This page in English

Forskningsprojekt

De fem aspekterna (FAMM)

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Åsa Öström

Forskningsämne

Inom forskningsområdet måltidskunskap har utvecklats och används en modell med fem aspekter: Rummet, mötet, produkten, styrsystemet och stämningen. Publikationer i vetenskapliga internationella tidskrifter såväl som populärvetenskapliga publiceringar är nödvändig för att skapa en bas för det nya ämnet måltidskunskap och dess teoribildning, samt för att få internationella erkännanden och en acceptans vid etableringen av ämnet i forskarsamhället. Arbetet påbörjades av första professorn i ämnet (Gustafsson) och med den första kullen doktorander 2004-2008 och fortgår alltjämt.
En internationell konferens hölls 2007 med temat FAMM.

Forskare

Finansiärer

  • Örebro universitet