Välkommen till Örebro universitet

Här hittar du information om vilken institution du tillhör och även vilken kårsektion som du kan gå med i. Kårsektionen anordnar studiesociala aktiviteter under hela terminen.

Varje program tillhör en institution. Nedan finner du din institution och din kårsektion.

Handelshögskolan

Du som ska läsa något av följande program eller kurser inom informatik, statistik, företags- eller nationalekonomi tillhör Handelshögskolan. 

 • Civilekonomprogrammet
 • Ekonomiprogrammet
 • Systemvetenskapliga programmet
 • Statistikerprogrammet

Här hittar du information om välkomstdagen - 30 augusti

Här hittar du information om din kårsektion Sesam och deras introduktion.

Här hittar du hur du kan söka efter ditt schema för att veta vilken tid just du har program-, kurs- eller institutionsinformation. 

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Du som ska läsa något av programmen 

 • Kandidatprogram i samhällsanalys
 • Personalvetarprogrammet
 • Medier, kommunikation och PR
 • Samhällsplanerarprogrammet
 • Filmprogrammet
 • Offentlig förvaltning och ledning
 • Språk, retorik och kommunikativt ledarskap

eller fristående kurser inom

 • engelska
 • filmvetenskap
 • genusvetenskap
 • historia
 • kulturgeografi
 • litteraturvetenskap
 • medie- och kommunikationsvetenskap
 • pedagogik
 • retorik
 • sociologi
 • statskunskap
 • svenska

tillhör Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap (HumUS). 

Här hittar du information om välkomstdagen - 30 augusti

Här hittar du information om din kårsektion Corax och deras introduktion.

Här hittar du hur du kan söka efter ditt schema för att veta vilken tid just du har program-, kurs- eller institutionsinformation. 

 

Lärarprogrammen

Du som läser något av följande program

 • Förskollärarprogrammet
 • Grundlärarprogrammet
 • Ämneslärarprogrammet*
 • Utländska lärares vidareutbildning
 • Kompletterande pedagogisk utbildning

hittar information för lärarstudenter via denna länk.

*OBS! Du som läser till musiklärare läser vid Musikhögskolan du hittar information längre ner på sidan. Du som studerar ämneslärare med inriktning musik tillhör kårsektionen Qultura.

*Du som studerar ämneslärare med inriktning idrott tillhör kårsektionen GIH.

Första kursen i lärarprogrammen heter Utbildningsvetenskaplig kärna I. Du kan använda kursnamnet när du söker i ditt schema.

Här hittar du information om välkomstdagen - 30 augusti

Här hittar du hur du kan söka efter ditt schema för att veta vilken tid just du har program-, kurs- eller institutionsinformation. 

Här hittar du information om din kårsektion Corax och deras introduktion.

Här hittar du information om din kårsektion GIH och deras introduktion.

Här hittar du information om din kårsektion Qultura och deras introduktion.

Institutionen för hälsovetenskaper

Du som ska läsa något av följande program 

 • Arbetsterapeutprogrammet
 • Audionomprogrammet
 • Biomedicinska analytiker-programmet inriktning Fysiologi och Laboratoriemedicin
 • Management in Sport
 • Tränarprogrammet
 • Röntgensjuksköterskeprogrammet
 • Sjuksköterskeprogrammet

eller kurser inom

 • Arbetsterapi
 • Biomedicinsk laboratorievetenskap 
 • Handikappvetenskap
 • Idrott
 • Medicin
 • Omvårdnadsvetenskap

tillhör Institutionen för hälsovetenskaper.

Här hittar du information om välkomstdagen - 30 augusti.

Här hittar du information om din kårsektion Serum och deras introduktion. 

Här hittar du hur du kan söka efter ditt schema för att veta vilken tid just du har program-, kurs- eller institutionsinformation. 

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Du som ska läsa något av följande program

 • Psykologprogrammet
 • Socionomprogrammet
 • Juristprogrammet
 • Rättsvetenskapliga programmet med internationell inriktning
 • Kriminologiprogrammet

eller fristående kurser inom

 • psykologi
 • socialt arbete
 • kriminologi 

tillhör Institutionen för Juridik, psykologi och socialt arbete (JPS).

Här hittar du information om välkomstdagen - 30 augusti.

Här hittar du mer information om din kårsektion Sobra och deras introduktion.

Här hittar du hur du kan söka efter ditt schema för att veta vilken tid just du har program-, kurs- eller institutionsinformation. 

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Du som ska läsa något av följande program

 • Analysvetenskapligt program i kemi med inriktning mot forensik
 • Civilingenjör, Datateknik
 • Civilingenjör, Industriell ekonomi
 • Högskoleingenjör, Byggteknik
 • Högskoleingenjör, Datateknik
 • Högskoleingenjör, Maskinteknik
 • Högskoleingenjör, Industriell design och produktutveckling
 • Högskoleingenjör, Industriell ekonomi
 • Matematikerprogrammet
 • Måltidsekologprogrammet
 • Naturvetenskapligt basår
 • Tekniskt basår

eller kurser inom

 • datateknik
 • kemi
 • matematik
 • miljövetenskap
 • teknik

tillhör Institutionen för naturvetenskap och teknik (NT).

Här hittar du information om välkomstdagen - 23augusti.
Här hittar du information om välkomstdagen - 30augusti.

Här hittar du information om din kårsektion TekNat och deras introduktion.

Här hittar du hur du kan söka efter ditt schema för att veta vilken tid just du har program-, kurs- eller institutionsinformation. 

Restaurang- och hotellhögskolan

Musikhögskolan

Du som ska läsa något av följande program

 • Konstnärligt kandidatprogram, inriktning jazz- och rockmusik
 • Konstnärligt kandidatprogram, inriktning kammarmusik
 • Konstnärligt kandidatprogram, inriktning komposition
 • Konstnärligt kandidatprogram, inriktning musikproduktion och songwriting
 • Teaterpedagogprogrammet
 • Musik, kultur och medier
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning musik

eller kurser inom

 • teater
 • musikalisk gestaltning
 • musikvetenskap

tillhör Musikhögskolan.

Här hittar du information om välkomstdagen - 30 augusti.

Här hittar du mer information om din kårsektion Qultura och deras introduktion.

Här hittar du hur du kan söka efter ditt schema för att veta vilken tid just du har program-, kurs- eller institutionsinformation.