This page in English

Forskningsprojekt

Identifiering av metallbindande ligander i exudat från svampar

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Stefan Karlsson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Sideroforer är en kemiskt heterogen grupp som ökar biotillgängligheten för flera grundämnen men gruppen är endast en liten delmängd av ligander som återfinns i svampexudat. Funktionen är inte alltid att öka tillgängligheten utan det motsatta förekommer också. Svampar är särskilt intressanta eftersom de kan överleva vid mycket höga metallhalter och varierande pH. Projektet studerar vilka ligander som produceras av olika svamparter och miljöbetingelser samt ligandernas interaktioner med olika fasta och lösta metallspecies. Resultaten visar att liganderna varierar från enkla karboxylsyror till komplexa proteiner beroende på metallernas fasta och lösta species. Mönstret påverkas också av allmänna egenskaper i systemet så som typ av kolkälla, temperatur och näringsstatus.

Forskare

Forskargrupper

Finansiärer

  • Örebro universitet

Samarbetspartners