This page in English

Forskningsprojekt

Inflammasomaktivitet och reglering i neutrofila granulocyter

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Alexander Persson

Forskningsämne

Inflammasomen är kritisk för att det medfödda immunsvaret ska kunna fullborda sin inflammatoriska uppgift. Ända sedan den första beskrivningen av inflammasomen år 2002 har den mesta forskningsinsatsen lagts på mononukleära celler som monocyter och makrofager då de svarar bra på inflammatoriska stimuli och det finns många väletablerade metoder att mäta deras aktivitet. Dock finns det även inflammasomaktivering i neutrofiler med de svarar på något annorlunda vis än de traditionellt undersökta celltyperna och fundamentalt annorlunda än de studier som utförs i musmodeller. Det råder idag stor brist i vår kunskap om hur blodets absolut mest talrika vita blodkropp, neutrofilen, reagerar och reglerar sin inflammasom och vad den används till. Vi saknar de klara metoderna att avläsa deras aktivitet och de forskningsresultat som finns tillgängliga målar upp en brokig och otillräcklig bild av vad som pågår.

  • Projektet har som huvudsaklig riktning att utveckla och beskriva metoder för inflammasomforskning i neutrofiler samt att applicera dessa metoder för att skapa ledande forskning inom neutrofilernas inflammasomeaktivitet, funktion och reglering.