This page in English

Forskningsprojekt

Patientavgifternas storlek i svensk primär- och akutsjukvård: hur påverkar de antalet vårdbesök

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2014 - 2016

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Syftet med detta projekt är att analysera hur patientavgifter i primärvård såväl som akutvård påverkar antalet sjukvårdsbesök. För att besvara forskningsfrågorna kommer vi att använda oss av ett ”naturligt experiment” i ett svenskt landsting som genomförde stora prisförändringar för primär- och akutsjukvård den 1 maj 2012. Datamaterialet utgörs av daglig besöksdata från detta landsting såväl som data från ett näraliggande landsting som inte förändrat patientavgifterna. För tillämpning så kommer resultaten från projektet att vara värdefulla som underlag för framtida planering och design av en sjukvårdsfinansiering som beaktar både kostnadseffektivitet såväl som inkomstrelaterad jämlikhet i hälsa hos befolkningen.

Finansiärer

  • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE)