This page in English

Forskningsprojekt

Heterotrof lakning av fasta restprodukter

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Stefan Karlsson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Många fasta restprodukter är mycket stabila ämnen som kräver betydande insatser för att deras metallinnehåll skall bli tillgängligt. I detta projekt studerar vi hur heterotrof lakning med hjälp av svampar kan effektivisera metallmobiliseringen. Svampstammar har isolerats från mycket metallrika miljöer och med pH som varierar från 3 till 13.5 och har visat sig mycket effektiva för flera olika materialtyper. En högalkalisk stålslagg med pH omkring 13.5 innehåller tillräckligt höga vanadinhalter för att återvinnas men processen kräver så stora insatser i form av energi och kemikaler att den inte är lönsam. Heterotrof lakning av slaggen med lämpliga svampisolat och med skogsavfall som kolkälla frigör ungefär 10% av vanadininnehållet var tredje månad.

Forskargrupper

Finansiärer

  • Norrtorp Kumla Miljöstiftelse
  • Örebro universitet

Samarbetspartners