Miljövetenskapligt program, Hållbara livsmedelssystem, 180 hp

Starttermin: Hösten 2023 (kommande)

Vill du arbeta med frågor om livsmedel, miljö, klimat och hållbar utveckling? Vill du vara med och hitta nya lösningar för en hållbar samhällsomställning? Då ska du läsa Miljövetenskapligt program, hållbara livsmedelssystem.

Två personer står på ett fält och granskar en gröda
Anmälan öppnar 2023-03-15

Genom att fylla i min e-postadress ovan godkänner jag att ni använder och lagrar min e-postadress i syfte att påminna mig när anmälan öppnar, och att adressen därefter raderas. Om programmet inte kommer att erbjudas godkänner jag även att ni skickar mig information om detta. Skicka e-post till This is an email address om du vill bli borttagen från denna tjänst. Läs hela villkorstexten här

Behörighet

Grundläggande behörighet.

Vårt nya miljövetenskapliga program har ett unikt fokus på hållbarhetsfrågor genom hela livsmedelskedjan – från jord till bord, både lokalt och globalt. Du får kunskap och verktyg att hitta lösningar på de komplexa klimat- och miljöutmaningar som jordbruket, livsmedelsindustrin, dagligvaruhandeln, restaurangbranschen och vi konsumenter står inför i Sverige och i världen.

Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng och ger dig en kandidatexamen inom huvudområdet miljövetenskap. Programmet är tvärvetenskapligt, vilket innebär att du kommer att läsa kurser som berör olika områden som exempelvis naturvetenskap, samhällsvetenskap , ekonomi, juridik och innovation. Under sista terminen skriver du examensarbete och gör praktik, vilket ger goda möjligheter att knyta kontakter inför arbetslivet.

Som miljövetare kan du till exempel jobba som hållbarhetschef eller strateg i näringslivet, med klimat- och jordbruksfrågor på en myndighet eller med produktutveckling och innovation, som anställd eller egen företagare.

Utbildningsplan Miljövetenskapligt program, Hållbara livsmedelssystem, 180 hp

Termin 1
Första terminen läser du om hållbar utveckling utifrån tvärvetenskapliga perspektiv, med inslag från ämnen som företagsekonomi, statskunskap, psykologi och historia. Du lär dig om svenska livsmedelssystem och får följa produkter genom hela systemet via studiebesök och intervjuer med aktörer inom livsmedelsbranschen.

Termin 2
Termin två introduceras du till ämnet livsmedelsvetenskap, med kurser i sensorik och nutrition. Du läser agroekologi, bland annat om hur biomimetik och AI kan vara verktyg för en omställning mot en hållbar produktion och konsumtion av mat. Du får vara med och utveckla en hållbar trädgård under ett samverkansprojekt.

Termin 3
Du lär dig om produktionsfysiologi och om hur man kemiskt analyserar vegetabiliska och animaliska råvarors olika kvalitéer. Därefter läser du om matmikrobiologi och mikrobiella processer. Teorier, analyser och förädlingsmetoder testas sedan på riktigt i samverkan med livsmedelsföretag.

Termin 4
Fjärde terminen lär du dig om grundläggande kemi, cellbiologi, toxiologi, kemikaliers effekter på folkhälsan och farliga ämnens kretslopp genom livsmedelssystemet. Därefter breddas utbildningen när du läser om tvärvetenskapliga metoder för miljö- och hållbarhetsanalys samt nationell miljörätt.

Termin 5
Du introduceras till viktiga institutioner för internationellt miljö- och hållbarhetsarbete inom livsmedelsområdet, som EU, WTO och FN. Kurs två fokuserar på hållbar samhällsomställning med inslag av ämnena ekonomi, sociologi, psykologi, statskunskap och historia. Tredje kursen behandlar cirkulär ekonomi, innovation och entreprenörskap. Du kommer både att få arbeta med verkliga fall och i projektform.

Termin 6
Under sista terminen fördjupar du dig inom vetenskapliga metoder för att sedan övergå till en praktikperiod på en arbetsplats där du får möjlighet att knyta kontakter för kommande arbetsliv. Du skriver även ett examensarbete om 15 hp. Terminen avslutas med en kurs inom kommunikation.

Behörighet: Grundläggande behörighet.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2023

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå

Antal platser: 20

Urval: Betyg 60%, Högskoleprov 40%

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Examen: Kandidatexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Johanna Björklund

Anmälningskod ORU-59310

Utvecklingen av hållbara livsmedelssystem är ett snabbt växande område och en framtidsbransch med möjligheter till utvecklande, spännande och viktiga jobb både i Sverige och världen.

Som miljövetare kan du bland annat jobba som:

- Miljö- och hållbarhetsstrateg
- Produktutvecklare
- Inköpare av livsmedel
- Hållbarhetschef
- Miljöinspektör
- Egen företagare
- Projektledare

Möjliga arbetsgivare är exempelvis privata företag, myndigheter, kommuner eller organisationer.

Lönen är konkurrenskraftig eftersom kompetensen blir alltmer efterfrågad. Hos Statistiska centralbyrån hittar du statistik om löner i Sverige.

Utbildningen ger också grund för fortsatta studier på mastersprogram och därefter forskarutbildning för en karriär inom akademin. Vid Örebro universitet pågår spännande forskning inom miljö och miljögifter samt mat och hälsa.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Ulla Stenlund

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address

Utbildningen till miljövetare passar dig som är intresserad av miljöfrågor och hållbara livsmedel. Du får kunskap inom områden som miljö, ekologi, mikrobiologi och miljötoxikologi, och du lär dig om hållbar samhällstransformation. Utbildningen förbereder dig för spännande yrken inom exempelvis kommunikation, projektledning, entreprenörskap och innovation.

I utbildningsplanen för Miljövetenskapligt program, Hållbara livsmedelssystem kan du ta del av vilka kurser som ingår i programmet. Av utbildningsplanen framgår även bland annat utbildningsmål och huvudsakligt upplägg. Här kan du ta del av utbildningsplanen. 

Under utbildningen kan du välja att läsa kurser vid universitet utomlands. Tidigare studenter har till exempel läst vid universitet på Island, i Hong Kong och i England. 

Under sista terminen på det miljövetenskapliga programmet gör du praktik på en arbetsplats som du själv väljer. Det är ett perfekt tillfälle att få veta mer om vilka yrkesmöjligheter som finns för dig som miljövetare och att knyta viktiga kontakter inför kommande arbetsliv.

Som miljövetare kan du bland annat jobba som hållbarhetsstrateg, miljö- eller hållbarhetschef, produktutvecklare, inköpare av livsmedel inom privat eller offentlig upphandling, miljöinspektör, egen företagare eller projektledare. Möjliga arbetsgivare är exempelvis privata företag, myndigheter, kommuner eller organisationer. 

Efter tre års heltidsstudier på Miljövetenskapligt program, Hållbara livsmedelssystem får du en kandidatexamen inom miljövetenskap. Därefter kan du välja att läsa vidare till en master i Sverige eller utomlands. 

Eftersom denna utbildning till miljövetare är campusförlagd är det inte möjligt att läsa utbildningen på distans.