This page in English

Forskningsprojekt

Metallanalys i lösning med mikroplasma kopplat till atomemissionsspektroskopi

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Stefan Karlsson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Konventionell metallanalys med ICP-OES och ICP-MS har höga driftskostnader på grund av att det induktivt kopplade argonplasmat konsumerar 15-20 L argongas per minut. Under 2011 introducerade Agilent sin Mp 4100 som är den första atomemissionsspektrometern som arbetar med ett kvävgasdrivet mikrovågsplasma. Om en gasgenerator kopplas till instrumentet så minskar driftskostnaden markant. I projektet vidareutvecklar vi tekniken för matriser vars komplexitet går sig från dricksvatten till uppslutna mineral- och växtprover med ICP-MS som jämförelse. För flertalet metaller är det ingen skillnad mellan instrumenten när halterna överstiger ca 20 ppb. Det kräver emellertid en noggrann kontroll av interferenser på grund av att kväveplasmat är mindre energirikt än det induktivt kopplade argonplasmat.

Forskargrupper

Finansiärer

  • Agilent Technologies
  • Örebro universitet

Samarbetspartners