Masterprogram i statistik, Statistisk modellering och data science, 120 hp

Starttermin: Hösten 2024 (anmälan stängd)

Masterprogrammet i statistik med inriktning mot statistisk modellering och data science passar dig som vill ta en ledande roll vid analys och meningsskapande av komplexa informationsflöden. Utbildningen ger möjlighet till jobb inom privat och offentlig sektor, såväl nationellt som internationellt.

Två studenter pluggar tillsammans framför varsin dator

Behörighet

Examen på grundnivå om 180 hp varav, 90 hp inom statistik alternativt minst 30 i statistik och 60 hp i matematik, alternativt 60 hp i statistik där 7,5 hp i statistisk teori och 7,5 hp i regressionsanalys/ekonometri ingår. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska kurs 6 eller kurs B från gymnasieskolan.

Programmet är inriktat på analys av data med en grund i statistisk teori och ger dig de verktyg som behövs för att hitta mönster i stora och komplexa datamängder eller mer noggrann statistisk modellering med syfte att identifiera orsakssamband. Du får en god grund för en karriär inom data science och som statistiker där du är väl rustad för att driva utformningen av statistiska undersökningar och lämna egna bidrag till den statistiska metodutvecklingen. Vill du kanske forska i ämnet statistik? Även då är programmet något för dig!

Utbildningen ges på engelska och du läser med personer från olika delar av världen, alla med det gemensamma fokuset på statistikerprofessionen. Dina lärare har också omfattande yrkeslivserfarenhet och ett brett kontaktnät, internationellt inom universitetsvärlden och med arbetsgivare i Sverige.

I utbildningen poängteras förmåga att kommunicera och samarbeta, dels för att identifiera organisationens informationsbehov samt förutsättningarna för den statistiska undersökningen eller dataanalysen, dels för att tydligt kunna kommunicera valda ansatser och resultat.

Programmet är tvåårigt men kan också avslutas efter ett år med en magisterexamen. Under den första terminen läggs grunden med kurser i datavisualisering, programmering i språk som R och Python, databashantering samt kurser i matematik, sannolikhetslära och inferensteori. Den andra terminen inleds med kurser i ekonometri och datorintensiva metoder och avslutas med en uppsats. Termin tre består av kurser i maskininlärning, Bayesiansk statistik och urvalsteori samt 15 hp valfria kurser. Under den fjärde terminen ges möjlighet till praktik, alternativt läses valfria kurser. Terminen avslutas med en uppsats.

Utbildningsplan Masterprogram i statistik, Statistisk modellering och data science, 120 hp

Programmet inleds under termin ett med kurserna Statistik, Matematik, 5 högskolepoäng (hp), Statistik, Datavisualisering, 5 hp, Statistik, Sannolikhetslära 5 hp, Datateknik, Programmering för statistiker, 5hp, Statistik, Inferensteori, 5 hp och Datateknik, Databaser, 5hp.

Under termin 2 läses kurserna Statistik, Ekonometri, avancerad nivå, 7,5 hp och Statistik, Statistiska beräkningar och datorintensiva metoder, avancerad nivå, 7,5 hp samt Statistik, Magisteruppsats, avancerad nivå, 15 högskolepoäng

Under termin 3 läser studenterna kurserna Statistik, Bayesiansk statistik, avancerad nivå, 5 hp, Statistik, Urvalsteori, avancerad nivå, 5 hp, Statistik, Maskinlärning för data science, avancerad nivå, 5 hp samt 15 hp valfria kurser inom universitetets utbud. Rekommendation är att välja kurser i statistik på avancerad nivå, matematik, informatik, datavetenskap eller något tillämpningsämne.

Under termin 4 läser studenterna kursen Statistik, Praktik för statistiker, 15 hp alternativt 15 hp i statistik på avancerad nivå, kurser inom matematik, informatik, datavetenskap eller något tillämpningsämne. Därefter läses kursen Statistik, Masteruppsats, avancerad nivå, 15 hp.

Magisterexamen
Studenter som önskar avsluta med en magisterexamen läser kurser och skriver uppsats enligt upplägget för termin 1 och 2 ovan.

Behörighet: Examen på grundnivå om 180 hp varav, 90 hp inom statistik alternativt minst 30 i statistik och 60 hp i matematik, alternativt 60 hp i statistik där 7,5 hp i statistisk teori och 7,5 hp i regressionsanalys/ekonometri ingår. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska kurs 6 eller kurs B från gymnasieskolan.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2024

Studietakt: Heltid

Nivå: Avancerad nivå

Antal platser: 5

Urval: Antal högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag

Studieort: Örebro

Institution: Handelshögskolan vid Örebro universitet

Examen: Magisterexamen, Masterexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på engelska.

Programansvarig: Stepan Mazur

Anmälningskod ORU-M2401

Masterprogrammet i statistik med inriktning mot statistisk modellering och data science passar dig som vill ta en ledande roll vid analys och meningsskapande av komplexa informationsflöden. Utbildningen ger möjlighet till jobb inom privat och offentlig sektor, såväl nationellt som internationellt.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Jacob Kasche på SCB

En masterexamen i statistik gör dig attraktiv på arbetsmarknaden

En masterutbildning i statistik öppnar för mer avancerade arbetsuppgifter hos attraktiva arbetsgivare. Jacob Kasche är metodstatistiker på Statistiska centralbyrån (SCB) och utforskar hur ”big data” och AI kan användas för att skapa bättre arbetsmarknadsstatistik i framtiden.
"För mig var det först under masterprogrammet som alla lösa trådar knöts ihop och jag kunde förstå de större sammanhangen", säger han

Hugo Sjöqvist framför sin arbetsplats på Karolinska institutet.

"Efterfrågan på statistiker blir allt större"

Hugo Sjöqvist läste Masterprogrammet i tillämpad statistik vid Örebro universitet och jobbar idag som statistiker på Karolinska institutet i Stockholm: ”Jag gillar att vara en del i ett team och upplever att min expertis verkligen är uppskattad.”

Mohammad Ehtasham Billah i festlig miljö när han tar emot utmärkelsen "Global Swede".

”Jag har lärt mig att använda statistik i praktiken”

Mohammad Ehtasham Billah flyttade från Bangladesh för att läsa Masterprogrammet i tillämpad statistik vid Örebro universitet. Idag jobbar han som statistiker inom näringslivet. "Utbildningen är väldigt bra", säger han.

Leila Sati på Örebro universitet.

"Jag har lärt mig så mycket"

”Det informella sättet som högre utbildning bedrivs i Sverige i kombination med den familjära atmosfären vid Örebro universitet har gjort att jag har lärt mig så mycket”, säger Leila Sati från Kazakstan som läst Masterprogrammet i tillämpad statistik vid Örebro universitet.

Tre studenter som pluggar vid Örebro universitet

Plugga i Örebro

Studentlivet är mycket mer än bara studier. Läs om hur det är att plugga i Örebro och mer som hör till livet som student.

En student öppnar dörren till sin lägenhet.

Hitta studentboende

Korridor, inneboende eller egen lägenhet. Det finns flera sätt du kan bo som student. Här har vi samlat tips och råd för hur du skaffar din studentbostad.