This page in English

Forskningsprojekt

Elementflöden i små boreala avrinningsområden

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Stefan Karlsson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Elementflöden i små avrinningsområden styrs av komplexa samband mellan biotiska och abiotiska processer. I den här studien använder vi oss av en lång tidsserie med generella hydrokemiska parametrar, metallhalter och ligander, inklusive humusämnen. Studien pågår sedan 2006 och fram till 2014 är variationen upp till 4 dekader för flera spårmetaller (Cu, Pb, U) och dominerande metaller (Al, Fe). Variationen beror huvudsakligen av samspelet mellan ligandproduktion (inklusive humusämnen), nederbördsintensitet och redoxförhållanden. Trendanalyser ger klara belägg för ökande halter av humusämnen och spårmetaller från både primära mineral och sekundära källor.

Forskargrupper

Finansiärer

  • Örebro universitet