Lärarutbildning vid Örebro universitet

Tillgodoräknande inom lärarutbildningen

Ett tillgodoräknande påverkar din utbildning och studiegång på olika sätt. Lärarutbildningen spänner över flera ämnen och institutioner och ett tillgodoräknande kan därmed påverka många kurser inom utbildningen. Läs därför igenom all information noga innan du ansöker om tillgodoräknande. Du ska alltid kontakta berörd studievägledning innan du ansöker om tillgodoräknande!

På våra centrala sidor hittar du information om vad du ska tänka på när det kommer till tillgodoräknande. Läs igenom detta innan du kontaktar oss. Detta är generell information som gäller för alla studenter och utbildningar. Nedan följer information om vad som gäller specifikt för tillgodoräknande inom lärarutbildningen. 

Om du vill ansöka om tillgodoräknande för kurser/del av kurser inom olika ämnen i din lärarutbildning ska du ta en första kontakt med studievägledningen för lärarutbildningen. När du tillgodoräknar kurser inom flera ämnen påverkar det din studiegång på olika sätt och du behöver därför diskutera med programstudievägledarna hur tillgodoräknandet påverkar din studiegång. Du kontaktar programstudievägledarna via This is an email address.

Om du vill tillgodoräkna en kurs/del av en kurs inom ett ämne, kan du kontakta berörd institution direkt. Nedan ser du vilken e-postadress du ska vända dig till för respektive ämne/kurs

 
Ämne / kurs Studievägledning, kontakt
Biologi This is an email address
Engelska This is an email address
Förskolepedagogik I (pedagogik) This is an email address
Förskolepedagogik II (idrott) This is an email address
Förskolepedagogik IIIa (naturvetenskap) This is an email address
Förskolepedagogik IIIb (naturvetenskap) This is an email address
Förskolepedagogik IV (musik) This is an email address
Förskolepedagogik V (matematik) This is an email address
Förskolepedagogik VI (pedagogik) This is an email address
Förskolepedagogik VII (pedagogik) This is an email address
Förskolepedagogik VIII (naturvetenskap) This is an email address
Förskolepedagogik IX (naturvetenskap) This is an email address
Förskolepedagogik X (pedagogik) This is an email address
Förskolepedagogik XI (pedagogik) This is an email address
Historia This is an email address
Idrott This is an email address
Matematik This is an email address
Musik This is an email address
Naturvetenskap This is an email address
Samhällsvetenskap This is an email address
Svenska This is an email address
Teknik This is an email address
Utbildningsvetenskaplig kärna (pedagogik) This is an email address

På samma sätt som vid andra kurser har du möjlighet att ansöka om tillgodoräknande när det gäller en kurs som innehåller VFU, och få detta prövat.

Några saker är bra att veta när det gäller tillgodoräknande av VFU:

  • Du ska kunna visa att du uppfyller målen i kursplanen för den kurs där VFU ingår, det räcker alltså inte med arbetslivserfarenhet.
  • Inom ett lärarprogram bygger kurser på varandra. Av den anledningen kan studietiden sällan förkortas även om du kan tillgodoräkna dig VFU.
  • Ditt studiemedel kan påverkas om du får tillgodoräkna dig kurs eller del av kurs .

Underlag till bedömningen:

  • Arbetsgivarintyg
  • Referenser från rektor/förskolechef/arbetsgivare där det framgår hur det arbete du utfört motsvarat kursinnehållet
  • Intyg från tidigare högskolestudier
  • Intyg från andra utbildningar
  • Egen motivering till hur du uppfyller lärandemålen i kursplanen gällande VFU 

För mer information och ansökan kontakta: This is an email address