Teater

Foto på fem personer som skrattar och sträcker sig mot tygbitar som de kastat upp i luften.

Här har vi samlat källor och resurser för dig som läser teater. Ta del av böcker, databaser och andra resurser som är bra för dig att känna till. På denna sida får du hjälp att söka, värdera och använda information.

Information, databaser och artiklar

Här finner du olika typer av källor som är relevanta för dig som studerar teater.

Vetenskapliga artiklar söks lämpligast fram via Örebro universitetsbiblioteks databaser. I Databaslistan hittar du en fullständig lista över alla bibliotekets databaser, där kan du söka efter en specifik databas eller avgränsa till ämnesområde.

Databaser med vetenskaplig litteratur inom humaniora och samhällsvetenskaperna

 • ERIC
  Databas med internationella referenser inom utbildning, pedagogik etc. Vissa länkar till fulltextartiklar.
 • SwePub
  I SwePub finns avhandlingar, artiklar, konferensbidrag etc. som publicerats vid svenska lärosäten.
 • Web of Science
  Går av avgränsa på Social Sciences Citation Index och Arts & Humanities Citation Index under More Settings.
 • Project MUSE
  Tidskrifter inom humaniora och samhällsvetenskaperna.

Databaser med övrigt material

 • Mediearkivet
  Svenska dagstidnings- och tidskriftsartiklar i fulltext.
 • Svensk mediedatabas
  Svensk mediedatabas, SMDB, är Kungliga bibliotekets söktjänst för deras audiovisuella samlingar.
 • Artikelsök
  Referenser till artiklar och recensioner ur svenska dagstidningar och tidskrifter.
 • Svenska tidningar
  Digitaliserade svenska dagstidningar. Årgång 1645–1902 är fritt tillgängliga. Årgångar från 1903 och framåt kan bara läsas från en särskild dator på huvudbiblioteket. Datorn bokas i förväg via resursbokning i Kronox. Observera att dagstidningar från senare tid oftast finns i Mediearkivet också.

 • Google Scholar
  Begränsar sökningen till mestadels vetenskapliga artiklar och dokument. Ingången via databaslistan ger tillgång till våra elektroniska tidskrifter i fulltext.

Fysiska böcker

Fysiska böcker och annat tryckt material letar du fram med universitetsbibliotekets sökverktyg Primo. Där kan du se om en specifik bok finns inne och vilken hylla den står på. När du loggar in i Primo kan du låna om och reservera. Litteratur inom teater hittar du på avdelning 792. Böcker inom ämnet inköpta innan 2011 står placerade på avdelning Ik med underavdelningar.

Använd LIBRIS för att söka böcker som finns på andra universitets- och högskolebibliotek.

E-böcker

Alla e-böcker kan läsas direkt via din skärm och du når även dem via söktjänsten Primo. I vissa fall kan du ladda ner e-boken och använda specialfunktioner.

 • Ebook Central
  Ebook Central är bibliotekets största samling med e-böcker. De flesta av böckerna kan användas av ett obegränsat antal användare samtidigt, men vissa böcker är endast tillgängliga för en användare åt gången.
 • EBSCO eBook Collection
  Blandade ämnen, med fokus på samhällsvetenskaperna.
 • JSTOR
  Cirka 55 000 e-böcker i en mängd olika ämnen, huvudsakligen inom humaniora och samhällsvetenskap.

Forskningsmetodik

 • SAGE Research Methods

  Via SAGE Research Methods finner du böcker och artiklar om forskningsmetodik. Prova gärna Methods Map där du kan söka dig fram till rätt metod med hjälp av ett visuellt sökverktyg.

Ordböcker

 • Nationalencyklopedin
  Innehåller hela NE i fulltext samt ordböcker på flera språk. För att komma till ordböckerna, klicka på Tjänster och sedan på Ordböcker.
 • Rikstermbanken
  Här kan du både hitta definitioner av facktermer och kontrollera om en engelsk fackterm har en svensk motsvarighet. Innehåller SBU:s ordlista.
 • Svenska.se
  Svensk ordbok, Svenska Akademiens Ordlista och Svenska Akademiens Ordbok samlade på ett ställe.

Söker du en specifik tidskrift kan du söka efter titeln i sökverktyget Primo. I förteckningen finns information om vilka år som finns tillgängliga.

Följande tidskrifter är exempel på tidskrifter som finns på universitetsbiblioteket i tryckt eller elektronisk form. Länken leder till tidskriftens webbplats.

Uppslagsverk/referenslitteratur i ämnet

 • Oxford encyclopedia of theatre & performance
  Placering: Ik(x) REF
 • World encyclopedia of contemporary theatre
  Placering: Ik(x) REF
 • Oxford Reference
  Online med bland annat lexikon inom Performing Arts 

Allmänna uppslagsverk och ordböcker

Allmänna uppslagsverk är placerade på bibliotekets entréplan i huvudbiblioteket.

Lexikon

Berättarteknik : dramaturgiska begrepp från A till Ö by Istvan Pusztai

 • Drama Direkt
  Pjäsbank grundad av Sveriges Dramatikerförbund
 • Dramawebben
  Digitalt pjäsarkiv med upphovsrättsligt fri svensk dramatik
 • Scendatabasen
  Drivs av Scensverige och innehåller bland annat Månadens premiärer. Sök information på till exempel produktion, upphovsman, teater, institution, premiärdatum, medverkande varav kvinna/man med mera.

Resurser och verktyg

Här finner du andra användbara hjälpmedel när du ska söka information.

Foto på 4 dörrar till tre handledningsrum

Drop-in

I drop-in-hjälpen kan du få svar på kortare frågor om informationssökning.

Foto på ryggarna av två personer som sitter i ett grupprum.

Boka sökhandledning

Ibland kan det behövas längre, enskild hjälp med specifika frågor.

Foto på en person som står vid en whiteboard-tavla.

Sökteknik

Vid sök i databaser behöver du kunna vissa söktekniker för bästa resultat.

Logotypen för Libkey Nomad

LibKey Nomad

Hitta PDF-fulltext till artiklar när du befinner dig utanför universitetets campus-nätverket. Installera tillägget i din webbläsare, välj organisation Örebro universitetsbibliotek, och håll utkik efter den gröna droppen. Om inloggning krävs, använd ditt ORU-konto/studentkonto.

Bild på BrowZine på flera olika skärmar.

BrowZine

Med BrowZine kan du lägga upp bevakningar av tidskrifter inom olika ämnesområden så att du får uppdateringar när nya artiklar publiceras. Tjänsten finns som webbsida och app, och kan även användas för att bläddra i tidskrifter.

Kontaktbibliotekarie för teater:

Peder Bergenwall

Befattning: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Peder Bergenwall

E-post: cGVkZXIuYmVyZ2Vud2FsbDtvcnUuc2U=

Telefon: 019 303697

Rum: U1130

Peder Bergenwall