Registrering

Här ska du som blivit antagen till utbildning vid Örebro universitet göra din registrering.

Du måste, inom angiven tid, registrera dig för att behålla din plats på din utbildning. 

Om du inte registrerar dig inom angiven tid innebär detta att du automatiskt lämnar återbud till din plats på utbildningen.

För kurser som startar senare under terminen öppnas registreringen onsdagen två veckor innan kursen börjar och stänger onsdagen innan kursen börjar. Undantag kan förekomma, titta därför i Studenttjänster.

Att vara registrerad innebär:

  1. Att du blir aktiv student vid Örebro universitet.
  2. Att du kan delta på utbildningen och att universitetet kan rapportera in dina tentamensresultat, laborationer eller andra studieprestationer.
  3. Att information om din registrering överförs till CSN.

Observera att du som inte har svenskt personnummer inte kan registrera dig via denna tjänst. För registrering kontakta den institution som ger den utbildning du är antagen till.

Behandling av personuppgifter

För att du som student vid Örebro universitet ska kunna genomföra dina studier måste du ha tillgång till vissa system (ORU-konto, lärplattform, Studenttjänster, utskrifter, datorer). Universitetet behandlar dina personuppgifter inom ramen för allmänt intresse och du kommer därmed att finnas med i ovanstående systems register.

Dina personuppgifter kommer att lagras under hela din studietid vid Örebro universitet och ytterligare två år till efter sista registrering på kurs. Detta sker för att du säkert ska kunna återuppta dina studier igen. Du kan ta del av det som registrerats om dig eller ha synpunkter på behandlingen eller de uppgifter som samlats in genom att kontakta lärosätets dataskyddsombud på This is an email address. Klagomål som inte kan lösas med Örebro universitet kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten.