This page in English

Forskargrupp

Retinopati och diabetes

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Johan Jendle

Forskningsmiljöer

Vår forskning handlar om ögonbottenförändringar vid diabetes, sk diabetesretinopati. Diabetesretinopati är den vanligaste komplikationen vid diabetes och kan orsaka synnedsättning. Vi undersöker följsamhet till regelbundna ögonbottenundersökningar samt förekomst och konsekvenser av diabetesretinopati med särskilt fokus på äldre patienter.

Medlem
Daniel Smith, Region Örebro län