Lärarutbildning vid Örebro universitet

Skriva uppsats i ett annat land

En person med ryggsäck syns bakifrån tittandet ut över en gatumiljö som inte ser svensk ut

Vill du fördjupa dig i ett ämne där det skulle vara intressant att hämta in data från ett annat land? Det kan du ha möjlighet att göra med hjälp av något av våra två stipendieprogram, Minor Field Studies (MFS) eller Erasmus+ praktikstipendium.

I din utbildning till förskollärare eller lärare skriver du minst ett självständigt arbete, och i samband med det så kan det finnas möjlighet till ett internationellt utbyte. Det finns två stipendieprogram som stödjer ett sådant arbete. Båda administreras av Internationella kontoret vid Örebro universitet.

Minor Field Studies (MFS) är ett stipendieprogram med inriktning på utvecklingsfrågor, finansierat av Sida, Sveriges biståndsmyndighet. Du samlar material och skriver ditt självständiga arbete utomlands under 8-10 veckor i ett låg- och medelinkomstland.

Erasmus+ praktikstipendium ger dig möjlighet att samla in material och skriva ditt självständiga arbete i ett annat EU-medlemsland. Även här behöver du vara utomlands i minst 8 veckor.

Är du intresserad av att söka MFS eller Erasmus+ praktikstipendium behöver du:

  • Ta kontakt med kursansvarig för den kurs där du vill åka utomlands för att se om det är möjligt att genomföra i just din kurs.
  • Göra en ansökan om stipendium i god tid.

Se mer information om respektive stipendieform på Internationella kontorets hemsida Internationella möjligheter.

"Man skriver i lugn och ro, fullt fokus på att skriva sin uppsats"