This page in English

Forskningsprojekt

CleanSea

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

CleanSea är ett tvärvetenskapligt samarbetsprojekt inom forskning som behandlar Frågor kring marint skräp från olika perspektiv. Det syftar till att ge medlemsstaterna och andra intressenter förbättrade kunskaper samt metoder och verktyg för att bättre kunna definiera, övervaka och uppnå en marin miljö som är fri från skadliga nivåer av plast den problematik plasten medför. På så sätt kommer det att generera en öppen och användbar vägledning till beslutsfattare och intressenter som arbetar med marint skräp genom:

I. Att tillhandahålla omfattande karakterisering och analys av marint skräp (biologiska, kemiska, sociala, ekonomiska, juridiska och politiska inriktningar) i EU: s fyra huvudsakliga marina områden,

II. Att föreslå innovativa verktyg för övervakning och standardiserade protokoll för att underlätta övervakningen av marint avfall på et t harmoniserat sätt, och

III. Att presentera kostnadseffektiva förvaltningsåtgärder er och politiska alternativ för att möta direktiv och andra internationella målsättningar om marint skräp.

MTM koordinerar WP3 ’Innovative tools for marine litter monitoring and remediation’.

Forskargrupper

Finansiärer

  • EU FP7 (Sjunde ramprogrammet)