Forskningsprojekt

Diagnostiska och prognostiska markörer i njurcancer

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Pernilla Sundqvist

Forskningsämne

Den snabba biomedicinska utvecklingen har gjort att det idag finns metoder för att såväl i blod som i urin detektera substanser som skulle kunna vara potentiellt nya diagnostiska och prognostiska markörer. En teknik har kommit som gör det möjligt att identifiera och klassificera eventuella cirkulerande tumörceller i blodbanan och inte bara detta utan även undersöka dessa cellers genetiska uttryck med hjälp av olika array-tekniker. Här finns således möjlighet att explorativt studera de cirkulerande tumörcellernas genuttryck och koppla detta till diagnostik, behandlingssvar och prognos. Forskning av denna typ kräver större populationsbaserade studier med lång uppföljningstid, vilket vi i Sverige, med vårt sjukvårdssystem, har unika möjligheter att genomföra. I detta projekt vill vi därför med hjälp av dessa nya tekniker leta efter nya biomarkörer för diagnostik och prognostik för njurcancer.

Forskargrupper

Samarbetspartners

  • Beata Grabowska, Region Örebro län
  • Pernilla Sundqvist, Region Örebro län