This page in English

Bo Söderquist

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303022

Rum: C4223

Bo Söderquist

Om Bo Söderquist

Bo Söderquist är professor i medicin vid Örebro universitet och överläkare vid Infektionskliniken och Laboratoriemedicinska kliniken, Mikrobiologi, Universitetssjukhuset, Örebro.

Forskning

Pågående forskning handlar främst om olika aspekter på stafylokocker och stafylokockinfektioner.

Huvudfokus har varit ledprotesinfektioner men även andra infektioner orsakade av stafylokocker studeras. Ledproteskirurgi är ett vanligt ingrepp och tekniken att ersätta utslitna leder med konstgjorda implantat har på ett påtagligt sett förbättrat livskvaliteten hos många människor. Resultatet är i de flesta fall utomordentligt men allvarliga komplikationer i form av djupa infektioner förekommer sällsynt (1-2%). Ledprotesinfektion medför ofta långvarigt lidande för patienten med upprepade operationer och lång tids antibiotikabehandling. Dessutom avsevärda kostnader för sjukvården. De pågående projekten syftar till att klarlägga molekylär-genetiska och –epidemiologiska aspekter på stafylokock-orsakad ledprotesinfektion inklusive hudens mikrobiom hos patienter som genomgår ledproteskirurgi både avseende Staphylococcus aureus och koaglulas-negativa stafylokocker, främst Staphylococcus epidermidis, för att öka förståelse för virulens och patogenetiska mekanismer vid ledprotesinfektion men även hur prevention, diagnostik och behandling av ledprotesinfektion kan förbättras. Dessa projekt genomförs i nära samarbete med Statens Serum Institut i Köpenhamn. Dessutom studeras långsamväxande anaeroba bakteriers betydelse vid ledprotesinfektion.

Andra forskningsområden är sepsis orsakad av S. aureus hos vuxna, sepsis hos nyfödda orsakad av S. epidermidis och sepsis hos patienter med hematologiska maligniteter orsakade av S. epidermidis.

Bo Söderquist har författat eller varit medförfattare till drygt 150 vetenskapliga artiklar och handlett drygt 20 doktorander varav ca hälften som huvudhandledare. Han är också anlitad som granskare och föreläser regelbundet på lokala, nationella och internationella vetenskapliga möten och utbildningar.

2017 identifierades en ny bakterieart som orsakat ledprotesinfektion och som tilldelades namnet Finegoldia nericia (Nericia – lat. för Närke).

Undervisning

Bo Söderquist undervisar på avancerad nivå på läkarprogrammet vid Örebro universitet. Är kliniskt temaansvarig i temagrupp Försvar.

Samarbete och uppdrag

Vetenskapligt samarbete med flera institutioner bl a M Stegger, Köpenhamn, Danmark, H Brüggemann, Århus, Danmark, F Laurent, Lyon, Frankrike och R Ehricht, Jena, Tyskland. 

Ledamot i arbetsgrupp för nationella guidelines för ortopediska infektioner, Svenska infektionsläkarföreningen.

Ledamot i CoNSortium, europeisk arbetsgrupp för koagulas-negativa stafylokocker.

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Sagerfors, S. , Poehlein, A. , Afshar, M. , Lindblad, B. E. , Brüggemann, H. & Söderquist, B. (2021). Clinical and genomic features of Corynebacterium macginleyi-associated infectious keratitis. Scientific Reports, 11 (1).
Sid Ahmed, M. , Hamid, J. M. , Husain, A. A. , Hadi, H. A. , Skariah, S. , Sultan, A. A. , Ibrahim, E. B. , Al Khal, A. L. & et al. (2021). Clinical outcomes, molecular epidemiology and resistance mechanisms of multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa isolated from bloodstream infections from Qatar. Annals of Medicine, 53 (1), 2345-2353.
Sagerfors, S. , Poehlein, A. , Söderquist, B. & Brüggemann, H. (2021). Complete Genome Sequences of Two Corynebacterium macginleyi Strains Isolated from Infectious Keratitis. Microbiology Resource Announcements, 10 (17).
Afshar, M. , Poehlein, A. , Söderquist, B. & Brüggemann, H. (2021). Complete Genome Sequences of Two Staphylococcus saccharolyticus Strains Isolated from Prosthetic Joint Infections. Microbiology Resource Announcements, 10 (10).
Sagerfors, S. , Karakoida, C. , Sundqvist, M. , Lindblad, B. E. & Söderquist, B. (2021). Corneal Culture in Infectious Keratitis: Effect of the Inoculation Method and Media on the Corneal Culture Outcome. Journal of Clinical Medicine, 10 (9).
Thunberg, U. , Saber, A. , Söderquist, B. & Hugosson, S. (2021). Long-Term Clinical Follow-Up of Patients With Chronic Rhinosinusitis. Annals of Otology, Rhinology and Laryngology, 130 (5), 504-512.
Thunberg, U. , Hugosson, S. , Ehricht, R. , Monecke, S. , Müller, E. , Cao, Y. , Stegger, M. & Söderquist, B. (2021). Long-Term Sinonasal Carriage of Staphylococcus aureus and Anti-Staphylococcal Humoral Immune Response in Patients with Chronic Rhinosinusitis. Microorganisms, 9 (2).
Månsson, E. , Tevell, S. , Nilsdotter-Augustinsson, Å. , Johannesen, T. B. , Sundqvist, M. , Stegger, M. & Söderquist, B. (2021). Methicillin-Resistant Staphylococcus epidermidis Lineages in the Nasal and Skin Microbiota of Patients Planned for Arthroplasty Surgery. Microorganisms, 9 (2).
Wildeman, P. , Rolfson, O. , Söderquist, B. , Wretenberg, P. & Lindgren, V. (2021). What Are the Long-term Outcomes of Mortality, Quality of Life, and Hip Function after Prosthetic Joint Infection of the Hip? A 10-year Follow-up from Sweden. Clinical Orthopaedics and Related Research, 479 (10), 2203-2213.
Iversen, S. , Johannesen, T. B. , Ingham, A. C. , Edslev, S. M. , Tevell, S. , Månsson, E. , Nilsdotter-Augustinsson, Å. , Söderquist, B. & et al. (2020). Alteration of Bacterial Communities in Anterior Nares and Skin Sites of Patients Undergoing Arthroplasty Surgery: Analysis by 16S rRNA and Staphylococcal-Specific tuf Gene Sequencing. Microorganisms, 8 (12).
Bengtsson, T. , Selegård, R. , Musa, A. , Hultenby, K. , Utterström, J. , Sivlér, P. , Skog, M. , Nayeri, F. & et al. (2020). Author Correction: Plantaricin NC8 αβ exerts potent antimicrobial activity against Staphylococcus spp. and enhances the effects of antibiotics. Scientific Reports, 10 (1).
Wildeman, P. , Tevell, S. , Eriksson, C. , Lagos, A. C. , Söderquist, B. & Stenmark, B. (2020). Genomic characterization and outcome of prosthetic joint infections caused by Staphylococcus aureus. Scientific Reports, 10 (1).
Gawlik, D. , Ruppelt-Lorz, A. , Müller, E. , Reißig, A. , Hotzel, H. , Braun, S. D. , Söderquist, B. , Ziegler-Cordts, A. & et al. (2020). Molecular investigations on a chimeric strain of Staphylococcus aureus sequence type 80. PLOS ONE, 15 (10).
Bengtsson, T. , Selegård, R. , Musa, A. , Hultenby, K. , Utterström, J. , Sivlér, P. , Skog, M. , Nayeri, F. & et al. (2020). Plantaricin NC8 αβ exerts potent antimicrobial activity against Staphylococcus spp. and enhances the effects of antibiotics. Scientific Reports, 10 (1).
Tevell, S. , Baig, S. , Hellmark, B. , Martins Simoes, P. , Wirth, T. , Butin, M. , Nilsdotter-Augustinsson, Å. , Söderquist, B. & et al. (2020). Presence of the neonatal Staphylococcus capitis outbreak clone (NRCS-A) in prosthetic joint infections. Scientific Reports, 10 (1).
Söderquist, B. , Wildeman, P. , Stenmark, B. & Stegger, M. (2020). Staphylococcus argenteus as an etiological agent of prosthetic hip joint infection: a case presentation. Journal of bone and joint infection, 5 (4), 172-175.
Ahle, C. M. , Stødkilde, K. , Afshar, M. , Poehlein, A. , Ogilvie, L. A. , Söderquist, B. , Hüpeden, J. & Brüggemann, H. (2020). Staphylococcus saccharolyticus: An Overlooked Human Skin Colonizer. Microorganisms, 8 (8).
Rendboe, A. K. , Johannesen, T. B. , Ingham, A. C. , Månsson, E. , Iversen, S. , Baig, S. , Edslev, S. , Jensen, J. S. & et al. (2020). The Epidome: a species-specific approach to assess the population structure and heterogeneity of Staphylococcus epidermidis colonization and infection. BMC Microbiology, 20 (1).
Sid Ahmed, M. , Khan, F. A. , Sultan, A. A. , Söderquist, B. , Ibrahim, E. B. , Jass, J. & Omrani, A. S. (2020). β-lactamase-mediated resistance in MDR-Pseudomonas aeruginosa from Qatar. Antimicrobial Resistance and Infection Control, 9 (1).
Thunberg, U. , Hugosson, S. , Fredlund, H. , Cao, Y. , Ehricht, R. , Monecke, S. , Müller, E. , Engelmann, S. & et al. (2019). Anti-Staphylococcal humoral immune response in patients with chronic rhinosinusitis. Rhinology Online, 2, 50-58.
Rasmussen, G. , Asfaw Idosa, B. , Monecke, S. , Bäckman, A. , Strålin, K. , Särndahl, E. & Söderquist, B. (2019). Caspase-1 Inflammasome Activity in Patients with Staphylococcus aureus Bacteremia. Microbiology and immunology, 63 (12), 487-499.
Liew-Littorin, C. , Brüggemann, H. , Davidsson, S. , Nilsdotter-Augustinsson, Å. , Hellmark, B. & Söderquist, B. (2019). Clonal diversity of Cutibacterium acnes (formerly Propionibacterium acnes) in prosthetic joint infections. Anaerobe, 59, 54-60.
Sid Ahmed, M. , Hassan, A. , Abu Jarir, S. , Abdel Hadi, H. , Bansal, D. , Abdul Wahab, A. , Muneer, M. , Mohamed, S. & et al. (2019). Emergence of Multidrug- and Pandrug- Resistant Pseudomonas aeruginosa from Five Hospitals in Qatar. Infection Prevention in Practice, 1 (3-4).
Sid Ahmed, M. , Abdel Hadi, H. , Hassan, A. A. I. , Abu Jarir, S. , Al-Maslamani, M. A. , Eltai, N. O. , Dousa, K. M. , Hujer, A. M. & et al. (2019). Evaluation of in vitro activity of ceftazidime/avibactam and ceftolozane/tazobactam against MDR Pseudomonas aeruginosa isolates from Qatar. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 74 (12), 3497-3504.
Stenmark, B. , Hellmark, B. & Söderquist, B. (2019). Genomic analysis of Staphylococcus capitis isolated from blood cultures in neonates at a neonatal intensive care unit in Sweden. European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 38 (11), 2069-2075.
Tevell, S. , Baig, S. , Nilsdotter-Augustinsson, Å. , Stegger, M. & Söderquist, B. (2019). Same Organism, Different Phenotype: Are Phenotypic Criteria Adequate In Coagulase-Negative Staphylococcal Orthopaedic Implant-Associated Infections?. Journal of bone and joint infection, 4 (1), 16-19.
Magnusson, C. , Stegger, M. , Hellmark, B. , Stenmark, B. & Söderquist, B. (2019). Staphylococcus aureus isolates from nares of orthopaedic patients in Sweden are mupirocin susceptible. Infectious Diseases, 51 (6), 475-478.
Taha, L. , Stegger, M. & Söderquist, B. (2019). Staphylococcus lugdunensis: antimicrobial susceptibility and optimal treatment options. European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 38 (8), 1449-1455.
Brüggemann, H. , Poehlein, A. , Brzuszkiewicz, E. , Scavenius, C. , Enghild, J. J. , Al-Zeer, M. A. , Brinkmann, V. , Jensen, A. & et al. (2019). Staphylococcus saccharolyticus Isolated From Blood Cultures and Prosthetic Joint Infections Exhibits Excessive Genome Decay. Frontiers in Microbiology, 10.
Cajander, S. , Rasmussen, G. , Tina, E. , Magnuson, A. , Söderquist, B. , Källman, J. & Strålin, K. (2018). Dynamics of monocytic HLA-DR expression differs between bacterial etiologies during the course of bloodstream infection. PLOS ONE, 13 (2).
Sagerfors, S. , Lindblad, B. E. & Söderquist, B. (2018). Infectious keratitis: Isolated microbes and their antibiotic susceptibility pattern during 11 years in Region Örebro County, Sweden. Investigative Ophthalmology and Visual Science, 59 (9).
Månsson, E. , Sahdo, B. , Nilsdotter-Augustinsson, Å. , Särndahl, E. & Söderquist, B. (2018). Lower activation of caspase-1 by Staphylococcus epidermidis isolated from prosthetic joint infections compared to commensals. Journal of bone and joint infection, 3 (1), 10-14.
Brüggemann, H. , Jensen, A. , Nazipi, S. , Aslan, H. , Meyer, R. L. , Poehlein, A. , Brzuszkiewicz, E. , Al-Zeer, M. A. & et al. (2018). Pan-genome analysis of the genus Finegoldia identifies two distinct clades, strain-specific heterogeneity, and putative virulence factors. Scientific Reports, 8.
Lindell, F. , Söderquist, B. , Sundman, K. , Olaison, L. & Källman, J. (2018). Prosthetic valve endocarditis caused by Propionibacterium species: a national registry-based study of 51 Swedish cases. European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 37 (4), 765-771.
Khan, F. A. , Hellmark, B. , Ehricht, R. , Söderquist, B. & Jass, J. (2018). Related carbapenemase-producing Klebsiella isolates detected in both a hospital and associated aquatic environment in Sweden. European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 37 (12), 2241-2251.
Månsson, E. , Söderquist, B. , Nilsdotter-Augustinsson, Å. , Särndahl, E. & Demirel, I. (2018). Staphylococcus epidermidis from prosthetic joint infections induces lower IL-1 release from human neutrophils than isolates from normal flora. Acta Pathologica, Microbiologica et Immunologica Scandinavica (APMIS), 126 (8), 678-684.
Salih, L. , Tevell, S. , Månsson, E. , Nilsdotter-Augustinsson, Å. , Hellmark, B. & Söderquist, B. (2018). Staphylococcus epidermidis isolates from nares and prosthetic joint infections are mupirocin susceptible. Journal of bone and joint infection, 3 (1), 1-4.
Ugge, H. , Carlsson, J. , Söderquist, B. , Fall, K. , Andrén, O. & Davidsson, S. (2018). The influence of prostatic Cutibacterium acnes infection on serum levels of IL6 and CXCL8 in prostate cancer patients. Infectious Agents and Cancer, 13.
Lindberg, M. & Söderquist, B. (2017). Atopic dermatitis and gut microbiota. British Journal of Dermatology, 176 (2), 297-298.
Thunberg, U. , Söderquist, B. & Hugosson, S. (2017). Bacterial findings in optimised sampling and characterisation of S. aureus in chronic rhinosinusitis. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 274 (1), 311-319.
Rasmussen, G. , Cajander, S. , Bäckman, A. , Källman, J. , Söderquist, B. & Strålin, K. (2017). Expression of HLA-DRA and CD74 mRNA in whole blood during the course of complicated and uncomplicated Staphylococcus aureus bacteremia. Microbiology and immunology, 61 (10), 442-451.
Söderquist, B. , Björklund, S. , Hellmark, B. , Jensen, A. & Brüggemann, H. (2017). Finegoldia magna Isolated from Orthopedic Joint Implant-Associated Infections. Journal of Clinical Microbiology, 55 (11), 3283-3291.
Månsson, E. , Hellmark, B. , Stegger, M. , Andersen, P. S. , Sundqvist, M. & Söderquist, B. (2017). Genomic relatedness of Staphylococcus pettenkoferi isolates of different origins. Journal of Medical Microbiology, 66 (5), 601-608.
Littorin, C. , Hellmark, B. , Nilsdotter-Augustinsson, Å. & Söderquist, B. (2017). In vitro activity of tedizolid and linezolid against Staphylococcus epidermidis isolated from prosthetic joint infections. European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 36 (9), 1549-1552.
Ehlersson, G. , Hellmark, B. , Svartström, O. , Stenmark, B. & Söderquist, B. (2017). Phenotypic characterisation of coagulase-negative staphylococci isolated from blood cultures in newborn infants, with a special focus on Staphylococcus capitis. Acta Paediatrica, 106 (10), 1576-1582.
Davidsson, S. , Carlsson, J. , Mölling, P. , Gashi, N. , Andrén, O. , Andersson, S. , Brzuszkiewicz, E. , Poehlein, A. & et al. (2017). Prevalence of Flp Pili-Encoding Plasmids in Cutibacterium acnes Isolates Obtained from Prostatic Tissue. Frontiers in Microbiology, 8.
Tevell, S. , Hellmark, B. , Nilsdotter-Augustinsson, Å. & Söderquist, B. (2017). Staphylococcus capitis isolated from prosthetic joint infections. European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 36 (1), 115-122.
Davidsson, S. , Mölling, P. , Rider, J. R. , Unemo, M. , Karlsson, M. G. , Carlsson, J. , Andersson, S. , Elgh, F. & et al. (2016). Erratum to: Frequency and typing of Propionibacterium acnes in prostate tissue obtained from men with and without prostate cancer. Infectious Agents and Cancer, 11.
Davidsson, S. , Mölling, P. , Rider, J. R. , Unemo, M. , Karlsson, M. G. , Carlsson, J. , Andersson, S. , Elgh, F. & et al. (2016). Frequency and typing of Propionibacterium acnes in prostate tissue obtained from men with and without prostate cancer. Infectious Agents and Cancer, 11.
Wistrand, C. , Söderquist, B. & Nilsson, U. (2016). Positive impact on heat loss and patient experience of preheated skin disinfection: a randomised controlled trial. Journal of Clinical Nursing, 25 (21-22), 3144-3151.
Wildeman, P. , Brüggemann, H. , Scholz, C. F. P. , Leimbach, A. & Söderquist, B. (2016). Propionibacterium avidum as an Etiological Agent of Prosthetic Hip Joint Infection. PLOS ONE, 11 (6).
Hamad, T. , Hellmark, B. , Nilsdotter-Augustinsson, Å. & Söderquist, B. (2015). Antibiotic susceptibility among Staphylococcus epidermidis isolated from prosthetic joint infections, with focus on doxycycline. Acta Pathologica, Microbiologica et Immunologica Scandinavica (APMIS), 123 (12), 1055-1060.
Khassebaf, J. , Hellmark, B. , Davidsson, S. , Unemo, M. , Nilsdotter-Augustinsson, Å. & Söderquist, B. (2015). Antibiotic susceptibility of Propionibacterium acnes isolated from orthopaedic implant-associated infections. Anaerobe, 32, 57-62.
Thunberg, U. , Hugosson, S. , Monecke, S. , Ehricht, R. & Söderquist, B. (2015). Molecular characteristics of Staphylococcus aureus associated with chronic rhinosinusitis. Acta Pathologica, Microbiologica et Immunologica Scandinavica (APMIS), 123 (1), 37-44.
Månsson, E. , Hellmark, B. , Sundqvist, M. & Söderquist, B. (2015). Sequence types of Staphylococcus epidermidis associated with prosthetic joint infections are not present in the laminar airflow during prosthetic joint surgery. Acta Pathologica, Microbiologica et Immunologica Scandinavica (APMIS), 123 (7), 589-595.
Falk-Brynhildsen, K. , Söderquist, B. , Friberg, Ö. & Nilsson, U. (2014). Bacterial growth and wound infection following saphenous vein harvesting in cardiac surgery: a randomized controlled trial of the impact of microbial sealant. European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 33 (11), 1981-1987.
Asfaw Idosa, B. , Sahdo, B. , Balcha, E. , Kelly, A. , Söderquist, B. & Särndahl, E. (2014). C10X polymorphism in the CARD8 gene is associated with bacteraemia. Immunity, inflammation and disease, 2 (1), 13-20.
Önnberg, A. , Söderquist, B. , Persson, K. & Mölling, P. (2014). Characterization of CTX-M-producing Escherichia coli by repetitive sequence-based PCR and real-time PCR-based replicon typing of CTX-M-15 plasmids. Acta Pathologica, Microbiologica et Immunologica Scandinavica (APMIS), 122 (11), 1136-1143.
Prag, G. , Falk-Brynhildsen, K. , Jacobsson, S. , Hellmark, B. , Unemo, M. & Söderquist, B. (2014). Decreased susceptibility to chlorhexidine and prevalence of disinfectant resistance genes among clinical isolates of Staphylococcus epidermidis. Acta Pathologica, Microbiologica et Immunologica Scandinavica (APMIS), 122 (10), 961-967.
Ahlstrand, E. , Bäckman, A. , Persson, L. , Mölling, P. , Tidefelt, U. & Söderquist, B. (2014). Evaluation of a PCR method to determine the clinical significance of blood cultures with Staphylococcus epidermidis in patients with hematological malignancies. Acta Pathologica, Microbiologica et Immunologica Scandinavica (APMIS), 122 (6), 539-544.
Tevell, S. , Claesson, C. , Hellmark, B. , Söderquist, B. & Nilsdotter-Augustinsson, Å. (2014). Heterogeneous glycopeptide intermediate Staphylococcus epidermidis isolated from prosthetic joint infections. European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 33 (6), 911-917.
Bang, C. S. , Kruse, R. , Demirel, I. , Önnberg, A. , Söderquist, B. & Persson, K. (2014). Multiresistant uropathogenic extended-spectrum β-lactamase (ESBL)-producing Escherichia coli are susceptible to the carbon monoxide releasing molecule-2 (CORM-2).. Microbial Pathogenesis, 66, 29-35.
Söderquist, B. (2014). Prosthetic hip joint infection caused by non-capsulated Haemophilus influenzae. Scandinavian Journal of Infectious Diseases, 46 (9), 665-668.
Falk-Brynhildsen, K. , Friberg, Ö. , Söderquist, B. & Nilsson, U. G. (2013). Bacterial colonization of the skin following aseptic preoperative preparation and impact of the use of plastic adhesive drapes. Biological Research for Nursing, 15 (2), 242-248.
Hellmark, B. , Söderquist, B. , Unemo, M. & Nilsdotter-Augustinsson, Å. (2013). Comparison of Staphylococcus epidermidis isolated from prosthetic joint infections and commensal isolates in regard to antibiotic susceptibility, agr type, biofilm production, and epidemiology. International Journal of Medical Microbiology, 303 (1), 32-39.
Sahdo, B. , Fransén, K. , Asfaw Idosa, B. , Eriksson, P. , Söderquist, B. , Kelly, A. & Särndahl, E. (2013). Cytokine profile in a cohort of healthy blood donors carrying polymorphisms in genes encoding the NLRP3 inflammasome. PLOS ONE, 8 (10).
Cajander, S. , Bäckman, A. , Tina, E. , Strålin, K. , Söderquist, B. & Källman, J. (2013). Preliminary results in quantitation of HLA-DRA by real-time PCR: a promising approach to identify immunosuppression in sepsis. Critical Care, 17 (5).
Hedlund, L. , Hellmark, B. & Söderquist, B. (2013). Presence of arginine catabolic mobile element among community-acquired meticillin-resistant staphylococcus aureus is linked to a specific genetic background. Acta Pathologica, Microbiologica et Immunologica Scandinavica (APMIS), 121 (3), 221-225.
Sahdo, B. , Särndahl, E. , Elgh, F. & Söderquist, B. (2013). Propionibacterium acnes activates caspase-1 in human neutrophils. Acta Pathologica, Microbiologica et Immunologica Scandinavica (APMIS), 121 (7), 652-63.
Monecke, S. , Müller, E. , Buechler, J. , Rejman, J. , Stieber, B. , Akpaka, P. E. , Bandt, D. , Burris, R. & et al. (2013). Rapid detection of Panton-Valentine leukocidin in Staphylococcus aureus cultures by use of a lateral flow assay based on monoclonal antibodies. Journal of Clinical Microbiology, 51 (2), 487-95.
Falk-Brynhildsen, K. , Söderquist, B. , Friberg, Ö. & Nilsson, U. G. (2013). Response to MH Stevens and NM Klinger, re: Bacterial recolonization of the skin and wound contamination during cardiac surgery. Journal of Hospital Infection, 85 (4), 325-325.
Hellmark, B. , Berglund, C. , Nilsdotter-Augustinsson, Å. , Unemo, M. & Söderquist, B. (2013). Staphylococcal cassette chromosome mec (SCCmec) and arginine catabolic mobile element (ACME) in Staphylococcus epidermidis isolated from prosthetic joint infections. European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 32 (5), 691-697.
Ahlstrand, E. , Persson, L. , Tidefelt, U. & Söderquist, B. (2012). Alteration of the colonization pattern of coagulase-negative staphylococci in patients undergoing treatment for hematological malignancy. European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 31 (7), 1679-1687.
Olsson, J. , Davidsson, S. , Unemo, M. , Molling, P. , Andersson, S. , Andrén, O. , Söderquist, B. , Sellin, M. & et al. (2012). Antibiotic susceptibility in prostate-derived Propionibacterium acnes isolates. Acta Pathologica, Microbiologica et Immunologica Scandinavica (APMIS), 120 (10), 778-785.
Ito, T. , Hiramatsu, K. , Tomasz, A. , de Lencastre, H. , Perreten, V. , Holden, M. T. G. , Coleman, D. C. , Goering, R. & et al. (2012). Guidelines for Reporting Novel mecA Gene Homologues. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 56 (10), 4997-4999.
Germel, C. , Haag, A. & Söderquist, B. (2012). In vitro activity of beta-lactam antibiotics to community-associated methicillin-resistant Staphylococcus aureus (CA-MRSA). European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 31 (4), 475-480.
Davidsson, S. , Söderquist, B. , Elgh, F. , Olsson, J. , Andrén, O. , Unemo, M. & Mölling, P. (2012). Multilocus sequence typing and repetitive-sequence-based PCR (DiversiLab) for molecular epidemiological characterization of Propionibacterium acnes isolates of heterogeneous origin. Anaerobe, 18 (4), 392-399.
Söderquist, B. , Neander, M. , Dienus, O. , Zimmermann, J. , Berglund, C. , Matussek, A. & Mölling, P. (2012). Real-time multiplex PCR for direct detection of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in clinical samples enriched by broth culture. Acta Pathologica, Microbiologica et Immunologica Scandinavica (APMIS), 120 (5), 427-432.
Svensson, K. , Hellmark, B. & Söderquist, B. (2011). Characterization of SCCmec elements in methicillin-resistant Staphylococcus epidermidis isolated from blood cultures from neonates during three decades. Acta Pathologica, Microbiologica et Immunologica Scandinavica (APMIS), 119 (12), 885-893.
Bjørkeng, E. , Rasmussen, G. , Sundsfjord, A. , Sjöberg, L. , Hegstad, K. & Söderquist, B. (2011). Clustering of polyclonal VanB-type vancomycin-resistant Enterococcus faecium in a low-endemic area was associated with CC17-genogroup strains harbouring transferable vanB2-Tn5382 and pRUM-like repA containing plasmids with axe-txe plasmid addiction systems. Acta Pathologica, Microbiologica et Immunologica Scandinavica (APMIS), 119 (4-5), 247-258.
Ahlstrand, E. , Svensson, K. , Persson, L. , Tidefelt, U. & Söderquist, B. (2011). Glycopeptide resistance in coagulase-negative staphylococci isolated in blood cultures from patients with hematological malignancies during three decades. European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 30 (11), 1349-1354.
Önnberg, A. , Mölling, P. , Zimmermann, J. & Söderquist, B. (2011). Molecular and phenotypic characterization of Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae producing extended-spectrum β-lactamases with focus on CTX-M in a low-endemic area in Sweden. Acta Pathologica, Microbiologica et Immunologica Scandinavica (APMIS), 119 (4-5), 287-295.
Björkqvist, M. , Liljedahl, M. , Zimmermann, J. , Schollin, J. & Söderquist, B. (2010). Colonization pattern of coagulase-negative staphylococci in preterm neonates and the relation to bacteremia. European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 29 (9), 1085-1093.
Molling, P. , Neander, M. , Söderquist, B. & Sundman, K. (2010). Combined Automated Screening for Detection of Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA) and Vancomycin Resistant Enterococci (VRE) in Broth Enriched Clinical Samples. Journal of Molecular Diagnostics, 12 (6), 884-884.
Trincavelli, M. , Coradeschi, S. , Loutfi, A. , Söderquist, B. & Thunberg, P. (2010). Direct identification of bacteria in blood culture samples using an electronic nose. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 57 (12), 2884-2890.
Hellmark, B. , Unemo, M. , Nilsdotter-Augustinsson, Å. & Söderquist, B. (2010). In vitro antimicrobial synergy testing of coagulase-negative staphylococci isolated from prosthetic joint infections using Etest and with a focus on rifampicin and linezolid. European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 29 (5), 591-595.
Ohlin, A. , Bäckman, A. , Söderquist, B. , Wingren, S. & Björkqvist, M. (2010). Rapid typing of neonatal Staphylococcus epidermidis isolates using polymerase chain reaction for repeat regions in surface protein genes. European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 29 (6), 699-704.
Friberg, Ö. , Svedjeholm, R. & Söderquist, B. (2010). Treating sternal wound infections after cardiac surgery with an implantable gentamicin-collagen sponge. Journal of the American Medical Association (JAMA), 304 (19), 2123-2124.
Hellmark, B. , Unemo, M. , Nilsdotter-Augustinsson, Å. & Söderquist, B. (2009). Antibiotic susceptibility among Staphylococcus epidermidis isolated from prosthetic joint infections with special focus on rifampicin and variability of the rpoB gene. Clinical Microbiology and Infection, 15 (3), 238-244.
Holmberg, A. , Lood, R. , Mörgelin, M. , Söderquist, B. , Holst, E. , Collin, M. , Christensson, B. & Rasmussen, M. (2009). Biofilm formation by Propionibacterium acnes is a characteristic of invasive isolates. Clinical Microbiology and Infection, 15 (8), 787-795.
International Working Group on the Classification of Staphylococcal Cassette Chromosome Elements, (. & Söderquist, B. (2009). Classification of staphylococcal cassette chromosome mec (SCCmec): guidelines for reporting novel SCCmec elements.. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 53 (12), 4961-4967.
Friberg, Ö. , Dahlin, L. , Källman, J. , Kihlström, E. , Söderquist, B. & Svedjeholm, R. (2009). Collagen-gentamicin implant for prevention of sternal wound infection: long-term follow-up of effectiveness. Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery, 9 (3), 454-458.
Berglund, C. , Ito, T. , Ma, X. X. , Ikeda, M. , Watanabe, S. , Söderquist, B. & Hiramatsu, K. (2009). Genetic diversity of methicillin-resistant Staphylococcus aureus carrying type IV SCCmec in Orebro County and the western region of Sweden. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 63 (1), 32-41.
Koskela, A. , Nilsdotter-Augustinsson, A. , Persson, L. & Söderquist, B. (2009). Prevalence of the ica operon and insertion sequence IS256 among Staphylococcus epidermidis prosthetic joint infection isolates. European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 28 (6), 655-660.
Söderquist, B. , Andersson, M. , Nilsson, M. , Nilsdotter-Augustinsson, Å. , Persson, L. , Friberg, Ö. & Jacobsson, S. (2009). Staphylococcus epidermidis surface protein I (SesI): a marker of the invasive capacity of S. epidermidis?. Journal of Medical Microbiology, 58 (Pt 10), 1395-1397.
Berglund, C. , Ito, T. , Ikeda, M. , Ma, X. X. , Söderquist, B. & Hiramatsu, K. (2008). Novel type of staphylococcal cassette chromosome mec in a methicillin-resistant Staphylococcus aureus strain isolated in Sweden. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 52 (10), 3512-3516.
Söderquist, B. & Berglund, C. (2008). Simultaneous presence of an invasive and a carrier strain of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in a family. Scandinavian Journal of Infectious Diseases, 40 (11-12), 987-989.
Hellmark, B. , Söderquist, B. & Unemo, M. (2008). Simultaneous species identification and detection of rifampicin resistance in staphylococci by sequencing of the rpoB gene. European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 28 (2), 183-190.
Berglund, C. , Prévost, G. , Laventie, B. , Keller, D. & Söderquist, B. (2008). The genes for Panton Valentine leukocidin (PVL) are conserved in diverse lines of methicillin-resistant and methicillin-susceptible Staphylococcus aureus. Microbes and infection, 10 (8), 878-884.
Nilsdotter-Augustinsson, Å. , Koskela, A. , Öhman, L. & Söderquist, B. (2007). Characterization of coagulase-negative staphylococci isolated from patients with infected hip prostheses: use of phenotypic and genotypic analyses, including tests for the presence of the ica operon. European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 26 (4), 255-65.
Olsson, E. , Friberg, Ö. , Venizelos, N. , Koskela, A. , Källman, J. & Söderquist, B. (2007). Coagulase-negative staphylococci isolated from sternal wound infections after cardiac surgery: attachment to and accumulation on sternal fixation stainless steel wires. Acta Pathologica, Microbiologica et Immunologica Scandinavica (APMIS), 115 (2), 142-151.
Unemo, M. , Friberg, Ö. , Enquist, E. , Källman, J. & Söderquist, B. (2007). Genetic homogeneity/heterogeneity of Propionibacterium acnes isolated from patients during cardiothoracic reoperation. Anaerobe, 13 (3-4), 121-126.
Friberg, Ö. , Svedjeholm, R. , Källman, J. & Söderquist, B. (2007). Incidence, microbiological findings, and clinical presentation of sternal wound infections after cardiac surgery with and without local gentamicin prophylaxis. European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 26 (2), 91-97.
Friberg, Ö. , Källman, J. , Söderquist, B. & Olcén, P. (2007). Introduction: [to prevention of surgical site infections in cardiac surgery]. Acta Pathologica, Microbiologica et Immunologica Scandinavica (APMIS), 115 (9), 987-988.
Strålin, K. & Söderquist, B. (2007). Sputumodling bör tas för att hitta den allvarliga Staphylococcus aureus-pneumonin. Läkartidningen, 104 (20-21), 1625-1626.
Söderquist, B. (2007). Surgical site infections in cardiac surgery: microbiology. Acta Pathologica, Microbiologica et Immunologica Scandinavica (APMIS), 115 (9), 1008-1011.
Friberg, Ö. , Dahlin, L. , Söderquist, B. , Källman, J. & Svedjeholm, R. (2006). Influence of more than six sternal fixation wires on the incidence of deep sternal wound infection. The thoracic and cardiovascular surgeon, 54 (7), 468-473.
Persson, L. , Strid, H. , Tidefelt, U. & Söderquist, B. (2006). Phenotypic and genotypic characterization of coagulase-negative staphylococci isolated in blood cultures from patients with haematological malignancies. European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 25 (5), 299-309.
Strålin, K. & Söderquist, B. (2006). Staphylococcus aureus in community-acquired pneumonia. Chest, 130 (2), 623-623.
Hellbacher, C. , Törnqvist, E. & Söderquist, B. (2006). Staphylococcus lugdunensis: clinical spectrum, antibiotic susceptibility, and phenotypic and genotypic patterns of 39 isolates. Clinical Microbiology and Infection, 12 (1), 43-49.
Söderquist, B. , Alriksson, I. , Källman, J. & Kihlström, E. (2006). The influence of adhesive and invasive properties of Staphylococcus aureus defective in fibronectin-binding proteins on secretion of interleukin-6 by human endothelial cells. Acta Pathologica, Microbiologica et Immunologica Scandinavica (APMIS), 114 (2), 112-116.
Persson, L. , Söderquist, B. , Engervall, P. , Vikerfors, T. , Hansson, L. & Tidefelt, U. (2005). Assessment of systemic inflammation markers to differentiate a stable from a deteriorating clinical course in patients with febrile neutropenia. European Journal of Haematology, 74 (4), 297-303.

Artiklar, forskningsöversikter

Tevell, S. , Christensson, B. , Nilsdotter-Augustinsson, Å. , Rydén, C. , Ryding, U. , Söderquist, B. & Åkerlund, B. (2019). Handläggning av infektioner vid ortopediska implantat en utmaning för vården [Treatment of orthopedic implant-associated infections]. Läkartidningen, 116 (43).

Konferensbidrag

Lindblad, B. E. , Sagerfors, S. & Söderquist, B. (2019). Infectious keratitis: Cotton versus steel, can opposite agree? Comparison of two different instruments for corneal sampling in keratitis. Konferensbidrag vid 37th Congress of the European Society for Cataract and Refractive Surgery (ESCRS 2019), Paris, France, September 14-18, 2019.
Stenmark, B. , Hellmark, B. & Söderquist, B. (2018). Increase of S. capitis in neonates with bacteremia in Sweden due to the emergence of a multidrug-resistant clone. Konferensbidrag vid 28th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Madrid, Spain, 21-24 April, 2018.

Manuskript

Sagerfors, S. , Lilje, B. , Lindblad, B. E. , Stegger, M. & Söderquist, B. Bacterial findings by a targeted sequencing approach in patients with infectious keratitis.
Wistrand, C. , Söderquist, B. , Falk-Brynhildsen, K. & Nilsson, U. Bacterial growth and recolonization after preoperative hand disinfection and surgery : a pilot study.
Idosa, B. A. , Sahdo, B. , Balcha, E. , Kelly, A. , Söderquist, B. & Särndahl, E. C10X polymorphism in the CARD8 gene is associated with bacteraemia.
Rasmussen, G. , Asfaw Idosa, B. , Bäckman, A. , Monecke, S. , Strålin, K. , Särndahl, E. & Söderquist, B. Caspase-1 Inflammasome Activity in Patients with Staphylococcus aureus Bacteraemia.
Sahdo, B. , Fransén, K. , Idosa, B. A. , Eriksson, P. , Söderquist, B. , Kelly, A. & Särndahl, E. Cytokine profile in a cohort of healthy blood donors carrying polymorphisms in genes encoding the nlrp3 inflammasome.
Rasmussen, G. , Cajander, S. , Bäckman, A. , Källman, J. , Söderquist, B. & Strålin, K. Expression of HLA-DRA and CD74 mRNA in whole blood during the course of complicated and uncomplicated Staphylococcus aureus bacteraemia.
Wildeman, P. , Tevell, S. , Eriksson, C. , Campillay Lagos, A. , Söderquist, B. & Stenmark, B. Genomic characterization and outcome of prosthetic joint infections caused by Staphylococcus aureus.
Månsson, E. , Bech Johannesen, T. , Nilsdotter, Å. , Söderquist, B. & Stegger, M. Genomic traits in Staphylococcus epidermidis associated with prosthetic joint infections.
Thunberg, U. , Saber, A. , Söderquist, B. & Hugosson, S. Long-term clinical follow-up of patients with chronic rhinosinusitis.
Thunberg, U. , Hugosson, S. , Ralf, E. , Monecke, S. , Müller, E. , Cao, Y. , Stegger, M. & Söderquist, B. Long-term sinonasal carriage of Staphylococcus aureus and anti-staphylococcal humoral 2 immune response in patients with chronic rhinosinusitis.
Wildeman, P. , Rolfson, O. , Wretenberg, P. , Gordon, M. , Söderquist, B. & Lindgren, V. National infection control program has no effect on postoperative infections after total hip arthroplasty.
Tevell, S. , Baig, S. , Hellmark, B. , Martins-Simoes, P. , Wirth, T. , Butin, M. , Nilsdotter-Augustinsson, Å. , Söderquist, B. & et al. Presence of the neonatal Staphylococcus capitis outbreak clone (NRCS-A) in prosthetic joint infections.
Davidsson, S. , Mölling, P. , Unemo, M. , Rider, J. R. , Karlsson, M. G. , Andersson, S. , Elgh, F. , Andrén, O. & et al. Prevalence and typing of Propionibacterium acnes in prostate tissue obtained from men with prostate cancer and from health controls.
Sid Ahmed, M. , Khan, F. A. , Sultan, A. A. , Söderquist, B. , Ibrahim, E. , Jass, J. & Omrani, A. S. β-lactamase-mediated resistance in MDR-Pseudomonas aeruginosa from Qatar.