This page in English

Forskargrupp

Diabetes och Retinopati

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Karl-Johan Hellgren

Forskningsämne

Den vanligaste mikrovaskulära komplikationen till diabetes är skador på näthinnans små kärl, diabetesretinopati. Eftersom befolkning blir allt äldre och diabetes är vanligare vid högre ålder är det viktigt att veta hur de äldre drabbas av diabetesretinopati. I forskningsprojektet ”Ögonbottenundersökning vid diabetes” undersöker vi hur många äldre som har och får diabetesretinopati, samt utvärderar hur man på ett säkert sätt kan optimera de regelbundna ögonbottenkontrollerna som utgör grunden för att i tid upptäcka de som behöver lokal ögonbehandling.

Artiklar

Sharif A, Smith D, Hellgren KJ, Jendle J. Diabetic retinopathy among the elderly with type 2 diabetes: A Nationwide longitudinal registry study. Acta Ophthalmol. 2024 Feb 10. doi: 10.1111/aos.16659. Online ahead of print.

Sharif A, Jendle J, Hellgren KJ.Screening for Diabetic Retinopathy with Extended Intervals, Safe and Without Compromising Adherence: A Retrospective Cohort Study. Diabetes Ther. 2020 Nov 9:1-12. doi: 10.1007/s13300-020-00957-0.

Presentationer på vetenskapliga möten

Sharif A, Jendle J, Hellgren K-J. Compliance to screening diabetic retinopathy with 18 to 36 months interval. 28th Meeting of the European Association for the Study of Diabetes Eye Complications Study Group (EASDec): Belfast Northern Ireland 24th- 26th May 2018. European Journal of Ophthalmology 2018;28(1_suppl):1-38.

Sharif A, Jendle J, Hellgren K-J.  Inter-observer reliability of counting retinal microaneurysms and haemorrhages in elderly with diabetes. European Association for the Study of Diabetes Eye Complications 33rd Conference, 1 - 3 June, 2023, Coimbra, Portugal.

Sharif A, Jendle J, Hellgren KJ. Retinala lesioner hos äldre med diabetes: en tvärsnittsstudie. Sveriges ögonläkarförenings årsmöte 11-13 oktober, 2023, Uddevalla.

Ögonbottenfotografi av höger öga med synhotande mikrovaskulära förändringar, s.k. proliferativ diabetesretinopati.Fig 1. Ögonbottenfotografi av höger öga med synhotande mikrovaskulära förändringar, s.k. proliferativ diabetesretinopati.

Schematisk bild av nyckelstrukturer och celler som utgör den neurovaskulära enhet i näthinnan som påverkas av diabetes.Fig 2. Schematisk bild av nyckelstrukturer och celler som utgör den neurovaskulära enhet i näthinnan som påverkas av diabetes.