This page in English

Katja Boersma

Befattning: Professor Organisation: Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

E-post: a2F0amEuYm9lcnNtYTtvcnUuc2U=

Telefon: 019 301062

Rum: L2641

Katja Boersma
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Katja Boersma

Bakgrund

Katja Boersma är professor i psykologi och medlem i Center for Health and Medical Psychology (CHAMP). Hon tog en magisterexamen med huvudinriktning klinisk- och sidoinriktning socialpsykologi vid Groningen universitet i Nederländerna 1998, och är legitimerad psykolog sedan 2001. Hon gjorde sina doktorandstudier på den beteendemedicinska enheten vid Arbets- och Miljömedicinska kliniken, universitetssjukhuset i Örebro och disputerade 2005 med avhandlingen "Fear and avoidance in the development of a persistent musculoskeletal pain problem. Implications for secondary prevention ". Hon är anställd vid Örebro universitet sedan januari 2007.

Forskning

Katjas huvudsakliga forskningsintressen ligger inom området hälsopsykologi och rollen av psykologiska processer i utvecklingen av långvarig smärta och dess negativa konsekvenser. Med olika metodik studerar hon individuell variation i till exempel upplevt lidande, funktionsförmåga, medicinbruk och sjukskrivning. Ett viktigt mål är att förbättra och utveckla insatser som kan förebygga och behandla smärtproblem. Exempel på aktuella forskningsprojekt och tema är:

1. Behandlingsutveckling för samsjuklighet mellan långvarig smärta och psykisk ohälsa (Hybridprojektet);

2. Patient - läkarkommunikation vid långvarig smärta;

3. Förebyggande åtgärder mot sjukskrivning för smärt- och stressrelaterade problem;

4. Långvarig smärta och dess påverkan på arbete och deltagande under olika livsfaser. 

Undervisning

Katja undervisar på psykologprogrammet på Örebro universitet, bland annat hälsopsykologi (termin 8) samt handledning och examination av examensuppsats (termin 10).

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Avslutade projekt

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Manuskript