Lärarutbildning vid Örebro universitet

Studera utomlands

En tjej syns bakifrån tittandes på en avgångstavla på en flygplats

Vill du ta chansen att få erfarenhet av andra delar av världen under din studietid? Genom att tillbringa en termin i ett annat land får du både interkulturell erfarenhet för ditt kommande arbete som lärare, och en inblick i hur andra utbildningssystem ser ut.

Att åka som utbytesstudent innebär att du reser till ett av Örebro universitets partneruniversitet för att studera under en termin. Det finns olika former av partneruniversitet; de kan till exempel ingå i samarbeten som Erasmus+, Nordplus eller ingå i ett bilateralt avtal. Till både Erasmus+ och Nordplus finns stipendier knutna. Du kan läsa mer om olika utbytesprogram på Internationella kontorets hemsida 

Idag är det är framförallt inom Ämneslärarprogrammet som det finns möjlighet att åka som utbytesstudent. I programmet är det termin fem och sju som fungerar bäst för utbytesstudier. Vilka undervisningsämnen du läser i ditt program avgör vilka möjligheter som finns. För alla lärarstudenter finns också möjligheten att åka på en utbytestermin direkt efter programmet, det vill säga att lägga till en termin med utlandsstudier.

Alla partneruniversitet finns att hitta via Internationella kontorets hemsida. När du letar efter ett lämpligt partneruniversitet att läsa vid, så tänk på att avtalen är sorterade efter institution och ämne. Det betyder att om du vill åka den termin du studerar ditt andraämne så är det den institutionens utbytesplatser du ska söka bland. Exempel: du vill göra en utbytestermin då du ska läsa matematik – då hittar du de utbytesplatserna under NT i sökportalen.

Eftersom alla lärarprogram leder till en yrkesexamen, så är kraven på vad du kan studera utomlands högt ställda. Stäm av vilket ämne, vilka kurser och på vilken nivå du kan läsa. Studievägledaren har god kunskap om ditt program och kan hjälpa dig planera dina studier och en eventuell utbytestermin.

Mer utförlig information om sökportalen, hur du söker och hur urvalet går till hittar du på Internationella kontorets hemsida.

"Man vidgar sina vyer och får ett stort kontaktnät"