This page in English

Forskargrupp

Genus och regional utveckling

Om gruppen

Gruppuppgifter

Forskningsämne

Nätverket Genus och Regional Utveckling samlar forskare från hela världen som är verksamma inom fältet för regional utveckling och genus. Nätverket organiserar aktiviteter i form av workshops, konferenssessioner, bok- och skrivarprojekt, konferenser mm med det gemensamma syftet att bidra till att utveckla forskning inom regional utveckling och genus. Med sin akademiska och organisatoriska hemvist inom Ekonomisk Geografi vid Örebro universitet och Stockholms universitet utgör detta nätverk ett ramverk för forskare som jobbar med genusfrågor inom entreprenörsskap, samhällsplanering, governance, policy, företagsamhet, innovation, regional utveckling och liknande. 

Forskare