This page in English

Katja Boersma

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 301062

Rum: L2641

Katja Boersma
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Katja Boersma

Bakgrund

Katja Boersma är professor i psykologi och medlem i Center for Health and Medical Psychology (CHAMP). Hon tog en magisterexamen med huvudinriktning klinisk- och sidoinriktning socialpsykologi vid Groningen universitet i Nederländerna 1998, och är legitimerad psykolog sedan 2001. Hon gjorde sina doktorandstudier på den beteendemedicinska enheten vid Arbets- och Miljömedicinska kliniken, universitetssjukhuset i Örebro och disputerade 2005 med avhandlingen "Fear and avoidance in the development of a persistent musculoskeletal pain problem. Implications for secondary prevention ". Hon är anställd vid Örebro universitet sedan januari 2007 och prodekan för fakulteten för humaniora, och samhällsvetenskap sedan januari 2019.

Forskning

Katjas huvudsakliga forskningsintressen ligger inom områden hälso-, och klinisk psykologi och rollen av psykologiska processer i upplevelsen av somatiska symptom (specifikt smärta) och dess negativa konsekvenser. Med olika metodik studerar hon individuell variation i till exempel upplevt lidande, funktionsförmåga, medicinbruk och sjukskrivning. Ett särskilt fokus ligger på rollen av emotioner och reglering av emotioner i utvecklingen av smärtproblem. Ett viktigt mål är att förbättra och utveckla insatser som kan förebygga och behandla smärtproblem. Ett annat forskningsområde berör utvecklingen av psykisk ohälsa bland ungdomar. Exempel på aktuella forskningsprojekt och tema är:

1. Behandlingsutveckling för samsjuklighet mellan kronisk smärta och psykisk ohälsa (Hybridprojektet);

2. Smärtproblem bland ungdomar;

3. Opioidanvändning och kronisk smärta;

4. Förebyggande åtgärder mot sjukskrivning för smärt- och stressrelaterade problem;

5. Kronisk smärta i olika livsfaser. 

 

Undervisning

Katja undervisar på psykologprogrammet på Örebro universitet, bland annat handledning och examination av examensuppsats (termin 10).

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Golovchanova, N. , Boersma, K. , Andershed, H. & Hellfeldt, K. (2021). Affective Fear of Crime and Its Association with Depressive Feelings and Life Satisfaction in Advanced Age: Cognitive Emotion Regulation as a Moderator?. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18 (9).
Golovchanova, N. , Andershed, H. , Boersma, K. & Hellfeldt, K. (2021). Perceived reasons of unsafety among independently living older adults in Sweden. Nordic Journal of Criminology.
Golovchanova, N. , Owiredua, C. , Boersma, K. , Andershed, H. & Hellfeldt, K. (2021). Presence of Meaning in Life in Older Men and Women: The Role of Dimensions of Frailty and Social Support. Frontiers in Psychology, 12.
Quinn, P. D. , Fine, K. L. , Rickert, M. E. , Sujan, A. , Boersma, K. , Chang, Z. , Franck, J. , Lichtenstein, P. & et al. (2020). Association of Opioid Prescription Initiation during Adolescence and Young Adulthood with Subsequent Substance-Related Morbidity. JAMA pediatrics, 174 (11), 1048-1055.
Bauducco, S. & Boersma, K. (2020). Interventioner för att förebygga sömnbrist hos tonåringar: fokus på individ eller samhälle?. Socialmedicinsk Tidskrift, 97 (5-6), 866-877.
Flink, I. , Reme, S. , Jacobsen, H. B. , Glombiewski, J. , Vlaeyen, J. W. S. , Nicholas, M. K. , Main, C. J. , Peters, M. & et al. (2020). Pain psychology in the 21st century: lessons learned and moving forward. Scandinavian Journal of Pain, 20 (2), 229-238.
Södermark, M. , Linton, S. J. , Hesser, H. , Flink, I. , Gerdle, B. & Boersma, K. (2020). What Works? Processes of Change in a Transdiagnostic Exposure Treatment for Patients with Chronic Pain and Emotional Problems. The Clinical Journal of Pain, 36 (9), 648-657.
Mazzer, K. , Boersma, K. & Linton, S. J. (2019). A longitudinal view of rumination, poor sleep and psychological distress in adolescents. Journal of Affective Disorders, 245, 686-696.
Bauducco, S. , Bayram Özdemir, S. , Özdemir, M. & Boersma, K. (2019). Adolescents' sleep trajectories over time: school stress as a potential risk factor for the development of chronic sleep problems. Sleep Medicine, 64 (Suppl. 1), S27-S27.
Quinn, P. D. , Rickert, M. E. , Franck, J. , Sariaslan, A. , Boersma, K. , Lichtenstein, P. , Larsson, H. & DʼOnofrio, B. M. (2019). Associations of mental health and family background with opioid analgesic therapy: a nationwide Swedish register-based study. Pain, 160 (11), 2464-2472.
Grooten, W. J. A. , Tseli, E. , Äng, B. O. , Boersma, K. , Stålnacke, B. , Gerdle, B. & Enthoven, P. (2019). Elaborating on the assessment of the risk of bias in prognostic studies in pain rehabilitation using QUIPS—aspects of interrater agreement. Diagnostic and Prognostic Research, 3.
Quinn, P. , Rickert, M. , Boersma, K. , Lichtenstein, P. , Larsson, H. & D'Onofrio, B. (2019). Prescription opioid analgesic receipt among adolescents and young adults and subsequent substance abuse. Behavior Genetics, 49 (6), 538-538.
Flink, I. , Boersma, K. , Klein-Strandberg, E. & Linton, S. J. (2019). Responding to social cues: An experimental paradigm exploring the link between context sensitivity and pain. British Journal of Health Psychology, 24 (2), 443-459.
Gerdle, B. , Åkerblom, S. , Stålnacke, B. , Jansen, G. B. , Enthoven, P. , Ernberg, M. , Dong, H. , Äng, B. O. & et al. (2019). The importance of emotional distress, cognitive behavioural factors and pain for life impact at baseline and for outcomes after rehabilitation - a SQRP study of more than 20,000 chronic pain patients. Scandinavian Journal of Pain, 19 (4), 693-711.

Artiklar, forskningsöversikter

Tseli, E. , Boersma, K. , Stålnacke, B. , Enthoven, P. , Gerdle, B. , Äng, B. O. & Grooten, W. J. A. (2019). Prognostic Factors for Physical Functioning After Multidisciplinary Rehabilitation in Patients With Chronic Musculoskeletal Pain: A Systematic Review and Meta-Analysis. The Clinical Journal of Pain, 35 (2), 148-173.

Kapitel i böcker, del av antologier

Flink, I. , Boersma, K. & Linton, S. J. (2021). Kognitiv beteendeterapi. I: Emmanuel Bäckryd; Mads U. Werner, Långvarig smärta: Smärtmedicin Vol 2 (ss. 293-299). . Liber.

Konferensbidrag

Golovchanova, N. , Boersma, K. , Andershed, H. & Hellfeldt, K. (2021). Affective fear of crime and its associations with depressive feelings and life satisfaction in older adults: Cognitive emotion regulation as a moderator?. I: The Stockholm Criminology Symposium Program & Abstracts. Konferensbidrag vid The Stockholm Criminology Symposium, Stockholm, Sweden, June 15-16, 2021 (ss. 29-29). The Swedish National Council for Crime Prevention (Brå).
Golovchanova, N. , Andershed, H. , Boersma, K. & Hellfeldt, K. (2021). Feelings of unsafety and well-being in advanced age. Konferensbidrag vid 25th Nordic Gerontology Congress, Reykjavik, Iceland, (Virtual Congress), June 2-4, 2021.