This page in English

Dag Balkmar

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 301281

Rum: F3256

Dag Balkmar

Om Dag Balkmar

Dag Balkmar är docent och lektor i genusvetenskap.

Han har en bred metodologisk erfarenhet med tyngdpunkt på kvalitativa intervjuer, etnografiskt fältarbete samt policyanalys. Hans forskning omfattar flera områden av det genusvetenskapliga fältet: 1) intersektionalitet, policy och våld, 2) studier av män, maskuliniteter, teknik och motorkulturer, 3) mobilitet, transportpolitik och cykelaktivism, samt 4) interaktivt jämställdhetsarbete i organisationer. 

Pågående projekt:

Tidigare projekt i urval

  • Gender Academy (2019-2020). Samverkan med företag i Värmland. Tillsammans med bland andra Anne-Charlott Callerstig, Genusvetenskap, Örebro universitet och Ulf Mellström, Karlstad universitet (PI). Finansieras av Tillväxtverket.
  • Lastbilar för alla: Utveckling av norm-kritisk innovation på Volvo, finansierat av Vinnova. Projektets resultat om hur normer kan fungera begränsande vad gäller innovationsförmåga har synliggjort vikten av att anlägga normkritiska perspektiv för att möta framtida utmaningar vad gäller arbetsmiljö,föreställda användare och innovationsprocesser.
  • 4D: Doing Driving, Doing Design. Gender, Age and Transport Practices. Forskningsledare: prof. Jeff Hearn. Finansiserat av Vinnova, Linköpings universitet och Luleå Tekniska universitet. (2007-2013)
  • Hegemonic masculinities and men in Sweden and South Africa: Theorising power and change. Forskningsledare: prof. Jeff Hearn. Finansieras av Vetenskapsrådet inom ramen för Swedish Research Links Programme. (2009-2012)

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Andersson, S. , Balkmar, D. & Callerstig, A. (2021). From glass ceiling to firewalls: Detecting and changing gendered organizational norms. NORA: Nordic Journal of Feminist and Gender Research.
Strid, S. , Humbert, A. L. , Hearn, J. & Balkmar, D. (2021). States of violence: Exploring welfare state regimes as violence regimes by developing a violence regimes index. Journal of European Social Policy, 31 (3), 321-336.
Hearn, J. , Strid, S. , Humbert, A. L. , Balkmar, D. & Delaunay, M. (2020). From gender regimes to violence regimes: Re-thinking the position of violence. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society, 1-24.
Balkmar, D. & Mellström, U. (2019). Cyborgs and entanglements of technology, masculinity, and (automated) vehicles. Feministische Studien, 37 (2), 320-334.
Strid, S. , Humbert, A. L. , Hearn, J. & Balkmar, D. (2019). States of Violence: From Welfare Regimes to Violence Regimes. Journal of European Social Policy.
Balkmar, D. & Summerton, J. (2017). Contested mobilities: politics, strategies and visions in Swedish bicycle activism. Applied mobilities, 2 (2), 151-165.
Balkmar, D. (2017). Manliga maktdemonstrationer i trafiken. Ikaros (3), 12-13.
Balkmar, D. (2015). Riskfyllda relationer mellan män, maskulinitet och bilar. Reflexen. En tidskrift om trafik, utveckling, människor och kunskap från Trafiktekniska Föreningen (3), 5-7.
Balkmar, D. (2014). De osynliga slår tillbaka: Om cyklisters plats i en bilnormativ omgivning. GRÄNSLØS TIDSKRIFT FÖR STUDIER AV ÖRESUNDSREGIONENS HISTORIA, KULTUR OCH SAMHÄLLSLIV (4), 83-94.
Hearn, J. , Novikova, I. , Pringle, K. , Šmídová, I. , Jyrkinen, M. , Iovanni, L. , Arranz, F. , Kolga, V. & et al. (2013). Studying men’s violences: some key methodological principles in developing a European research framework. Masculinidades y Cambio Social- MCS, 2 (1), 82-115.
Hearn, J. , Nordberg, M. , Andersson, K. , Balkmar, D. , Gottzén, L. , Klinth, R. , Pringle, K. & Sandberg, L. (2012). Hegemonic masculinity and beyond: 40 years of research in Sweden. Men and Masculinities, 15 (1), 31-55.
Balkmar, D. & Joelsson, T. (2010). Den bioniske mannen på autoerotiska äventyr: mäns risktagande i trafikrummet. Norma, 5 (1), 27-44.
Pringle, K. , Balkmar, D. & Iovanni, L. (2010). Trouble in Paradise: Exploring Patterns of Research and Policy Response to Men's Violence in Denmark and Sweden. NORA: Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 18 (2), 105-121.
Balkmar, D. , Iovanni, L. & Pringle, K. (2009). A Reconsideration of Two "Welfare Paradises": Research and Policy Responses to Men's Violence in Denmark and Sweden. Men and Masculinities, 12 (2), 155-174.

Böcker

Hearn, J. , Novikova, I. , Pringle, K. , Šmídová, I. , Bjerén, G. , Jyrkinen, M. , Iovanni, L. , Arranz, F. & et al. (2013). Studying Men’s Violences in Europe: Towards a Research Framework (1ed.). Örebro: Centre for Feminist Social Studies (CFS), Örebro University (CFS Report Series 25).

Doktorsavhandlingar

Balkmar, D. (2012). On Men and Cars: An Ethnographic Study of Gendered, Risky and Dangerous Relations. (Doctoral dissertation). Linköping: Linköping University Electronic Press.

Kapitel i böcker, del av antologier

Joelsson, T. , Henriksson, M. & Balkmar, D. (2021). Det omätbaras revolution: Mot rörliga idévärldar och komplexa visioner för en rättvis(are) transportplanering. I: Linnea Eriksson; Karolina Isaksson; Jacob Witzell, På väg mot hållbar omställning? Kunskap, makt och mening i nationell transportplanering (ss. 123-130). Boxholm: Linnefors förlag.
Balkmar, D. (2021). Otrygg mobilitet: cyklisters förhandling av utsatthet och konflikter i trafiken. I: Malin Rönnblom, Ida Linander och Linda Sandberg, (O)tryggt? Texter om makt, plats och motstånd (ss. 259-277). Stockholm: Premiss förlag.
Strid, S. , Hearn, J. , Balkmar, D. & Morley, L. (2020). Introduction: Does knowledge have a gender?. I: Sofia Strid, Dag Balkmar, Jeff Hearn, Lousie Morley, Does Knowledge Have a Gender? A Festschrift for Liisa Husu on Gender, Science and Academia (ss. 12-18). Örebro: Örebro University.
Balkmar, D. & Mellström, U. (2020). Towards an anthropology of transport affect: The place of emotions, gender and power in smart mobilities. I: Tanu Priya Uteng, Hilda Rømer Christensen, Lena Levin, Gendering Smart Mobilities (ss. 57-74). Abingdon/New York: Routledge.
Balkmar, D. & Hearn, J. (2019). Men, Automobility, Movements, and the Environment: Imagining (un)sustainable, automated transport futures. I: Jeff Hearn, Ernesto Vasquez del Aguila, and Marina Hughson, Unsustainable Institutions of Men: Transnational Dispersed Centres, Gender Power, Contradictions (ss. 227-254). London: Routledge.
Balkmar, D. (2019). Men on the move: masculinities, (auto)mobility and car cultures. I: Lucas Gottzén, Ulf Mellström and Tamara Shefer, Routledge International Handbook on Masculinity Studies. Abingdon Oxon/New York: Routledge.
Balkmar, D. (2019). Towards an Intersectional Approach to Men, Masculinities and (Un)sustainable Mobility: The Case of Cycling and Modal Conflicts. I: Christina Lindkvist Scholten and Tanja Joelsson, Integrating Gender into Transport Planning : From One to Many Tracks (ss. 199-220). Basingstoke & New York: Palgrave Macmillan.
Hearn, J. , Pringle, K. & Balkmar, D. (2018). Men, masculinities and social policy. I: Sheila Shaver, Handbook on Gender and Social Policy (ss. 55-73). Oxford: Edward Elgar Publishing.
Balkmar, D. (2017). Too many women?: Women and gender (in)equality in Swedish media. I: Karen Ross and Claudia Padovani, Gender Equality and the Media: A Challenge for Europe (ss. 208-219). Abingdon Oxon/New York: Routledge.
Balkmar, D. & Joelsson, T. (2014). The dangerous other?: Towards a contextual approach of men’s risk-taking with motor vehicles. I: Ingrid Lander, Signe Ravn and Nina Jon, Masculinities in the criminological field: control, vulnerability and risk-taking (ss. 187-202). Farnham: Ashgate.
Balkmar, D. & Joelsson, T. (2012). Feeling the speed: the social and emotional investments in dangerous road practices. I: Maria Jansdotter Samuelsson, Clary Krekula, Magnus Åberg, Gender and change: power, politics and everyday practices (ss. 37-52). Karlstad: Karlstad University Press.
Balkmar, D. (2011). Genusrelaterade perspektiv på polisbilskörning. I: Jörgen Lundälv, Utryckningsföraren (ss. 54-65). Gävle: Meyer.
Balkmar, D. (2010). Kör så det ryker!: hälsorisker i samspelet mellan män, maskulinitet och bil. I: Barbro Wijma, Goldina Smirthwaite, Katarina Swahnberg, Genus och kön inom medicin- och vårdutbildningar (ss. 401-413). Lund: Studentlitteratur AB.
Balkmar, D. & Joelsson, T. (2009). Burning rubber, marking territory: technology, auto-erotic desires and violating mobility. I: Åsberg, Cecilia; Harrison, Katherine; Pernud, Björn; Gustavsson, Malena, Gender delight: science, knowledge, culture and writing … (ss. 117-126). Linköping: Linköping University Electronic Press.
Balkmar, D. (2009). Online/Offline with Virtual Garages. I: Alp Biricik and Jeff Hearn, GEXcel work in progress report. Vol. 6, Proceedings from GEXcel theme 2: Deconstructing the hegemony of men and masculinities : conference 27-29 April 2009 (ss. 91-96). Linköping: Linköping University.
Balkmar, D. (2009). Spinning around the ”lycra-lout”. I: Centrum med många riktningar: en vänbok till Gunilla Bjerén (ss. 11-24). Stockholm: Stockholms universitet.
Balkmar, D. (2008). Drive-by shaming: reflections on the emotions on (dangerous) car driving. I: Annika Olsson, Thinking with Beverly Skeggs (ss. 9-19). Stockholm: Centre for Gender studies, Stockholm University.

Konferensbidrag

Balkmar, D. , Strid, S. , Hearn, J. & Humbert, A. L. (2020). Disperse violence: gender-based violence and environmental violence. Konferensbidrag vid Interpersonal Violence Interventions - Social and Cultural Perspectives - 3rd International Conference, University of Jyväskylä, Finland, June 10-12, 2020 (Conference cancelled).
Balkmar, D. (2020). Masculinity and Autonomous Vehicles: From automotive emotions to transport robots. Konferensbidrag vid Against Robot Dystopias: Thinking through the ethical, legal and societal issues of robotics and automation (AGAINST-20),ICRA, (Paris)/Online, June 4, 2020.
Strid, S. , Humbert, A. L. , Hearn, J. & Balkmar, D. (2019). Conceptualising violence: From welfare regimes to violence regimes. Konferensbidrag vid European Conference on Politics and Gender, Amsterdam, The Netherlands, July 4-6, 2019.
Strid, S. , Hearn, J. , Humbert, A. L. & Balkmar, D. (2019). Introduction to Regimes of Violence: Theorising and Explaining Variations in the Production of Violence in Welfare State Regimes. Konferensbidrag vid Violence Regimes: Conceptualisations, Contestations, Challenges, Örebro University, Örebro, Sweden, October 17, 2019.
Hearn, J. , Humbert, A. L. , Strid, S. , Balkmar, D. & Delaunay, M. (2019). Lost in translation: The connections and disjunctions between welfare regimes, gender regimes and violence regimes. Konferensbidrag vid Gender Regimes Workshop, City University, Helsinki, Finland, 7 June 2019..
Balkmar, D. , Strid, S. & Humbert, A. L. (2019). On violence policy and “women friendly” welfare regimes. Konferensbidrag vid Violence regimes: Conceptualisations, contestations, challenges. Örebro University, Örebro, Sweden, October 17, 2019.
Balkmar, D. , Strid, S. , Hearn, J. & Humbert, A. L. (2019). On violence policy and “women friendly” welfare regimes: From gender regimes to (gender) violence regimes?. Konferensbidrag vid g19: Rethinking Knowledge Regimes. Solidarities and Contestations, Gothenburg, Sweden, October 7-9, 2019.
Hearn, J. , Strid, S. , Humbert, A. L. , Balkmar, D. & Delaunay, M. (2019). Rethinking the place of violence: The interrelations between welfare regimes, gender regimes and violence regimes. Konferensbidrag vid Violence regimes: Conceptualisations, contestations, challenges. Örebro University, Örebro, Sweden, October 17, 2019.
Humbert, A. L. , Strid, S. , Hearn, J. & Balkmar, D. (2019). Undoing the Nordic paradox. Konferensbidrag vid Violence Regimes: Conceptualisations, Contestations, Challenges, Örebro University, Örebro, Sweden, October 17, 2019.
Balkmar, D. (2018). A Violent Regime: Men, Masculinities and Road Conflicts in Sweden. Konferensbidrag vid Non-motorized mobility - Walking and Biking. Workshop no.2: Gendering Smart Mobility, organized by: Coordination for Gender Research, Institute of Sociology, University of Copenhagen; Swedish National Road and Transport, Research Institute; Norwegian Centre for Transport Research, Copenhagen, Denmark, April 21, 2018.
Humbert, A. L. , Strid, S. , Hearn, J. & Balkmar, D. (2018). Contextual and methodological factors affecting the prevalence of violence against women across the EU. Konferensbidrag vid 4th Approaches to Inequalities Conference: Shades of Grey, University of Northampton, UK, September 19, 2018.
Andersson, S. , Balkmar, D. & Callerstig, A. (2018). Moving with(in) normative firewalls: a dynamic approach to study gendered careers and innovation processes in the truck industry. Konferensbidrag vid Gender, Work and Organization, 10th Biennial International Interdisciplinary Conference, Sydney, Australia, June 13-16, 2018.
Balkmar, D. & Summerton, J. (2017). Cykelpolitik: rörelser, strategier och visioner i svensk cykelpolitik. Konferensbidrag vid Transportforum, Linköping, Sweden, January 10-11, 2017.
Balkmar, D. & Mellström, U. (2017). Men, Movements and Automation: Imagining (un)sustainable transport futures. Konferensbidrag vid Men and Masculinities: Politics, Policy and Praxis, Örebro University, Örebro, Sweden, June 14-16, 2017.
Balkmar, D. & Mellström, U. (2017). Re-gendering the relation between men, masculinity and cars? On autonomous vehicles and emancipatory challenges. Konferensbidrag vid Gendering Smart Mobilities in the Nordic Region, Oslo Science Park, Oslo, Norway, August 24-25, 2017.
Balkmar, D. & Callerstig, A. (2017). Varför kliver kvinnliga lastbilsförare ur lastbilen på passagerarsidan när det är dags för rast? Om kön och normer i transportsektorn. Konferensbidrag vid Hur kan forskningsresultat från fordonsindustrin bidra till Agenda 2030? Organiserat av Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI), Stockholmsmässan, Stockholm, Sweden, November 23, 2017.
Balkmar, D. (2017). Violent Mobilities: Men, Masculinities and Intermodal Conflicts in Sweden. Konferensbidrag vid Symposium on Crisis: Gender Asymmetries, Climate Changes, and Precariousness, organized by the Advanced Study Group of CRISIS Pufendorf Institute, Lund University, Lund, Sweden, October 26, 2017.
Balkmar, D. & Summerton, J. (2016). Bicycling and politics: movements, strategies and visions in bicycle activism in Sweden. Konferensbidrag vid Cycling and Society Annual Symposium, Lancaster, UK, September 29-30, 2016.
Balkmar, D. & Usiskin, S. (2016). Bikes 4 refugees: intersections between gender, ethnicity, age, mobility and integration. Konferensbidrag vid Violence, Honour and Revolution: Towards Alternative Gender Equality Futures, Örebro University, Örebro, Sweden, April 26-27, 2016.
Balkmar, D. & Henriksson, M. (2016). Mobilitet på lika villkor? Om jämlikhet och makt i transportpolitiken. Konferensbidrag vid Transportforum, Linköping, Sweden, January 12-13, 2016.
Balkmar, D. (2016). Våldsam mobilitet - ett könat problem: Om män, våld och cyklisters utsatthet i trafikrummet. Konferensbidrag vid g16- Gränser, mobilitet och mobilisering, Linköping, Sweden, November 24, 2016.
Balkmar, D. (2015). Online risk-management: Cyclists negotiations of risk and safety in urban traffic space. Konferensbidrag vid ACSIS Conference: In the Flow: People, Media, Materialities. Norrköping, Sweden, June 15-17, 2015.
Balkmar, D. (2015). Violent traffic: Men, Masculinities and road conflicts in ’cycling friendly’ Sweden. Konferensbidrag vid Cycling and Society Annual Symposium, Manchester and Salford, UK, September 14-15, 2015.
Balkmar, D. (2015). Våld i trafiken: om cyklisters utsatthet för kränkningar, hot och våld i omställning mot hållbart resande. Konferensbidrag vid Transportforum, Linköping, Sweden, January 8-9, 2015.
Balkmar, D. (2014). Men, masculinities and motor vehicles: an unsustainable equation. Konferensbidrag vid Gendering Transport and Sustainability – Nordic Perspectives - A workshop at the Nordic Forum, Malmö, Sweden, June 14, 2014.
Balkmar, D. (2014). Män, maskulinitet och bilar: en fråga om makt. Konferensbidrag vid Maskulinitet i förändring – maskulinitet och makt, Organized by The Örebro County Administrative Board, Campus USÖ, Örebro, Sweden, October 21, 2014.
Balkmar, D. (2014). On the road to sustainable mobility: shared space, conflicts and micro-politics in everyday traffic interaction. Konferensbidrag vid Emerging ideas in masculinity research – Masculinity studies in the North, Reykjavik, Iceland, June 4-6, 2014.
Balkmar, D. (2014). On the road to sustainable mobility: shared space, gendered conflicts and micro-politics in everyday traffic interaction. Konferensbidrag vid Networked Urban Mobilities Conference and Mobile Art Exhibition, Copenhagen, Denmark, November 5-7, 2014.
Strid, S. , Balkmar, D. , Burman, M. & Westerstrand, J. (2014). Transversala dialoger för att etablera våld mot kvinnor som ett postdisciplinärt forskningsfält. Konferensbidrag vid g14 - Att utmana makten. Nationell konferens för genusforskning, Umeå, Sweden, November 24-28, 2014.
Balkmar, D. (2013). Arbetspendling på cykel: vardagsrisk, hälsa och arbetsorganisationers strategier för ökad cykelpendling. I: Johanna Dahlin, Tove Andersson, I Rörelse/On the move ACSIS conference 11-13 June 2013. Konferensbidrag vid ACSIS, I Rörelse/On the Move. Linköping University, Campus Norrköping, Sweden, June 11-13, 2013 (ss. 96-96). ACSIS.

Rapporter

Joelsson, T. , Fridén Syrjäpalo, L. , Henriksson, M. & Balkmar, D. (2021). Vardagen i rörelse: en forsknings- och kunskapsöversikt om familjers vardagsmobilitet, social hållbarhet och mobilitetsrättvisa. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI rapport 1090).
Balkmar, D. & Lykke, N. (2015). Developing disruptive norm-critical innovation at Volvo: FINAL REPORT. Linköping: Linköping University (Tema Genus Report Series 2015:23).
Eriksson, M. , Biller, H. & Balkmar, D. (2006). Mäns våldsutövande - barns upplevelser: en kartläggning av interventioner, kunskap och utvecklingsbehov. Stockholm: Näringsdepartementet, Regeringskansliet.
Balkmar, D. & Pringle, K. (2006). Sweden National Reports on Men's Practices: Reports on Research, Statistical information, Law and Policy Adressing Men’s Practices. Stockholm: Centrum för genusstudier (Centrum för genusstudiers skriftserie ).

Samlingsverk (redaktör)

Strid, S. (ed.) , Balkmar, D. (ed.) , Hearn, J. (ed.) & Morley, L. (ed.) (2020). Does Knowledge Have a Gender? A Festschrift for Liisa Husu on Gender, Science and Academia. Örebro: Örebro University (CFS report series 26).

Övrigt

Balkmar, D. (2009). Manlighetens pyspunka. Göteborg: Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet.