Forskargrupp

HÃ¥llbar verksamhetsutveckling

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Erik Andersson

Forskningsämne

Forskargruppen studerar pedagogiska utvecklingsprocesser, formellt, informellt och icke-formellt lärande i olika pedagogiska sammanhang och verksamheter så som skola och idrottsliv. I en tid av ständiga förändringar, komplexa, existentiellt avgörande och svårhanterliga (samhälls)problem ökar behovet av gemensamt lärande och förbättringsarbete som är hållbart och genererar hållbarhet för individer, grupper, organisationer och samhället som helhet. Forskargruppen intresserar sig därför för hur pedagogiska utvecklingsprocesser kan förstås, stödjas och göras hållbara och främja hållbar utveckling. Detta inkluderar områden så som skol- och undervisningsförbättring, kollegialt lärande, pedagogiskt ledarskap, ungas delaktighet och hållbarhetsutbildning. Teoretiskt influeras gruppen av pragmatismen, agonismen och komplexitetstänkande. 

Forskare