This page in English

Forskningsprojekt

Kvalitativ utvärdering av metallförorenad mark

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Stefan Karlsson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

I den svenska utvärderingsmodellen av metallförorenad mark baseras riskvärderingen delvis på metallhalten och förutsättningar för spridning. Den senare parametern omfattar en rad kemiska och fysikaliska faktorer som idag approximeras med hjälp av mycket approximativa modeller. För att få ett förbättrat beslutsunderlag inför eventuella åtgärder arbetar vi med att utveckla en enkel kemisk karaktärisering av marken. Tekniken beskriver vilka styrande parametrar som behöver beaktas för att metallernas mobilitet/tillgänglighet skall förändras. Den kan alltså också användas för att bedöma långsiktig inverkan av förändrade villkor dels vilka parametrar som kan användas för immobilisering av metallerna.

Forskargrupper

Finansiärer

Samarbetspartners