This page in English

Katja Boersma

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 301062

Rum: L2641

Katja Boersma

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Katja Boersma

Bakgrund

Katja Boersma är professor i psykologi och medlem i Center for Health and Medical Psychology (CHAMP). Hon tog en magisterexamen med huvudinriktning klinisk- och sidoinriktning socialpsykologi vid Groningen universitet i Nederländerna 1998, och är legitimerad psykolog sedan 2001. Hon gjorde sina doktorandstudier på den beteendemedicinska enheten vid Arbets- och Miljömedicinska kliniken, universitetssjukhuset i Örebro och disputerade 2005 med avhandlingen "Fear and avoidance in the development of a persistent musculoskeletal pain problem. Implications for secondary prevention ". Hon är anställd vid Örebro universitet sedan januari 2007 och prodekan för fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap sedan 2019.

Forskning

Mina huvudsakliga forskningsintressen ligger inom områden hälso-, och klinisk psykologi och kretsar kring rollen av psykologiska processer i somatiska symtomupplevelser och dess negativa konsekvsenser. Med olika metodik studerar vi samspelet mellan psykologi och somatiska symtom och den individuella variationen i till exempel emotionellt lidande, nedsatt funktion, medicinbruk och sjukskrivning. Ett särskilt fokus ligger på rollen av emotioner och reglering av emotioner i utvecklingen av dessa problem. Ett annat forskningsområde berör utvecklingen av psykisk ohälsa bland ungdomar. Exempel på aktuella forskningsprojekt är:

1. en randomiserad kontrollerad studie som prövar effekten av en ny psykologisk behandling för patienter med kronisk smärta och komorbid ångest- och depressionsproblematik ('hybridprojektet');

2. en 5 årig longitudinell-experimentell kohort studie som undersöker risk- och skydssfaktorer för utvecklingen av psykisk ohälsa bland ungdomar (Trestadsstudien);

3. en kohortstudie som undersöker samband mellan psykologiska riskfaktorer och överanvändning av opioider bland smärtpatienter som söker specialistvård;

4. en randomiserad kontrollerad prövning av interventioner riktad till arbetsledare för att förebygga sjukskrivning för smärt- och stressrelaterade problem i deras medarbetare (MOT-projektet (i samarbete med Ida Flink som är projketledare).

Undervisning

Jag undervisar på psykologprogrammet på Örebro universitet. Just nu är min huvudsakliga område handledning av examensuppsatts (termin 10).

Forskningsprojekt

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter | 

Artiklar i tidskrifter

Mazzer, K. , Boersma, K. & Linton, S. J. (2019). A longitudinal view of rumination, poor sleep and psychological distress in adolescents. Journal of Affective Disorders, 245, 686-696.
Flink, I. , Boersma, K. , Klein-Strandberg, E. & Linton, S. J. (2019). Responding to social cues: An experimental paradigm exploring the link between context sensitivity and pain. British Journal of Health Psychology, 24 (2), 443-459.
Engman, L. , Flink, I. , Ekdahl, J. , Boersma, K. & Linton, S. J. (2018). Avoiding or enduring painful sex?: A prospective study of coping and psychosexual function in vulvovaginal pain. European Journal of Pain, 22 (8), 1388-1398.
Edebol-Carlman, H. , Schrooten, M. G. S. , Ljóttson, B. , Boersma, K. , Linton, S. J. & Brummer, R. J. (2018). Cognitive behavioral therapy for irritable bowel syndrome: the effects on state and trait anxiety and the autonomic nervous system during induced rectal distensions - An uncontrolled trial. Scandinavian Journal of Pain, 18, 81-91.
Anniko, M. , Boersma, K. , van Wijk, N. P. L. , Byrne, D. & Tillfors, M. (2018). Development of a Shortened Version of the Adolescent Stress Questionnaire (ASQ-S): construct validity and sex invariance in a large sample of Swedish adolescents. Scandinavian Journal of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology, 6 (1), 4-15.
Mazzer, K. , Bauducco, S. , Linton, S. J. & Boersma, K. (2018). Longitudinal associations between time spent using technology and sleep duration among adolescents. Journal of Adolescence, 66, 112-119.
Wurm, M. , Anniko, M. , Tillfors, M. , Flink, I. & Boersma, K. (2018). Musculoskeletal pain in early adolescence: A longitudinal examination of pain prevalence and the role of peer-related stress, worry, and gender. Journal of Psychosomatic Research, 111, 76-82.
Carstens, J. K. P. , Boersma, K. , Schrooten, M. G. S. & Linton, S. J. (2017). Effects of validating communication on recall during a pain-task in healthy participants. Scandinavian Journal of Pain, 17, 118-125.
Edebol-Carlman, H. , Ljotsson, B. , Linton, S. J. , Boersma, K. , Schrooten, M. , Repsilber, D. & Brummer, R. J. (2017). Face-to-Face Cognitive-Behavioral Therapy for Irritable Bowel Syndrome: The Effects on Gastrointestinal and Psychiatric Symptoms. Gastroenterology Research and Practice.
Svanberg, M. , Stålnacke, B. , Enthoven, P. , Brodda-Jansen, G. , Gerdle, B. & Boersma, K. (2017). Impact of emotional distress and pain-related fear on patients with chronic pain: Subgroup analysis of patients referred to multimodal rehabilitation. Journal of Rehabilitation Medicine, 49 (4), 354-361.
Wurm, M. , Klein Strandberg, E. , Lorenz, C. , Tillfors, M. , Buhrman, M. , Holländare, F. & Boersma, K. (2017). Internet delivered transdiagnostic treatment with telephone support for pain patients with emotional comorbidity: a replicated single case study. Internet Interventions, 10, 54-64.
Tseli, E. , Grooten, W. J. A. , Stålnacke, B. , Boersma, K. , Enthoven, P. , Gerdle, B. & Äng, B. O. (2017). Predictors of multidisciplinary rehabilitation outcomes in patients with chronic musculoskeletal pain: protocol for a systematic review and meta-analysis. Systematic Reviews, 6 (1).

Artiklar, forskningsöversikter

Tseli, E. , Boersma, K. , Stålnacke, B. , Enthoven, P. , Gerdle, B. , Äng, B. O. & Grooten, W. J. A. (2019). Prognostic Factors for Physical Functioning After Multidisciplinary Rehabilitation in Patients With Chronic Musculoskeletal Pain: A Systematic Review and Meta-Analysis. The Clinical Journal of Pain, 35 (2), 148-173.