Språkkrav

En del av våra partneruniversitet har särskilda krav på språkkunskaper för studier på engelska och övriga språk. Det är därför viktigt att du vet vad som krävs på de olika universiteten när du söker utbytesstudier. Här kan du läsa mer om språkkrav på engelska och övriga språk.

Krav på godkänt språktest i engelska

De vanligaste språktesten som efterfrågas av värduniversiteten är TOEFL och IELTS, men även andra test kan godtas. I sökportalen för utbytesstudier framgår det vad värduniversitet kräver för minsta resultat.

Provtillfällen anordnas i Stockholm, Göteborg och Malmö beroende på vilket test du behöver. Observera att resultat från språktest inte får äldre än 2 år när du ska påbörja dina studier vid värduniversitetet.

Tänk på att planera så du har resultatet av språktestet i god tid. Du kan komma att behöva styrka att du uppfyller partnersuniversitetens språkkrav längre fram i processen. 

Läs mer om anmälan till IELTS-test

Läs mer om anmälan till TOEFL-test

Läs mer om Cambridge English-examina

Krav på visst betyg i engelska

Vissa av våra partneruniversitet kräver att du ska ha ett visst betyg i engelska för att vara behörig att söka till dem. Vilka betygskraven är framgår i sökportalen för utbytesstudier. Om du inte uppfyller betygskraven kan du behöva du göra ett språktest.

Gå direkt till Sökportalen för utbytesstudier

Om du ska läsa på ett annat språk än engelska

Om du avser läsa kurser på ett annat språk än engelska behöver du kunna styrka att du har tillräckliga kunskaper i detta språk för att bedriva akademiska studier. Detta kan du göra genom t.ex.

  • gymnasiebetyg i moderna språk 3/steg 3 med lägst betyget G/E/3 eller
  • gymnasiebetyg i modersmålskurs A/1 med lägst betyget G/E/3 eller
  • intyg på motsvarande (t.ex. språkkurs, sommarkurs, arbetsintyg).