Forskningsprojekt

Skattepolitik i utvecklingsländer

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Forskargruppen jobbar med ett flertal forskningsprojekt som behandlar skattefrågor i utvecklingsländer. Ett projekt i samarbete med UNU-WIDER analyserar skattepolitik i utvecklingsländer. Forskningen fokuserar på en att ge en övergripande bild av de utmaningar utvecklingsländer har för att öka statens intäkter och minska sitt biståndsberoende. I ett annat projekt studeras skatteflykt i Kenya och Tanzania. I ett tredje projekt studeras fördelningseffekter av en enhetlig moms i Bangladesh.