytta med att vara med i Social Impact Lab?
– Vi ser nyttan i att få hjälp med att förtydliga vår idé, hitta samarbetspartners och finansiärer samt få jobba med att utveckla koncept och tillvägagångssätt tillsammans med andra ”Soil:are”.

Läs mer om Social Impact Lab här.

Anne-Charlott Callerstig

Befattning: Forskare Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Anne-Charlott Callerstig

E-post: YW5uZS1jaGFybG90dC5jYWxsZXJzdGlnO29ydS5zZQ==

Telefon: 019 303659

Rum: F3239

Anne-Charlott Callerstig

Dag Balkmar

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Dag Balkmar

E-post: ZGFnLmJhbGttYXI7b3J1LnNl

Telefon: 019 301281

Rum: F3256

Dag Balkmar