Kårsektionernas introduktion

Som student vid Örebro universitet har du fantastiska möjligheter att hitta nya vänner och nya intressen. Oavsett vad du studerar så har du möjlighet att gå med i din kårsektions introduktion fylld till brädden av sociala aktiviteter.

Vad är en kårsektion?

En kårsektion svarar mot den institution där studenterna studerar. Kårsektionens uppdrag är att företräda dig som student både genom att stötta dig vid problem i dina studier och genom att anordna studiesociala aktiviteter, så att din studietid blir den bästa möjliga. Vid Örebro studentkår finns det 9 kårsektioner och alla kårsektioner tillhör Örebro studentkår.

Vad kan jag förvänta mig?

Din kårsektions introduktion är fylld med sociala aktiviteter tillsammans med andra nya studenter. Varje kårsektion har egna traditioner och aktiviteter, ibland tillsammans med andra kårsektioner, men oftast själva. Den här hösten kommer introduktionen hållas digitalt för att se till att alla som vill och kan ska ha möjlighet att delta. Utifrån situationen där ingen kan förutsäga framtiden planeras en digital introduktion men även ett par fysiska aktiviteter som kan genomföras i mindre grupper. Längre fram vet vi mer hur det kommer se ut under höstens introduktion. 

Kårsektionernas introduktioner engagerar nästan 1000 studenter varje år. Introduktionen styrs av en introduktionspolicy framarbetad vid Örebro universitet och Örebro studentkår och våra fyra värdeord:

  • Trygghet
  • Delaktighet
  • Respekt
  • Glädje

Vi arbetar aktivt med att introduktionens värdeord ska genomsyra alla aktiviteter.Du kan läsa introduktionspolicyn här. 

Vad är generaler, faddrar och fadderchefer för någonting?

I din kårsektions introduktion finns det generaler och faddrar och ibland även fadderchefer. Varje kårsektion har två generaler, deras roll är att samordna och planera introduktionen bland annat tillsammans med de andra kårsektionernas generaler. Till deras hjälp finns det faddrar. En fadder är en student vid Örebro universitet som finns där för att vara ett stöd i början av dina studier. Fadderchefer är faddrar som hjälper till lite extra med att organisera introduktionen. Faddercheferna kan även kallas någonting annat i just din kårsektion.

Vad behöver jag göra för att delta i min kårsektions introduktion?

För att få ta del av din kårsektions introduktion behöver du göra två saker.

1. Bli medlem i Örebro studentkår. För att kunna delta i din kårsektions introduktion behöver du betala medlemskap till Örebro studentkår. Här kan du läsa mer om hur du går tillväga och vilka fördelar det finns med att gå med i Örebro studentkår.

2. Leta reda på din kårsektions webbsida för vidare instruktioner. Då introduktionen i vår kommer att hållas digitalt kan du delta vart du än är och behöver endast att ha internetuppkoppling och följa instruktionerna som kommer finnas på varje kårsektions webbsida när introduktionen drar igång vid terminsstart.

Vilken kårsektion tillhör jag?

Vilken kårsektion du tillhör beror på vilket program eller kurs du läser. Genom att klicka på "Hitta min kårsektion" kan du se vilken kårsektion du tillhör.