This page in English

Katja Boersma

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 301062

Rum: L2641

Katja Boersma

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Katja Boersma

Bakgrund

Katja Boersma är professor i psykologi och medlem i Center for Health and Medical Psychology (CHAMP). Hon tog en magisterexamen med huvudinriktning klinisk- och sidoinriktning socialpsykologi vid Groningen universitet i Nederländerna 1998, och är legitimerad psykolog sedan 2001. Hon gjorde sina doktorandstudier på den beteendemedicinska enheten vid Arbets- och Miljömedicinska kliniken, universitetssjukhuset i Örebro och disputerade 2005 med avhandlingen "Fear and avoidance in the development of a persistent musculoskeletal pain problem. Implications for secondary prevention ". Hon är anställd vid Örebro universitet sedan januari 2007 och prodekan för fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap sedan 2019.

Forskning

Katjas huvudsakliga forskningsintressen ligger inom områden hälso-, och klinisk psykologi och rollen av psykologiska processer i upplevelsen av somatiska symptom, såsom smärta, och dess negativa konsekvenser. Med olika metodik studerar individuell variation i till exempel upplevt lidande, funktionsförmåga, medicinbruk och sjukskrivning. Ett särskilt fokus ligger på rollen av emotioner och reglering av emotioner i utvecklingen av smärtproblem. Ett annat forskningsområde berör utvecklingen av psykisk ohälsa bland ungdomar. Exempel på aktuella forskningsprojekt är:

1. implementering och effektutvärdering av en transdiagnostisk psykologisk behandling för patienter med psykisk ohälsa och smärtproblematik i öppenvård ('hybrid2.0');

2. en 5 årig longitudinell-experimentell kohort studie som undersöker risk- och skydssfaktorer för utvecklingen av psykisk ohälsa bland ungdomar (Trestadsstudien);

3. en kohortstudie som undersöker samband mellan individfaktorer och överanvändning av mediciner bland smärtpatienter som söker specialistvård;

4. en randomiserad kontrollerad prövning av interventioner riktad till arbetsledare för att förebygga sjukskrivning för smärt- och stressrelaterade problem i deras medarbetare (MOT-projektet (i samarbete med Ida Flink som är projektledare).

Undervisning

Jag undervisar på psykologprogrammet på Örebro universitet. Just nu är min huvudsakliga område handledning av examensuppsatts (termin 10).

Forskningsprojekt

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Flink, I. , Reme, S. , Jacobsen, H. B. , Glombiewski, J. , Vlaeyen, J. W. S. , Nicholas, M. K. , Main, C. J. , Peters, M. & et al. (2020). Pain psychology in the 21st century: lessons learned and moving forward. Scandinavian Journal of Pain, 20 (2), 229-238.
Mazzer, K. , Boersma, K. & Linton, S. J. (2019). A longitudinal view of rumination, poor sleep and psychological distress in adolescents. Journal of Affective Disorders, 245, 686-696.
Quinn, P. D. , Rickert, M. E. , Franck, J. , Sariaslan, A. , Boersma, K. , Lichtenstein, P. , Larsson, H. & DʼOnofrio, B. M. (2019). Associations of mental health and family background with opioid analgesic therapy: a nationwide Swedish register-based study. Pain, 160 (11), 2464-2472.
Quinn, P. , Rickert, M. , Boersma, K. , Lichtenstein, P. , Larsson, H. & D'Onofrio, B. (2019). Prescription opioid analgesic receipt among adolescents and young adults and subsequent substance abuse. Behavior Genetics, 49 (6), 538-538.
Flink, I. , Boersma, K. , Klein-Strandberg, E. & Linton, S. J. (2019). Responding to social cues: An experimental paradigm exploring the link between context sensitivity and pain. British Journal of Health Psychology, 24 (2), 443-459.
Gerdle, B. , Åkerblom, S. , Stålnacke, B. , Jansen, G. B. , Enthoven, P. , Ernberg, M. , Dong, H. , Äng, B. O. & et al. (2019). The importance of emotional distress, cognitive behavioural factors and pain for life impact at baseline and for outcomes after rehabilitation - a SQRP study of more than 20,000 chronic pain patients. Scandinavian Journal of Pain, 19 (4), 693-711.
Mazzer, K. , Bauducco, S. , Linton, S. J. & Boersma, K. (2018). Longitudinal associations between time spent using technology and sleep duration among adolescents. Journal of Adolescence, 66, 112-119.

Artiklar, forskningsöversikter

Tseli, E. , Boersma, K. , Stålnacke, B. , Enthoven, P. , Gerdle, B. , Äng, B. O. & Grooten, W. J. A. (2019). Prognostic Factors for Physical Functioning After Multidisciplinary Rehabilitation in Patients With Chronic Musculoskeletal Pain: A Systematic Review and Meta-Analysis. The Clinical Journal of Pain, 35 (2), 148-173.

Konferensbidrag

Bauducco, S. , Bayram Özdemir, S. , Özdemir, M. & Boersma, K. (2019). Adolescents’ sleep trajectories over time: School stress as a potential risk factor for the development of chronic sleep problems. Konferensbidrag vid World Sleep 2019, Vancouver, Canada, September 20-25, 2019.