Teknik

Foto på tre personer varav den ena håller upp en prototyp av en stol.

Här har vi samlat källor och resurser för dig som läser teknik. Ta del av böcker, databaser och andra resurser som är bra för dig att känna till. På denna sida får du hjälp att söka, värdera och använda information.

Information, databaser och artiklar

Här finner du olika typer av källor som är relevanta för dig som studerar teknik. För dig som läser Civilingenjör Industriell Ekonomi kolla gärna ämnesguiden i Ekonomi också.

Vetenskapliga artiklar söks lämpligast fram via Örebro universitetsbiblioteks databaser. I Databaslistan hittar du en fullständig lista över alla bibliotekets databaser, där kan du söka efter en specifik databas eller avgränsa till ämnesområde. I listan nedan hittar du lämpliga databaser inom teknik samlat.

Databaser med ämnesinriktning

 • IEEE Xplore
  Vetenskapliga artiklar, konferensrapporter, standarder inom datavetenskap.
 • ScienceDirect
  Vetenskapliga artiklar i bland annat ingenjörsvetenskap, datavetenskap och teknik
 • ACM Digital Library
  Association for Computing Machinery. Vetenskapliga artiklar i datavetenskap och informatik.
 • arXiv.org
  Vetenskapliga artiklar i bland annat datavetenskap, ingenjörsvetenskap, systemvetenskap. Materialet på den här sidan har inte peer reviewats av arXiv.
 • LISTA
  Library, Information Science & Technology Abstracts. Vetenskapliga artiklar i bland annat datavetenskap.
 • Lecture Notes in Computer Science
  Vetenskapliga artiklar i informatik och datateknik.
 • Espacenet
  Patentsökning
 • Svensk Patentdatabas
 • Green File
  Vetenskapliga artiklar om människors och organisationers miljöpåverkan.

Ibland kan det vara bra att du kompletterar din sökning i tvärvetenskapliga databaser som Web of Science och Scopus. Båda är citeringsdatabaser vilket innebär att du kan se vilka som citerat varje artikel. Web of Science är en bra databas om du vill söka på citeringar men kan också vara bra att söka i om du har en multidisciplinär frågeställning.

Svenskt material

 • SwePub
  Forskning som är gjord vid svenska universitet och högskolor.
 • Artikelsök
  Svenska dagstidningar och tidskrifter
 • Mediearkivet
  Dagstidningar och branschtidningar 

Googles akademiska söktjänst

Fysiska böcker och annat tryckt material letar du fram med universitetsbibliotekets sökverktyg Primo.

Alla e-böcker kan läsas direkt via din skärm och du når även dem via söktjänsten Primo. I vissa fall kan du ladda ner e-boken och använda specialfunktioner.

 • Ebook Central
  Ebook Central är bibliotekets största samling med e-böcker. De flesta av böckerna kan användas av ett obegränsat antal användare samtidigt, men vissa böcker är endast tillgängliga för en användare åt gången.
 • Lecture Notes in Computer Science
 • SpringerLink
  E-böcker inom datavetenskap, maskinteknik, ingenjörsvetenskap.

Forskningsmetodik

 • SAGE Research Methods

  Via SAGE Research Methods finner du böcker och artiklar om forskningsmetodik. Prova gärna Methods Map där du kan söka dig fram till rätt metod med hjälp av ett visuellt sökverktyg.

Resurser och verktyg

Här finner du andra användbara hjälpmedel när du ska söka information.

Foto på 4 dörrar till tre handledningsrum

Drop-in

I drop-in-hjälpen kan du få svar på kortare frågor om informationssökning.

Foto på ryggarna av två personer som sitter i ett grupprum.

Boka sökhandledning

Ibland kan det behövas längre, enskild hjälp med specifika frågor.

Foto på en person som står vid en whiteboard-tavla.

Sökteknik

Vid sök i databaser behöver du kunna vissa söktekniker för bästa resultat.

Logotypen för Libkey Nomad

LibKey Nomad

Hitta PDF-fulltext till artiklar när du befinner dig utanför universitetets campus-nätverket. Installera tillägget i din webbläsare, välj organisation Örebro universitetsbibliotek, och håll utkik efter den gröna droppen. Om inloggning krävs, använd ditt ORU-konto/studentkonto.

Bild på BrowZine på flera olika skärmar.

BrowZine

Med BrowZine kan du lägga upp bevakningar av tidskrifter inom olika ämnesområden så att du får uppdateringar när nya artiklar publiceras. Tjänsten finns som webbsida och app, och kan även användas för att bläddra i tidskrifter.

Kontaktbibliotekarie för teknik:

Gitta Harder

Befattning: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Gitta Harder

E-post: Z2l0dGEuaGFyZGVyO29ydS5zZQ==

Telefon: 019 303231

Rum: U1140

Gitta Harder