Forskning inom medicin och hälsa

Ett stetoskop ligger på ett dokument.

Forskningen har fokus på vanliga sjukdomstillstånd och rör sig över hela fältet från grundläggande förståelse av sjukdomsmekanismer till patientnära forskning för att utveckla vården. Våra forskare undersöker orsaker till både hälsa och sjukdom och faktorer av betydelse för människors välmående vid dessa tillstånd.

Inom fakulteten för medicin och hälsa bedrivs forskningen inom forskargrupper vid Institutionen för hälsovetenskaper samt Institutionen för medicinska vetenskaper.

Nyheter inom medicin och hälsa