Program på magister- och masternivå

studenter diskuterar i biblioteket

Studera vidare på avancerad nivå för att fördjupa dina kunskaper inom det ämne som intresserar dig. På Örebro universitet har vi flera program på magister- och mastersnivå.

För att kunna bli antagen till ett program på avancerad nivå så måste du ha en kandidatexamen eller motsvarande treårig utbildning på 180 högskolepoäng. Du ska också vara godkänd i ett självständigt arbete motsvarande 15 högskolepoäng, så som en kandidatuppsats.

Progam på avancerad nivå som du kan söka till höstterminen 2020:

 

Beteende- och samhällsvetenskap

 

Ekonomi, statistik och informatik

 

Idrott

 

Kommunikation, film, retorik och språk

 

Matematik och naturvetenskap

 

Medicin och vård

 

Musik och teater