Uppdragsutbildningar inom vård och omsorg

Vården är en av samhällets allra viktigaste uppgifter och ett område där utvecklingen går snabbt. Ta chansen att använda dig av den kompetens och kunskap som finns inom Institutionen för hälsovetenskaper. På så vis kan Örebro universitet hjälpa just din verksamhet att utvecklas.

Vård

Inom Institutionen för hälsovetenskaper finns god erfarenhet av att planera och genomföra uppdragsutbildningar utifrån uppdragsgivarens speciella utbildningsbehov, såväl på campus som på distans. Det går även bra att köpa enstaka platser på våra reguljära kurser.

Studieupplägg

Uppdragsutbildning kan köpas av till exempel kommuner, förskolor och skolor, förvaltningar, myndigheter, landsting, företag och organisationer men inte av privatpersoner.

Beroende på behov utformas utbildningarna med varierande omfattning som t.ex. poängkurser, seminarier, föreläsningar, handledning. Tillsammans med köparen planeras utbildningen som kan ges på distans, på Campus Örebro och/eller platsförläggas.

Uppdragsutbildningarna uppfyller samma kvalitetskrav som gäller för universitetets övriga kursutbud.

Ansvarig för Uppdragsutbildning

Camilla Ulvmyr

Tjänstetitel: Uppdragssamordnare Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Camilla Ulvmyr

E-post:

Telefon: 019 303381

Rum: E2202

Camilla Ulvmyr