Kårsektionernas introduktion

Som student vid Örebro universitet har du fantastiska möjligheter att hitta nya vänner och nya intressen. Oavsett vad du studerar så har du möjlighet att gå med i din kårsektions introduktion fylld till brädden av sociala aktiviteter.

Introduktionen höstterminen 2022

Introduktionen för höstterminen 2022 är mitt uppe i planeringsfasen. Just nu sitter generaler, fadderchefer och faddrar och förbereder sig själva inför sina uppdrag men även planerar olika aktiviteter som ska syfta till att välkomna nya studenter vid terminsstarten hösten 2022. 


Nedan, under bilden finner du mer information om introduktionen, kårsektioner samt vad du behöver tänka på om du är ny student och intresserad av att delta på introduktionen.

Corax studenter skriker av glädje

Vad är en introduktion? 

Introduktionen är framtagen för att välkomna dig som ny student till Örebro universitet, Örebro studentkår men även Örebro stad. Tillsammans med engagerade studenter från olika kårsektioner tar vi fram och skapar en introduktion med olika roliga, intressanta, lärorika och minnesvärda aktiviteter.

Som ny student vid ett universitet är det ofta många frågor och funderingar. Genom att ansluta dig till introduktionen får du möjligheten att prata med studenter som studerar ditt program eller har studerat din kurs. Ta möjligheten att ställa samtliga frågor du har och få svaren. Samtidigt få en gemenskap och skapa minnen för livet med dem aktiviteter vi tagit fram för er.

Introduktionens aktiviteter är framtagna utifrån ett praktiskt, akademiskt och studiesocialt perspektiv. Det innebär att det förekommer olika aktiviteter som syftar på antingen det praktiska eller det akademiska. Aktiviteter som din kårsektion planerar är oftast studiesociala men även praktiska. Universitetet planerar och genomför akademiska aktiviteter.


Introduktionens värdeord

Introduktionen strävar efter fyra värdeord som ska genomsyra och symbolisera allt vi gör med introduktionen:

  • Trygghet
  • Delaktighet
  • Glädje 
  • Respekt

Utöver våra värdeord har vi en introduktionspolicy som genomsyrar hela introduktionen. Läs introduktionspolicyn här.

                 

 

Kårsektion

Alla kårsektioner tillhör Örebro studentkår och varje specifik kårsektion utgörs av sina medlemmar. En kårsektion är uppbyggd av universitetets organisationsstruktur för att på bästa sätt kunna representera olika studenter.

Vilken kårsektion du som student tillhör avgör därav vilket program eller kurs du studerar. Läs mer om kårsektioner och Örebro studentkår på deras hemsida.


Vilka kårsektioner finns det?

Dem kårsektioner som finns är följande:

Vill du veta vilken kårsektion du tillhör? Skrolla lite längre ner till "hitta din kårsektion" där du får mer information kring vilken kårsektion just du tillhör.

Vad behöver jag göra för att delta i min kårsektions introduktion?

För att få ta del av din kårsektions introduktion behöver du göra två saker:

  1. Bli medlem i Örebro studentkår. Du skaffar medlemskap hos Örebro studentkår via deras hemsida. Ett medlemskap kostar 200kr för en termin eller 250kr för två terminer.
  2. Leta reda på din kårsektions webbsida för vidare instruktioner. Du kan hitta din länk till din kårsektions hemsida under fliken "Vad är en kårsektion?"

Via Örebro studentkårs hemsida kan du läsa mer kring vilka fördelar du får genom att vara medlem.

         

 

Exchange students

If you are an exchange student and have found your way over here. Greetings and hope you are excited for your stay in Sweden and Örebro. We hope you will settle in and get a warm welcome.

Örebro university together with Erasmus student network (ESN) and Örebro student unnion have planned out an orientation programme for you who are an exchange student. Make sure to get more information on right here.