This page in English

Forskarutbildningsämnet kemi

Inom ämnesområdet kemi studeras grundämnen och föreningars struktur och egenskaper samt deras reaktioner med varandra.

Om forskarutbildningsämnet

Fakultet

Fakulteten för ekonomi, natur- och teknikvetenskap

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Allmän studieplan

Ämnesansvarig

Forskning och utbildning på forskarnivå i kemi är en grundförutsättning för verksamheten vid en rad industriella områden och den fortsatta utvecklingen inom sektorer med inriktning mot förädling och tillverkning av tekniska material, livsmedel, läkemedel, bränslen m.fl. Kemisk grundforskning är också en nödvändig förutsättning för utvecklingen av nya tillämpningar inom kemiteknik och bioteknik. Växande sektorer med stark och ökande kemikoppling är t.ex. miljö- och energiområdena. Kemisk forskning krävs för samhällets utveckling mot uthållighet och optimalt utnyttjande av råvaror, samt är en förutsättning för minimering av avfallsflöden och begränsning av negativa effekter på livsmiljön till följd av människans närvaro och verksamhet.

Utbildning på forskarnivå kan ges med följande inriktningar:

  • Oorganisk kemi/Biogeokemi
  • Analytisk kemi/Miljökemi
  • Biokemi

Inom ämnet ges också utbildning med inriktning mot livsvetenskap, avseende forskarskolan Livsvetenskap.