This page in English

Dag Balkmar

Tjänstetitel: Forskare Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 301281

Rum: F3256

Dag Balkmar

Om Dag Balkmar

Dag Balkmars avhandling On Men and Cars: An Ethnographic Study of Gendered, Risky and Dangerous Relations tar avstamp i det faktum att män sedan bilismens barndom varit överrepresenterade i olycksstatistiken. Avhandlingen handlar om hur genus, särskilt maskulinitet, är sammanvävt med bilrelaterade identiteter, praktiker och risktagande i bil. I Balkmars andra publikationer har ”problemet” män i trafiken och risktagande i bil även relaterats till jämställdhet, nollvisionen(folk)hälsa samt polisens yrkesutövande genom polisbilskörning.

Balkmars nuvarande forskning fokuserar på intersektionalitet, policy och våld i det av Vetenskapsrådet finansierade projektet Feminist Theorizings of Intersectionality, Transversal Dialogues and New Synergies (tillsammans med bl.a. Sofia Strid). Andra forskningsintressen rör hur cyklister upplever sin vardagsmiljö i relation till mobilitet, risk, våld och trygghet i en bilnormativ omgivning.

Balkmars forskning är framförallt kvalitativt inriktad. Han har en bred metodologisk erfarenhet med tyngdpunkt på kvalitativa intervjuer, etnografiskt fältarbete samt policyanalys. Hans forskning omfattar tre områden av det genusvetenskapliga fältet: 1) intersektionalitet, policy och våld, 2), studier av män, maskuliniteter, motorkulturer, risktagande och identitetsskapande, samt 3) genus och jämställdhetsarbete i organisationer.

Uppdrag

Forskningskordinator inom GEXcel International Collegium for Advanced Transdisciplinary Gender Studies för Centrum för feministiska samhällsstudier (CFS).

Tidigare projekt i urval

Att utveckla normbrytande och normkritisk innovation på Volvo – ett pilotprojekt. Om framtida lastbilsdesign och dess potentiella användare. Med prof. Nina Lykke som forskningsledare. Finansierat av VINNOVA. Slutrapport finns här. (2014-2015)

Women and the Media Industries in Europe. Forskningsledare: Karen Ross, University of Liverpool. Finansierat av European Institute for Gender Equality (2012-2013)

Study on the Role of Men in Gender Equality, nationell expert. Forskningsledare: Nadja Bergmann L & R Social Research, Vienna, Austria. Finansierat av Europeiska kommissionen. (2011)

4D: Doing Driving, Doing Design. Gender, Age and Transport Practices. Forskningsledare: prof. Jeff Hearn. Finansiserat av Vinnova, Linköpings universitet och Luleå Tekniska universitet. (2007-2013)

Hegemonic masculinities and men in Sweden and South Africa: Theorising power and change. Forskningsledare: prof. Jeff Hearn. Finansieras av Vetenskapsrådet inom ramen för Swedish Research Links Programme. (2009-2012)

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Balkmar, D. & Summerton, J. (2017). Contested mobilities: politics, strategies and visions in Swedish bicycle activism. Applied mobilities, 2 (2), 151-165.
Balkmar, D. (2017). Manliga maktdemonstrationer i trafiken. Ikaros (3), 12-13.
Balkmar, D. (2015). Riskfyllda relationer mellan män, maskulinitet och bilar. Reflexen. En tidskrift om trafik, utveckling, människor och kunskap från Trafiktekniska Föreningen (3), 5-7.
Balkmar, D. (2014). De osynliga slår tillbaka: Om cyklisters plats i en bilnormativ omgivning. GRÄNSLØS TIDSKRIFT FÖR STUDIER AV ÖRESUNDSREGIONENS HISTORIA, KULTUR OCH SAMHÄLLSLIV (4), 83-94.
Hearn, J. , Novikova, I. , Pringle, K. , Šmídová, I. , Jyrkinen, M. , Iovanni, L. , Arranz, F. , Kolga, V. & et al. (2013). Studying men’s violences: some key methodological principles in developing a European research framework. Masculinidades y Cambio Social- MCS, 2 (1), 82-115.
Hearn, J. , Nordberg, M. , Andersson, K. , Balkmar, D. , Gottzén, L. , Klinth, R. , Pringle, K. & Sandberg, L. (2012). Hegemonic masculinity and beyond: 40 years of research in Sweden. Men and Masculinities, 15 (1), 31-55.
Balkmar, D. & Joelsson, T. (2010). Den bioniske mannen på autoerotiska äventyr: mäns risktagande i trafikrummet. Norma, 5 (1), 27-44.
Pringle, K. , Balkmar, D. & Iovanni, L. (2010). Trouble in Paradise: Exploring Patterns of Research and Policy Response to Men's Violence in Denmark and Sweden. NORA: Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 18 (2), 105-121.
Balkmar, D. , Iovanni, L. & Pringle, K. (2009). A Reconsideration of Two "Welfare Paradises": Research and Policy Responses to Men's Violence in Denmark and Sweden. Men and Masculinities, 12 (2), 155-174.

Böcker

Hearn, J. , Novikova, I. , Pringle, K. , Šmídová, I. , Bjerén, G. , Jyrkinen, M. , Iovanni, L. , Arranz, F. & et al. (2013). Studying Men’s Violences in Europe: Towards a Research Framework (1ed.). Örebro: Örebro University (CFS Report Series No. 25: 2013-ÖU 25).

Doktorsavhandlingar

Balkmar, D. (2012). On Men and Cars: An Ethnographic Study of Gendered, Risky and Dangerous Relations. (Doctoral dissertation). Linköping: Linköping University Electronic Press.

Kapitel i böcker, del av antologier

Hearn, J. , Pringle, K. & Balkmar, D. (2018). Men, masculinities and social policy. I: Sheila Shaver, Handbook on Gender and Social Policy (ss. 55-73). Oxford: Edward Elgar Publishing.
Balkmar, D. (2017). Too many women?: Women and gender (in)equality in Swedish media. I: Karen Ross and Claudia Padovani, Gender Equality and the Media: A Challenge for Europe (ss. 208-219). Abingdon Oxon/New York: Routledge.
Balkmar, D. & Joelsson, T. (2014). The dangerous other?: Towards a contextual approach of men’s risk-taking with motor vehicles. I: Ingrid Lander, Signe Ravn and Nina Jon, Masculinities in the criminological field: control, vulnerability and risk-taking (ss. 187-202). Farnham: Ashgate.
Balkmar, D. & Joelsson, T. (2012). Feeling the speed: the social and emotional investments in dangerous road practices. I: Maria Jansdotter Samuelsson, Clary Krekula, Magnus Åberg, Gender and change: power, politics and everyday practices (ss. 37-52). Karlstad: Karlstad University Press.
Balkmar, D. (2011). Genusrelaterade perspektiv på polisbilskörning. I: Jörgen Lundälv, Utryckningsföraren (ss. 54-65). Gävle: Meyers.
Balkmar, D. (2010). Kör så det ryker!: hälsorisker i samspelet mellan män, maskulinitet och bil. I: Barbro Wijma, Goldina Smirthwaite, Katarina Swahnberg, Genus och kön inom medicin- och vårdutbildningar (ss. 401-413). Lund: Studentlitteratur AB.
Balkmar, D. & Joelsson, T. (2009). Burning rubber, marking territory: technology, auto-erotic desires and violating mobility. I: Åsberg, Cecilia; Harrison, Katherine; Pernud, Björn; Gustavsson, Malena, Gender delight: science, knowledge, culture and writing … (ss. 117-126). Linköping: Linköping University Electronic Press.
Balkmar, D. (2009). Online/Offline with Virtual Garages. I: Alp Biricik and Jeff Hearn, GEXcel work in progress report. Vol. 6, Proceedings from GEXcel theme 2: Deconstructing the hegemony of men and masculinities : conference 27-29 April 2009 (ss. 91-96). Linköping: Linköping University.
Balkmar, D. (2009). Spinning around the ”lycra-lout”. I: Centrum med många riktningar: en vänbok till Gunilla Bjerén (ss. 11-24). Stockholm: Stockholms universitet.
Balkmar, D. (2008). Drive-by shaming: reflections on the emotions on (dangerous) car driving. I: Annika Olsson, Thinking with Beverly Skeggs (ss. 9-19). Stockholm: Centre for Gender studies, Stockholm University.

Konferensbidrag

Strid, S. , Balkmar, D. , Burman, M. & Westerstrand, J. (2014). Transversala dialoger för att etablera våld mot kvinnor som ett postdisciplinärt forskningsfält. Konferensbidrag vid g14 - Att utmana makten. Nationell konferens för genusforskning, Umeå, Sweden, November 24-28, 2014.

Rapporter

Balkmar, D. & Lykke, N. (2015). Developing disruptive norm-critical innovation at Volvo: FINAL REPORT. Linköping: Linköping University (Tema Genus Report Series 2015:23).
Eriksson, M. , Biller, H. & Balkmar, D. (2006). Mäns våldsutövande - barns upplevelser: en kartläggning av interventioner, kunskap och utvecklingsbehov. Stockholm: Näringsdepartementet, Regeringskansliet.
Balkmar, D. & Pringle, K. (2006). Sweden National Reports on Men's Practices: Reports on Research, Statistical information, Law and Policy Adressing Men’s Practices. Stockholm: Centrum för genusstudier (Centrum för genusstudiers skriftserie ).

Övrigt

Balkmar, D. (2009). Manlighetens pyspunka. Göteborg: Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet.