Välkomstdag

Välkomstdagen är den första dagen på terminen där du som ny student får möjlighet att bekanta dig med campus Örebro och ta del av viktig information inför dina kommande studier. Varmt välkommen till Örebro universitet!

För att du ska få en bra start här hos oss på Örebro universitet välkomnar vi dig till den första dagen på terminen. Under dagen kommer du att få viktig information kopplad till dina studier och din tid hos oss på Örebro universitet. Dessutom kommer du erbjudas en Campusvandring av din kårsektions faddrar! Välkomstdagen är till för alla nya studenter, oavsett om du läser en kurs eller ett program. I listan här nedanför kan du se vilken institution du ska läsa vid och den institutionens välkomstdagsprogram. Där hittar du vilken dag och tid som just du ska få din information. 

Välkomstdagen hösten 2019

Måndagen den 26 augusti och den 2 september. 

Handelshögskolan

Du som ska läsa något av följande program eller kurser inom informatik, statistik, företags- eller nationalekonomi tillhör Handelshögskolan. 

 • Civilekonomprogrammet
 • Ekonomiprogrammet
 • Systemvetenskapliga programmet
 • Statistikerprogrammet

Välkomstdagsprogrammet för Handelshögskolan

Här hittar du introduktionsschemat från din kårsektion Sesam

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Du som ska läsa något av programmen 

 • Kandidatprogram i samhällsanalys
 • Personalvetarprogrammet
 • Medier, kommunikation och PR
 • Samhällsplanerarprogrammet
 • Filmprogrammet
 • Offentlig förvaltning och ledning
 • Språk, retorik och kommunikativt ledarskap

eller fristående kurser inom

 • engelska
 • filmvetenskap
 • genusvetenskap
 • historia
 • kulturgeografi
 • litteraturvetenskap
 • medie- och kommunikationsvetenskap
 • pedagogik
 • retorik
 • sociologi
 • statskunskap
 • svenska

tillhör Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap (HumUS). 

Här hittar du Välkomstdagsprogrammet för HumUS.

Här hittar du introduktionsschemat från din kårsektion Corax

Institutionen för hälsovetenskaper

Du som ska läsa något av följande program 

 • Arbetsterapeutprogrammet
 • Audionomprogrammet
 • Biomedicinska analytiker programmen
 • Tränarprogrammet
 • Sjuksköterskeprogrammet
 • Sports Management

eller kurser inom

 • arbetsterapi
 • folkhälsovetenskap
 • handikappvetenskap
 • idrott
 • medicin
 • omvårdnadsvetenskap

tillhör Institutionen för hälsovetenskaper.

Här hittar du Välkomstdagsprogrammet för HV

Här hittar du Välkomstdagsprogrammet för Specialistsjuksköterskeprogrammen på avancerad nivå

Här hittar du introduktionsschemat från din kårsektion Serum

Här hittar du introduktionsschemat från din kårsektion GIH

Institutionen för medicinska vetenskaper

Du som ska läsa följande program  

 • Läkarprogrammet

tillhör Institutionen för medicinska vetenskaper.

Här hittar du Välkomstdagsprogrammet för MV

Här hittar du introduktionsschemat från din kårsektion Serum

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Du som ska läsa något av följande program

 • Psykologprogrammet
 • Socionomprogrammet
 • Kriminologiprogrammet
 • Rättsvetenskapliga programmet med internationell inriktning
 • Juristprogrammet

eller fristående kurser inom

 • kriminologi
 • psykologi
 • rättsvetenskap
 • socialt arbete 

tillhör Institutionen för Juridik, psykologi och socialt arbete (JPS).

Här hittar du Välkomstdagsprogrammet för JPS. 

Här hittar du din kårsektion Sobras introduktionsschema

Restaurang- och hotellhögskolan

Du som ska läsa något av följande program

 • Kulinarisk kock och måltidskreatör
 • Sommelier och måltidskreatör
 • Hospitality management

 eller fristående kurser inom

 • måltidskunskap
 • värdskap

tillhör Restaurang- och hotellhögskolan (RHS) och studerar vid Campus Grythyttan.

Välkomstdagsprogram för Grythyttan.

Här hittar du introduktionsschemat från din kårsektion Grythyttan

Musikhögskolan

Du som ska läsa något av följande program

 • Konstnärligt kandidatprogram, inriktning jazz- och rockmusik
 • Konstnärligt kandidatprogram, inriktning kammarmusik
 • Konstnärligt kandidatprogram, inriktning komposition
 • Konstnärligt kandidatprogram, inriktning musikproduktion och songwriting
 • Teaterpedagogprogrammet
 • Musik, kultur och medier
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning musik

eller kurser inom

 • teater
 • musikalisk gestaltning
 • musikvetenskap

tillhör Musikhögskolan.

Välkomstdagsprogram för Musikhögskolan

Här hittar du introduktionsschemat från din kårsektion Qultura