Välkomstdagen vid Örebro universitet

På den här sidan hittar du information hur din välkomstdag som ny student ser ut. Den 17 januari 2022 startar vårterminen. Leta reda på din institution och få information kring hur det ser ut för dig på din första dag vid Örebro universitet.

Varje program tillhör en institution. Nedan finner du hur din välkomstdag kommer se ut samt få reda på vilken institution och kårsektion du tillhör. Du får även reda på vilka program och kurser som ingår inom den institutionen och kårsektion.

Välkomstdagen - 17 januari 2022

Här kan du se hur schemat för den 17 januari ser ut.
OBS - det här schemat gäller endast under välkomstdagen 17 januari. Resterande schema för din kurs/program kan du hitta via KronoX och länken nedan.


Du som ska läsa något av följande program eller kurser inom informatik, statistik, företags- eller nationalekonomi tillhör Handelshögskolan. 

 • Civilekonomprogrammet
 • Ekonomiprogrammet
 • Systemvetenskapliga programmet
 • Statistikerprogrammet

Här hittar du information om din kårsektion Sesam och deras introduktion.

Här hittar du hur du kan söka efter ditt schema.

Välkomstdagen - 17 januari 2022

Här kan du se hur schemat för den 17 januari ser ut.
OBS - det här schemat gäller endast under välkomstdagen 17 januari. Resterande schema för din kurs/program kan du hitta via KronoX och länken nedan.


Du som ska läsa något av programmen: 

 • Kandidatprogram i samhällsanalys
 • Personalvetarprogrammet
 • Medier, kommunikation och PR
 • Samhällsplanerarprogrammet
 • Filmprogrammet
 • Offentlig förvaltning och ledning
 • Språk, retorik och kommunikativt ledarskap

Eller Fristående kurser inom:

 • engelska
 • filmvetenskap
 • genusvetenskap
 • historia
 • kulturgeografi
 • litteraturvetenskap
 • medie- och kommunikationsvetenskap
 • pedagogik
 • retorik
 • sociologi
 • statskunskap
 • svenska

tillhör Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap (HumUS). 


Här hittar du information om din kårsektion Corax och deras introduktion.

Här hittar du hur du kan söka efter ditt schema.

Dessa program antas inte under vårterminsstarten 2022.


Du som läser något av följande program:

 • Förskollärarprogrammet
 • Grundlärarprogrammet
 • Ämneslärarprogrammet*
 • Utländska lärares vidareutbildning
 • Kompletterande pedagogisk utbildning

hittar information för lärarstudenter via denna länk.
Första kursen i lärarprogrammen heter Utbildningsvetenskaplig kärna I. Du kan använda kursnamnet när du söker i ditt schema.


*OBS! Du som läser till musiklärare läser vid Musikhögskolan du hittar information under fliken "musikhögskolan". Du som studerar ämneslärare med inriktning musik tillhör kårsektionen Qultura.

*OBS! Du som studerar ämneslärare med inriktning idrott tillhör kårsektionen GIH.

Här hittar du hur du kan söka efter ditt schema.


Här hittar du information om din kårsektion Corax och deras introduktion.

Här hittar du information om din kårsektion GIH och deras introduktion.

Här hittar du information om din kårsektion Qultura och deras introduktion.

Välkomstdagen - 17 januari 2022

Här kan du se hur schemat för den 17 januari ser ut.
OBS - det här schemat gäller endast under välkomstdagen 17 januari. Resterande schema för din kurs/program kan du hitta via KronoX och länken nedan.


Du som ska läsa något av följande program:

 • Psykologprogrammet
 • Socionomprogrammet
 • Juristprogrammet
 • Rättsvetenskapliga programmet med internationell inriktning
 • Kriminologiprogrammet

eller fristående kurser inom:

 • psykologi
 • socialt arbete
 • kriminologi 

tillhör Institutionen för Juridik, psykologi och socialt arbete (JPS).


Här hittar du mer information om din kårsektion Sobra och deras introduktion.

Här hittar du hur du kan söka efter ditt schema.

Välkomstdagen - 17 januari 2022

Här kan du se hur schemat för den 17 januari ser ut.
OBS - det här programmet gäller endast under välkomstdagen 17 januari. Schema för din kurs/program hittar du via KronoX och länken nedan.


Du som ska läsa något av följande program: 

 • Arbetsterapeutprogrammet
 • Audionomprogrammet
 • Biomedicinska analytiker-programmet inriktning Fysiologi och
 • Laboratoriemedicin
 • Management in Sport
 • Tränarprogrammet
 • Röntgensjuksköterskeprogrammet
 • Sjuksköterskeprogrammet

eller kurser inom:

 • Arbetsterapi
 • Biomedicinsk laboratorievetenskap 
 • Handikappvetenskap
 • Idrott
 • Medicin
 • Omvårdnadsvetenskap

tillhör Institutionen för hälsovetenskaper.


Här hittar du information om din kårsektion Serum och deras introduktion. 

Här hittar du hur du kan söka efter ditt schema. 

Välkomstdagen - 17 januari 2022

Schemat kommer inom kort...
OBS - det här schemat gäller endast under välkomstdagen 17 januari. Resterande schema för din kurs/program kan du hitta via KronoX och länken nedan.


Du som ska läsa följande program: 

 • Läkarprogrammet

tillhör Institutionen för medicinska vetenskaper.


Här hittar du information om din kårsektion Serum och deras introduktion.

Här hittar du hur du kan söka efter ditt schema. 

Dessa program antas inte under vårterminsstarten 2022.


Du som ska läsa något av följande program:

 • Analysvetenskapligt program i kemi med inriktning mot forensik
 • Civilingenjör, Datateknik
 • Civilingenjör, Industriell ekonomi
 • Högskoleingenjör, Byggteknik
 • Högskoleingenjör, Datateknik
 • Högskoleingenjör, Maskinteknik
 • Högskoleingenjör, Industriell design och produktutveckling
 • Högskoleingenjör, Industriell ekonomi
 • Matematikerprogrammet
 • Måltidsekologprogrammet
 • Naturvetenskapligt basår
 • Tekniskt basår

eller kurser inom:

 • datateknik
 • kemi
 • matematik
 • miljövetenskap
 • teknik

tillhör Institutionen för naturvetenskap och teknik (NT).


Här hittar du information om din kårsektion TekNat och deras introduktion.

Här hittar du hur du kan söka efter ditt schema. 

Dessa program antas inte under vårterminsstarten 2022.


Du som ska läsa något av följande program:

 • Konstnärligt kandidatprogram, inriktning jazz- och rockmusik
 • Konstnärligt kandidatprogram, inriktning kammarmusik
 • Konstnärligt kandidatprogram, inriktning komposition
 • Konstnärligt kandidatprogram, inriktning musikproduktion och songwriting
 • Teaterpedagogprogrammet
 • Musik, kultur och medier
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning musik

eller kurser inom:

 • teater
 • musikalisk gestaltning
 • musikvetenskap

tillhör Musikhögskolan.


Här hittar du mer information om din kårsektion Qultura och deras introduktion.

Här hittar du hur du kan söka efter ditt schema. 

Dessa program antas inte under vårterminsstarten 2022.


Du som ska läsa något av följande program:

 • Kulinarisk kock och måltidskreatör
 • Sommelier och måltidskreatör

eller fristående kurser inom:

 • måltidskunskap
 • värdskap

Här hittar du information om din kårsektion Grythyttan och deras introduktion.

Här hittar du hur du kan söka efter ditt schema. 

Studenter sitter och pratar