Forskningsmiljöer inom medicin och hälsa

Ett stetoskop ligger på ett dokument.

Forskningen har fokus på vanliga sjukdomstillstånd och rör sig över hela fältet från grundläggande förståelse av sjukdomsmekanismer till patientnära forskning för att utveckla vården. Våra forskare undersöker orsaker till både hälsa och sjukdom och faktorer av betydelse för människors välmående vid dessa tillstånd.

Nyheter inom medicin och hälsa