This page in English

Nätverket outseed

Nätverket OUTSEED

Nätverket OUTSEED ("Onlineanvändare av den svenska registerdatabasen av företag och deras anställda") syftar till att underlätta för onlineanvändare av data från Statistiska centralbyrån (SCB) som forskar inom områdena arbetsmarknad, arbete och hälsa och arbetsorganisation att samarbeta över institutionssgränser för att få tillgång till förbättrad data, support och möjlighet att interagera med varandra och SCB:s analytiker och dataexperter.

Nätverket startades 2009 och dess aktiviteter planeras och leds av en styrgrupp bestående av forskare från Örebro universitet och analytiker från SCB. Nätverket knyter samman dataexperter från SCB och forskare vid flera svenska lärosäten.

Några specifika syften med nätverket är inriktade på att öka tillgängligheten till högkvalitativ "registerdata av företag och deras anställda" (RAFODA) via MONA-systemet, samtidigt som säkerhet och sekretess i hanteringen stärks; detta genom att:
1) presentera heltäckande överblick över svenska RAFODA, och sprida information om hur, av vem och var de kan nås.
2) dokumentera tekniska och administrativa problem v.g. data
3) främja lika behandling och enkel tillgång till officiella RAFODA
4) undersöka möjligheten att få mycket små "offline" urval.

Nätverket anordnar 1-2 nätverksträffar per år. Alla nätverksträffar är avgiftsfria och öppna för alla forskare som arbetar med registerdata av företag och deras anställda (RAFODA) via MONA-systemet samt för dem som arbetar med RAFODA inom SCB. I samband med nätverksträffarna arrangeras även workshops för ett mindre antal deltagare.

Kontaktpersoner för nätverket

Daniela Andrén

Befattning: Universitetslektor Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

Profilsida: Daniela Andrén

E-post:

Telefon: 019 303571

Rum: N4009

Daniela Andrén

Magnus Lodefalk

Befattning: Universitetslektor Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

Profilsida: Magnus Lodefalk

E-post:

Telefon: 0722 217340

Rum: N4004

Magnus Lodefalk