Välkomstdag

Välkomstdagen är den första dagen på terminen där du som ny student får möjlighet att bekanta dig med Örebro universitet och ta del av viktig information inför dina kommande studier. Varmt välkommen!

Välkomstdagen är till för alla nya studenter. I listan här nedanför kan du se vilken institution du ska läsa vid och söka fram schemat för din kurs eller ditt program. Välkomstdagen anordnas av din institution på din första dag vid kursstart. Du kan hitta information om datum, tid och plats i ditt schema. 

Handelshögskolan

Du som ska läsa något av följande program eller kurser inom informatik, statistik, företags- eller nationalekonomi tillhör Handelshögskolan. 

 • Civilekonomprogrammet
 • Ekonomiprogrammet
 • Systemvetenskapliga programmet
 • Statistikerprogrammet

Här hittar du hur du kan söka efter ditt schema för att veta vilken tid just du har program-, kurs- eller institutionsinformation. 

 

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Du som ska läsa något av programmen 

 • Kandidatprogram i samhällsanalys
 • Personalvetarprogrammet
 • Medier, kommunikation och PR
 • Samhällsplanerarprogrammet
 • Filmprogrammet
 • Offentlig förvaltning och ledning
 • Språk, retorik och kommunikativt ledarskap

eller fristående kurser inom

 • engelska
 • filmvetenskap
 • genusvetenskap
 • historia
 • kulturgeografi
 • litteraturvetenskap
 • medie- och kommunikationsvetenskap
 • pedagogik
 • retorik
 • sociologi
 • statskunskap
 • svenska

tillhör Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap (HumUS). 

Här hittar du hur du kan söka efter ditt schema för att veta vilken tid just du har program-, kurs- eller institutionsinformation. 

Lärarprogrammen

Du som läser något av följande program

 • Förskollärarprogrammet
 • Grundlärarprogrammet
 • Ämneslärarprogrammet*
 • Utländska lärares vidareutbildning

är varmt välkommen att delta på välkomstdagen. Du hittar information om dagen här:

Ny lärarstudent

*OBS! Du som läser till musiklärare läser vid Musikhögskolan du hittar information längre ner på sidan.

Första kursen i lärarprogrammen heter Utbildningsvetenskaplig kärna I. Du kan använda kursnamnet när du söker i ditt schema.

Här hittar du hur du kan söka efter ditt schema för att veta vilken tid just du har program-, kurs- eller institutionsinformation. 

 

Institutionen för hälsovetenskaper

Du som ska läsa något av följande program 

 • Arbetsterapeutprogrammet
 • Audionomprogrammet
 • Biomedicinska analytiker-programmet inriktning Fysiologi och Laboratoriemedicin
 • Management in Sport
 • Tränarprogrammet
 • Röntgensjuksköterskeprogrammet
 • Sjuksköterskeprogrammet

eller kurser inom

 • Arbetsterapi
 • Biomedicinsk laboratorievetenskap 
 • Handikappvetenskap
 • Idrott
 • Medicin
 • Omvårdnadsvetenskap

tillhör Institutionen för hälsovetenskaper.

Här hittar du hur du kan söka efter ditt schema för att veta vilken tid just du har program-, kurs- eller institutionsinformation. 

 

 

Institutionen för medicinska vetenskaper

Du som ska läsa följande program  

 • Läkarprogrammet

tillhör Institutionen för medicinska vetenskaper.

Här hittar du hur du kan söka efter ditt schema för att veta vilken tid just du har program-, kurs- eller institutionsinformation. 

 

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Du som ska läsa något av följande program

 • Psykologprogrammet
 • Socionomprogrammet
 • Juristprogrammet
 • Rättsvetenskapliga programmet med internationell inriktning
 • Kriminologiprogrammet

eller fristående kurser inom

 • psykologi
 • socialt arbete
 • kriminologi 

tillhör Institutionen för Juridik, psykologi och socialt arbete (JPS).

Här hittar du hur du kan söka efter ditt schema för att veta vilken tid just du har program-, kurs- eller institutionsinformation. 

 

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Du som ska läsa något av följande program

 • Analysvetenskapligt program i kemi med inriktning mot forensik
 • Civilingenjör, Datateknik
 • Civilingenjör, Industriell ekonomi
 • Högskoleingenjör, Byggteknik
 • Högskoleingenjör, Datateknik
 • Högskoleingenjör, Maskinteknik
 • Högskoleingenjör, Industriell design och produktutveckling
 • Högskoleingenjör, Industriell ekonomi
 • Matematikerprogrammet
 • Måltidsekologprogrammet
 • Naturvetenskapligt basår
 • Tekniskt basår

eller kurser inom

 • datateknik
 • kemi
 • matematik
 • miljövetenskap
 • teknik

tillhör Institutionen för naturvetenskap och teknik (NT).

Här hittar du hur du kan söka efter ditt schema för att veta vilken tid just du har program-, kurs- eller institutionsinformation. 

Restaurang- och hotellhögskolan

Du som ska läsa något av följande program

 • Kulinarisk kock och måltidskreatör
 • Sommelier och måltidskreatör
 • Hospitality management

 eller fristående kurser inom

 • måltidskunskap
 • värdskap

Här hittar du hur du kan söka efter ditt schema för att veta vilken tid just du har program-, kurs- eller institutionsinformation. 

Musikhögskolan

Du som ska läsa något av följande program

 • Konstnärligt kandidatprogram, inriktning jazz- och rockmusik
 • Konstnärligt kandidatprogram, inriktning kammarmusik
 • Konstnärligt kandidatprogram, inriktning komposition
 • Konstnärligt kandidatprogram, inriktning musikproduktion och songwriting
 • Teaterpedagogprogrammet
 • Musik, kultur och medier
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning musik

eller kurser inom

 • teater
 • musikalisk gestaltning
 • musikvetenskap

tillhör Musikhögskolan.

Här hittar du hur du kan söka efter ditt schema för att veta vilken tid just du har program-, kurs- eller institutionsinformation.