This page in English

Forskningsprojekt

Genvarianter av NLRP3 inflammasome i Staphylococcus aureus - inducerad allvarlig infektion

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Eva Särndahl

Forskningsämne

Projektet undersöker hur värd-mikrob samspelet avgör varför vissa individer svarar med svåra, livshotande symtom vid S. aureus-infektion, medan andra visar en låggradig sjukdom eller är till och med symptomfria bärare. Förekomst av sepsis och septisk chock, vilket kan utvecklas som allvarliga manifestationer av bakteriemi, har ökat kraftigt under de senaste två decennierna och är en viktig orsak till sjuklighet och dödlighet i hela världen. Gram -positiva S. aureus är ett av de dominerande bakterierna att orsaka bakteriemi.

 

Genetiska faktorer hos värden (den drabbade patienten) har visat sig spela en viktig roll för att förklara skillnader i känslighet för infektionssjukdomar mellan individer. Q705K i NLRP3 och C10X i CARD8 är två polymorfismer som, i sig själv eller i kombination, har beskrivits i samband med ökad inflammation, genom att skapa en konstitutivt aktiv inflammasom; vilket resulterar i en konstant aktivering av caspas-1 och överdriven IL-1β produktion. Prevalensen (5 %) tyder på att dessa polymorfismer fungerar som predisponerande faktorer som kan, i kombination med t.ex. infektion, framkalla en inflammatorisk reaktion som utvecklas till allvarlig infektion.

  • Våra data stöder denna idé genom att patienter med bakteriemi visar högre prevalens av C10X polymorfism i vilka dramatiska symtom kan uppstå som en snabb följd av en alltför kraftig IL-1β produktion.
  • Den aktuella studien är utformad för att fastställa om C10X i sig eller i kombination med Q705K, också korrelerar med sjukdomsutfall, det vill säga överlevnad eller död, eller enbart påverkar mottaglighet för svår S. aureus-inducerad infektionssjukdom.

Samarbetspartners

  • Anne Kelly, KS
  • Gunnar Jacobsson, Göteborgs Universitet
  • Hans Fredlund, Region Örebro län
  • Helena Enroth, Unilabs, Skaraborgs sjukhus, Skövde
  • Susanne Jacobsson, Region Örebro län