This page in English

Stefan Karlsson

Befattning: Professor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post: c3RlZmFuLmthcmxzc29uO29ydS5zZQ==

Telefon: 019 303705

Rum: B3304

Stefan Karlsson
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Stefan Karlsson

Min grundläggande forskning handlar om sambanden mellan spårmetallers kemiska tillstånd/egenskaper och rörelser i naturen och tekniksystemen, men också deras interaktioner med organismer. Här arbetar jag bland annat med fältstudier i små boreala skogsområden där inverkan av biogeokemiska processer och hydrologi är i fokus men även långsiktiga förändringar ingår. Tillämpade områden är t ex återvinning av värdeelement från restprodukter som gruvavfall, slagger, avloppsslam och askor liksom remediering av förorenad mark och behandling av förorenat vatten med hjälp av restprodukter.

Eftersom mina studier riktas mot förståelse av mekanismer så arbetar jag också med att utveckla analytisk metodik baserade på HPLC, ICP-MS, ICP-MSMS, jonbyteskromatografi och kapillärelektrofores. En central teknik under ständig utveckling är metallanalyser med MP-AES som baseras på ett kväveplasma som bildas med hjälp av mikrovågor och kombineras med atomemissionsdetektion.

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Konferensbidrag

Manuskript