Akademiskt skrivande

17 september 2024 12:15 – 13:00 L1

En student sitter och skriver på en laptop.

Vad innebär det att skriva texter på universitetsnivå? Under denna föreläsning lär du dig akademiskt skrivande.

Här får du lära dig vad en akademisk text är, vad som utmärker den och hur du kan lära dig att skriva akademiskt. Du får med dig kunskaper i skrivande som du kommer att ha nytta av i dina studier. Den här introduktionsföreläsningen riktar sig till nya studenter inom alla ämnen, som kommer att skriva akademiska texter på svenska.

Läs mer om akademiskt skrivande här.

För att hitta till rätt sal kan du använda dig av Mazemap, en interaktiv kartfunktion, som du hittar på www.oru.se/mazemap