This page in English

Forskningsprojekt

Det medeltida mysteriespelet som konstnärlig mötesplats mellan folklig och andlig kultur

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

I forskningsprojektet Det medeltida mysteriespelet som konstnärlig mötesplats mellan folklig och lärd kultur möts det konstnärliga, det historiska och det musikvetenskapliga forskningsområdet. I centrum står det medeltida mysteriespelet, som ska analyseras dels som musikaliskt uttryck, dels som en källa till historievetenskaplig forskning om mötet mellan folklig och lärd kultur. Detta diskuteras i relation till kyrkans musiktänkande under medeltiden ? och i dag. Ett av målen med projektet är att skapa ett nykomponerat verk med inspiration hämtad ur det framtagna källmaterialet. Kompositionen kommer också att stöttas av en text som beskriver kompositionsprocessen.