This page in English

Dag Balkmar

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 301281

Rum: F3256

Dag Balkmar

Om Dag Balkmar

Dag Balkmar är docent och lektor i genusvetenskap.

Han har en bred metodologisk erfarenhet med tyngdpunkt på kvalitativa intervjuer, etnografiskt fältarbete samt policyanalys. Hans forskning omfattar flera områden av det genusvetenskapliga fältet: 1) intersektionalitet, policy och våld, 2) studier av män, maskuliniteter, teknik och motorkulturer, 3) mobilitet, transportpolitik och cykelaktivism, samt 4) interaktivt jämställdhetsarbete i organisationer. 

Pågående projekt:

Tidigare projekt i urval

  • Gender Academy (2019-2020). Samverkan med företag i Värmland. Tillsammans med bland andra Anne-Charlott Callerstig, Genusvetenskap, Örebro universitet och Ulf Mellström, Karlstad universitet (PI). Finansieras av Tillväxtverket.
  • Lastbilar för alla: Utveckling av norm-kritisk innovation på Volvo, finansierat av Vinnova. Projektets resultat om hur normer kan fungera begränsande vad gäller innovationsförmåga har synliggjort vikten av att anlägga normkritiska perspektiv för att möta framtida utmaningar vad gäller arbetsmiljö,föreställda användare och innovationsprocesser.
  • 4D: Doing Driving, Doing Design. Gender, Age and Transport Practices. Forskningsledare: prof. Jeff Hearn. Finansiserat av Vinnova, Linköpings universitet och Luleå Tekniska universitet. (2007-2013)
  • Hegemonic masculinities and men in Sweden and South Africa: Theorising power and change. Forskningsledare: prof. Jeff Hearn. Finansieras av Vetenskapsrådet inom ramen för Swedish Research Links Programme. (2009-2012)

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Böcker

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Rapporter

Samlingsverk (redaktör)

Övrigt

  • Balkmar, D. (2009). Manlighetens pyspunka. Göteborg: Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet.