Studera med funktions­nedsättning

Du som upplever hinder i studiesituationen på grund av en funktionsnedsättning kan få särskilt pedagogiskt stöd av Funka. Det kan till exempel vara synskada, dyslexi, ADHD eller annat varaktigt sjukdomstillstånd. Ta kontakt med Funka på Studentavdelningen för att få veta mer.

Vi som jobbar på Funka

Camilla Feldte

Tjänstetitel: Examenshandläggare Organisation: Studentavdelningen

Profilsida: Camilla Feldte

E-post:

Telefon: 019 301432

Rum: L2229

Camilla Feldte

Sarah Lombrant

Tjänstetitel: Funka-handläggare Organisation: Studentavdelningen

Profilsida: Sarah Lombrant

E-post:

Telefon: 019 301194

Rum: L1214

Sarah Lombrant

Sara Tapper

Tjänstetitel: Funka-handläggare Organisation: Studentavdelningen

Profilsida: Sara Tapper

E-post:

Telefon: 019 301348

Rum: L1214

Sara Tapper