This page in English

Forskningsprojekt

The specific antibody response in children with cerebral palsy(CP).

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Reidun Stenberg

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Denna information finns endast på engelska.

Forskare