This page in English

Zoom för studenter

Zoom

Zoom (Sunet E-möte) är ett program för möten via internet. I ett Zoom-möte kan man, förutom att kommunicera med ljud och bild, även visa powerpoint-presentationer, filmer, dokument och webbsidor.

Du behöver en internetansluten dator med webbkamera och headset eller smartphone för att delta i ett Zoom-möte. För bästa funktionalitet måste Zoom-applikationen installeras på din dator, eller Zoom-appen kan användas på en smartphone eller så kan du ringa in till Zoom-möten.