Lärarutbildning vid Örebro universitet

Svar på vanliga kursfrågor

Din utbildningsplan är den övergripande handlingen där hittar du, bland annat, alla kurser som just din utbildning kommer att innehålla. Leta upp den utbildningsplan som är aktuell för dig. Utbildningsplaner och kursplaner kan du söka här.

Ta därefter fram kursplanen, som är det styrande dokumentet för din kurs. Den första kursen i programmet hittar du här nedan, välj efter inriktning:

* Utbildningsvetenskaplig kärna 1, inriktning förskola

* Utbildningsvetenskaplig kärna 1, inriktning f-3

* Utbildningsvetenskaplig kärna 1, inriktning 4-6

* Utbildningsvetenskaplig kärna 1, inriktning gymnasieskolan

* Utbildningsvetenskaplig kärna, Utländska lärares vidareutbildning, inriktning förskola

* Musik för lärare I, Gymnasieskolan, 30 högskolepoäng

Lusläs därefter studiehandledningen flera gånger för den här kursen. Du får den via Blackboard. Det finns mer information där än vad du tror. Spara ner den eftersom det kan vara bra att ha i framtiden, särskilt om du av någon anledning inte läser klart hela kursen. Samma gäller för kursplanen.

Framförhållning är A och O, så se även över vilka delkurser som kommer. Dessa framgår också i den aktuella kursplanen för kursen.

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) brukar väcka en del frågor. Läs mer om VFU här.

Du kommer behöva söka varje termin inför kommande terminer och kurser. Inför en vårtermin är sökperioden generellt mellan 15 september och 15 oktober och inför en hösttermin mellan 15 mars och 15 april (kan skilja sig någon dag från år till år). Denna ansökan gör du via www.antagning.se och loggar in som programstudent. Mer information om vilka kurser du skall läsa kommer att läggas ut på hemsidan inför varje sökperiod. Här kan du läsa mer om kursval för programstudenter.

Det är mycket att ha koll på i början men ta det lugnt. Vi finns här. Fråga din seminarieledare eller studievägledare.