This page in English

Forskningsprojekt

Bakteriella orsaker till försämrad lungfunktion i patienter med cystisk fibros

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Eva Särndahl

Forskningsämne

I dag kan CF inte botas. Vården inriktas på förebyggande och behandling. Därför behövs kunskap som grund för nya behandlingsmetoder, som kan hålla tillbaka symptomen.

  • Detta projekt undersöker hur olika bakterier påverkar uppkomsten och funktionen hos olika typer av immunreaktioner hos patienter med CF, för att få kunskap om hur smitta uppkommer och underhålls av denna sjukdom. Detta studeras i CF -celler och jämförs med normala lungepitelceller och immunceller från CF-patienter.
  • Projektet är ett samarbete mellan forskare från Örebro universitet, Stockholm CF-center/Karolinska institutet och University of British Columbia, Kanada.
  • Vår samarbetspartner på UBC innehar en av världens största biobanker av isolat från patienter tillsammans med patientdata över lungfunktion och dödlighet. Genom detta har vi en unik möjlighet att kartlägga sekventiell koloniseringen av bakteriearter och kloner och koppla den till en kliniskt försämrad lungfunktion.

Samarbetspartners

  • David Speert, University of British Columbia
  • James Zlosnik, University of British Columbia
  • Lena Hjelte, Karolinska Institutet