Forskningsprojekt

Kungälvsprojektet

Om projektet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2013 - 2015

Kontaktperson

Katja Boersma

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Den psykiska ohälsan har ökat i Sverige och i många andra europeiska länder. Ungdomar är en särskilt utsatt grupp för psykisk ohälsa då de utvecklas och upplever mycket under ungdomsåren. Avsikten med Kungälvsprojektet var att undersöka hur ungdomar mår och hur man på ett mer effektivt sätt kan motverka att ungdomar utvecklar psykiska problem och sociala anpassningssvårigheter.

Trots flera decenniers forskning om ungdomars psykiska problem saknas kunskap om (a) den höga samsjukligheten mellan olika problem och (b) faktorer som kan göra att problemen inte stabiliseras och ökar. Detta program ska utveckla denna kunskap.  Om vi kan identifiera vilka riskfaktorer som gör att ungdomar löper större risk för att utveckla flera och långvariga problem leder det till att vi kan utveckla mer effektiva behandlingar. 

 Projektet utgör en del av Trestadsstudien. (www.oru.se/trestadsstudien)

Publikationer:

Strindhall, H. & Westerberg, B. (2016). Att motarbeta intolerans i skolan. En kvasiexperimentell utvärdering av Toleransprojektet i Kungälv. Psykologexamensuppsatts, Örebro universitet.

 

Forskare

Forskare

Forskargrupper

Finansiärer

  • Formas
  • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE)