This page in English

Forskningsprojekt

En metod för mätning av ett sensornätverks inverkan på trygghet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Amy Loutfi

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Syftet med studien är att ta fram en metod för att utvärdera trygghet. Metoden appliceras för att utvärdera trygghet hos äldre personer som fått ett sensornätverk installerat i sina hem. Utvärderingsmetoden innehåller både kvalitativa och kvantitativa mått men också sambandet dem emellan studeras. Med andra ord studeras hur och om de svar som anges i frågeformulär återspeglas i objektiva mått av de äldres beteenden. Särskild vikt läggs vid hur dessa parametrar förändras över tid. Vårt huvudsakliga mål är att skapa en metod som kan appliceras för att utvärdera också andra teknologiers inverkan på trygghet.

Samarbetspartners