This page in English

Dag Balkmar

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post: ZGFnLmJhbGttYXI7b3J1LnNl

Telefon: 019 301281

Rum: F3256

Dag Balkmar

Om Dag Balkmar

Dag Balkmar är docent och lektor i genusvetenskap.

Hans forskning är främst kvalitativ, med tonvikt på kvalitativa intervjuer, etnografiskt fältarbete och interaktiva forskningsmetoder. Hans forskning omfattar områden som: 1) Studier av män, maskuliniteter, teknik och motorkulturer, 2) mobiliteter, transportfattigdom och mobilitetsrättvisa, 3) interaktivt jämställdhetsarbete i organisationer. Han har producerat över 50 artiklar, böcker, bokkapitel och rapporter, bland annat: Applied Mobilities; Feministische Studien; Transfers; Mobilities; NORMA; NORA, MasCS/Masculinidades y Cambio Social; Men and Masculinities; Routledge International Handbook on Masculinity Studies; The Routledge Companion to Gender and Affect.

Pågående projekt:

Tidigare projekt i urval

  • Circular economy by upgraded aggregates and demolition material (2019-2021). Samverkan med bl.a. Swerock AB. Tillsammans med Anne-Charlott Callerstig, Genusvetenskap, Örebro universitet, samt Maira Babri, Per Carlborg, och Frans Prenkert, Handelshögskolan, Örebro universitet.  Finansierat av Vinnova.
  • Genomförbarhetsstudie av elvägspilot E22, koordineras av NetPort Science Park och samverkanspartners är BTH, RISE, Ernst & Young och Örebro universitet. Finansierat av European Regional Development Fund/Tillväxtverket.
  • Gear up! Implementing a model for diversity and inclusion (2019-2021). Samverkan med Volvokoncernen. Tillsammans med Anne-Charlott Callerstig, Genusvetenskap, Örebro universitet; Susanne Andersson, Stockholms universitet (PI). Finansierat av Vinnova.
  • Regimes of Violence: Theorising and Explaining Variations in the Production of Violence in Welfare State Regimes (2018-2020). Tillsammans med Sofia Strid (PI), Genusstudier, Örebro universitet; Anne Humbert, Oxford Brooks University; Jeff Hearn, Genusstudier, Örebro universitet. Finansierat av Vetenskapsrådet.
  • Gender Academy (2019-2020). Samverkan med företag i Värmland. Tillsammans med bland andra Anne-Charlott Callerstig, Genusvetenskap, Örebro universitet och Ulf Mellström, Karlstad universitet (PI). Finansieras av Tillväxtverket.
  • Lastbilar för alla: Utveckling av norm-kritisk innovation på Volvo, finansierat av Vinnova. Projektets resultat om hur normer kan fungera begränsande vad gäller innovationsförmåga har synliggjort vikten av att anlägga normkritiska perspektiv för att möta framtida utmaningar vad gäller arbetsmiljö,föreställda användare och innovationsprocesser.
  • 4D: Doing Driving, Doing Design. Gender, Age and Transport Practices. Forskningsledare: prof. Jeff Hearn. Finansiserat av Vinnova, Linköpings universitet och Luleå Tekniska universitet. (2007-2013)
  • Hegemonic masculinities and men in Sweden and South Africa: Theorising power and change. Forskningsledare: prof. Jeff Hearn. Finansieras av Vetenskapsrådet inom ramen för Swedish Research Links Programme. (2009-2012)

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Böcker

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Rapporter

Samlingsverk (redaktör)

Övrigt

  • Balkmar, D. (2009). Manlighetens pyspunka. Göteborg: Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet.