This page in English

Forskningsprojekt

Neisseria meningitidis -inducerad sepsis

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Eva Särndahl

Forskningsämne

Syftet med denna studie är att förstå virulensfaktorerna bakom inflammasom-aktivering, och för att få kunskap om inflammasom-medierat värdsvars vid N. meningitidis-infektion.

N. meningitidis är en vanligt förekommande gramnegativ bakterie lokaliserad till de övre luftvägarna, och ofta orsakande sepsis och bakteriell meningit i hela världen. De symptomfria bärare, beräknas uppgå till mellan 5-15 % av befolkningen, är reservoaren för denna patogen. På grund av det snabba sjukdomsförloppet, kan en meningokockinfektion vara dödlig inom de första 24 timmarna efter spridning av bakterier och dödligheten i meningokock-sjukdom sträcker sig från 5% i fråga om meningit; upp till 40 % vid sepsis / septisk chock.

Denna dramatiska debut av meningokocksjukdom har föreslagits vara främst på grund av omfattande frisättning av endotoxin (lipooligosackarid , LOS) från bakteriens yttermembran vilket utlöser ett krafting immunrespons hos den infekterade patienten. Produktion av proinflammatoriska cytokiner såsom IL-1β , IL-6 och TNF tros vara de centrala mediatorerna och våra preliminära data tyder på att LOS är av avgörande betydelse för caspas-1-aktivering i neutrofiler.

Samarbetspartners

  • Anne Kelly, KS
  • Ebba Abate, Gondar University, Etiopien
  • Hans Fredlund, Region Örebro län